Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūreivių darbo laikas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūreivių darbo laikas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 1999/63/EB dėl susitarimo dėl jūreivių darbo laiko organizavimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva įtvirtinamas susitarimas dėl jūreivių* darbo laiko organizavimo, kurį 1998 m. rugsėjo 30 d. pasiekė Europos bendrijos laivų savininkų* asociacija ir Europos Sąjungos transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacija.
 • Ja atsižvelgiama į Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje, kiek tai susiję su jūreivių darbo valandomis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šio teisės akto privalo laikytis visi valstybiniai ar privatūs jūrų laivai, įregistruoti bet kurios Europos Sąjungos (ES) šalies teritorijoje ir vykdantys komercinę jūrų laivybos veiklą.
 • Direktyvoje nustatomas maksimalus darbo valandų* arba minimalus poilsio* valandų skaičius per duotą laikotarpį.
 • Darbo valandos turi būti nustatytos taip, kad:
  • būtų aštuonių valandų darbo diena su viena poilsio diena per savaitę ir poilsiu valstybinių švenčių dienomis;
  • maksimalus darbo valandų skaičius neviršytų 14 valandų per bet kurias 24 valandas arba 72 valandų per bet kurias septynias dienas.
 • Poilsio laikas:
  • negali būti trumpesnis nei 10 valandų per bet kurias 24 valandas arba 77 valandos per bet kurias septynias dienas;
  • gali būti dalijamas į ne daugiau kaip du laikotarpius, kurių vienas turi būti ne trumpesnis kaip šešios valandos;
  • neturi viršyti 14 valandų tarp dviejų paeiliui einančių poilsio laikotarpių;
  • turi būti kuo mažiau trikdomas saugos pratybomis, kaip antai laivo įgulos patikrinimais pagal sąrašą ir gaisro gesinimo bei gelbėjimosi mokymais;
  • turi apimti pakankamą kompensuojamąjį poilsio laiką, jeigu įprastinis poilsio laikas buvo sutrikdytas iškvietimais į darbą.
 • Laivo kapitonas turi teisę reikalauti, kad laivo įgula atliktų darbą, kuris yra reikalingas tiesiogiai laivo, laive esančių žmonių ar krovinio saugumui užtikrinti arba suteikti pagalbą kitiems jūroje skęstantiems laivams ar žmonėms.
 • Informacija apie darbo laive susitarimus ir teisės aktų nuostatos turi būti lengvai prieinamos ir matomos.
 • Būtina saugoti įrašus apie jūreivių darbo ir poilsio valandas.
 • Nustatant laivo įgulos komplektavimo normas, reikia išvengti pernelyg ilgų darbo valandų arba jas sutrumpinti, kad būtų užtikrintas pakankamas poilsis ir ribojamas nuovargis.
 • Jūreiviai iki 18 metų naktį* nedirba, nors galimos tam tikros išimtys.
 • Asmenys iki 16 metų laive nedirba.
 • Visi jūreiviai:
  • privalo turėti sveikatos pažymą, liudijančią, kad jie yra tinkami darbui jūroje. Leidžiamos tam tikros išimtys;
  • turi teisę į mokamas kasmetines atostogas. Jų trukmė skaičiuojama skiriant ne mažiau kaip 2,5 dienos už kiekvieną išdirbtą mėnesį ir proporcingą laiką už ne visą išdirbtą mėnesį.
 • ES šalys gali:
  • daryti išimtis dėl nurodytų darbo valandų ir poilsio laiko esant tam tikroms sąlygoms;
  • taikyti jūreiviams palankesnes (neprastesnes) sąlygas nei nustatyta šioje direktyvoje.

Taisyklėmis papildomas atskiras teisės aktas dėl darbo laiko laivuose, įplaukiančiuose į ES uostus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1999 m. liepos 22 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2002 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Atsižvelgiant į jūrų sektoriaus specifiką, jam netaikoma Direktyva 2003/88/EB dėl darbo laiko organizavimo, todėl reikia atskirų taisyklių.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Jūreivis: asmuo, dirbantis jūrų laive.

Laivo savininkas: laivo savininkas arba kita organizacija ar asmuo, prisiimantis tokią atsakomybę.

Darbo valandos: laikas, kurį jūreivis dirba laive.

Poilsio laikas: laikas ne darbo valandomis. Jis neapima trumpų pertraukų.

Naktis: ne mažiau kaip devynios valandos, įskaitant laiką nuo vidurnakčio iki 5 valandos ryto.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1999 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 1999/63/EB dėl Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos (ECSA) ir Europos Sąjungos transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (FST) susitarimo dėl jūreivių darbo laiko organizavimo. Priedas „Susitarimas dėl jūreivių darbo laiko organizavimo“ (OL L 167, 1999 7 2, p. 33–37)

Paskesni Direktyvos 1999/63/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 06.09.2016

Top