Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaikų priežiūra - vyrų ir moterų darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaikų priežiūra - vyrų ir moterų darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimas

Rekomendacija 92/241/EEB dėl vaikų priežiūros

DOKUMENTAS

1992 m. kovo 31 d. Tarybos rekomendacija 92/241/EEB dėl vaikų priežiūros (Oficialusis leidinys L 123, 1992 5 8, p. 16-18)

SANTRAUKA

KAM REIKALINGA ŠI REKOMENDACIJA?

Ja siekiama įtvirtinti lygias motinų ir tėvų darbo ir šeimos gyvenimo suderinimo galimybes, skatinant ES šalis pradėti ir (arba) remti iniciatyvas, skirtas padėti tėvams vykdyti savo vaikų priežiūros pareigas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Rekomendacija taikoma šioms sritims:

vaikų priežiūros paslaugų teikimui, kai tėvai dirba, studijuoja ar mokosi, arba aktyviai ieško darbo,

specialiosioms atostogoms, skirtoms dirbantiems tėvams, turintiems prižiūrėti vaikus,

kuriant darbo aplinką, kurioje būtų labiau atsižvelgiama į vaikų turinčių darbuotojų poreikius,

priemonėms, skirtoms padėti abiem tėvams dalytis darbo ir vaikų priežiūros pareigomis.

Joje rekomenduojama, kad vaikų priežiūros paslaugos turėtų:

būti nebrangios,

sujungti patikimą priežiūrą (sveiką ir saugią) su vystymosi arba švietimo veikla,

būti pritaikomos specialiųjų poreikių turintiems (pvz., reikalavimai kalbai) ir nepilnų šeimų vaikams.

Specialiosios atostogos

Siekdamos, kad daugiau moterų dalyvautų darbo rinkoje, ES šalys turėtų skatinti tokias iniciatyvas kaip, pavyzdžiui, specialiąsias atostogas motinoms ir tėvams.

Darbo aplinka

ES šalys turėtų imtis ir (arba) skatinti iniciatyvas, kuriomis siekiama:

kad darbas taptų palankesnis vaikų priežiūrai, ypač sudarant kolektyvines darbdavių ir profesinių sąjungų sutartis,

užtikrinti tinkamą darbo užmokestį ir darbo sąlygas darbuotojams, teikiantiems vaikų priežiūros paslaugas,

imtis veiksmų viešajame sektoriuje, galinčių tapti pavyzdžiu likusiai ekonomikos daliai.

Dalijimasis pareigomis

ES šalys turėtų skatinti vyrus aktyviau dalyvauti atliekant vaikų priežiūros pareigas, kad būtų pasiektas tolygesnis pasidalijimas tėvų pareigomis ir kad moterų vaidmuo darbo rinkoje būtų veiksmingesnis.

Daugiau apie ES tikslus dėl vaikų priežiūros.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Barselonos tikslai - mažų vaikų priežiūros paslaugų plėtojimas Europoje siekiant tvaraus ir integracinio augimo COM(2013) 322 final, 2013 5 29)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top