Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europasas - didesnis mobilumas Europoje mokymosi ir darbo tikslais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europasas - didesnis mobilumas Europoje mokymosi ir darbo tikslais

Standartizuotas dosjė, kuriame aprašomi asmeniniai gebėjimai bei kvalifikacijos, ir kuris yra nemokamas bei pateikiamas elektronine forma 28 kalbomis, gali padėti piliečiams ieškant darbo ar dalyvaujant mokymuose bet kurioje Europos šalyje.

DOKUMENTAS

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas).

SANTRAUKA

Standartizuotas dosjė, kuriame aprašomi asmeniniai gebėjimai bei kvalifikacijos, ir kuris yra nemokamas bei pateikiamas elektronine forma 28 kalbomis, gali padėti piliečiams ieškant darbo ar dalyvaujant mokymuose bet kurioje Europos šalyje.

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimu nustatoma bendra Europos Sąjungos (ES) sistema, kurios tikslas - sukurti asmens suderintą dokumentų portfelį (Europasą), kuriuo piliečiai galėtų aiškiai ir lengvai pristatyti savo kvalifikacijas bei gebėjimus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europasas yra penkių dokumentų portfelis ir elektroninis aplankas, kuriame gali būti pateiktas piliečio mokymosi pasiekimų, oficialių kvalifikacijų, darbo patirties, gebėjimų ir kompetencijų aprašymas.

Europasą sudaro:

Šią iniciatyvą palaiko interneto portalas, kuris leidžia piliečiams parengti savo Europaso CV bei kalbų pasus ir sužinoti apie kitus Europaso dokumentus.

Europasas turėtų būti nuoseklus ir papildyti kitas priemones, kuriomis skatinamas Europos ir tarptautinis mobilumas, visų pirma:

2013 m. Komisijos ataskaitoje nurodoma, kad Europasas turi tapti lankstesne ir patogesne naudoti priemone, tam išnaudojant modernių technologijų galimybes. Jo dabartinė struktūra turėtų tapti paprastesnė, labiau orientuota į tikslinius naudotojus ir naujoviškesnė.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 2241/2004/EB

2005 1 1

-

OL L 390, 2004 12 31, p. 6-20

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Europaso iniciatyvos vertinimas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europaso) antrasis vertinimas“ (COM(2013) 899 final, 2013 12 18).

paskutinis atnaujinimas 22.07.2015

Top