Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trišalis socialinis aukščiausiojo lygio susitikimas augimo ir užimtumo klausimais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Trišalis socialinis aukščiausiojo lygio susitikimas augimo ir užimtumo klausimais

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2003/174/EB, įsteigiantis trišalį socialinį aukščiausiojo lygio susitikimą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimu įsteigiamas trišalis socialinis aukščiausiojo lygio susitikimas – ES institucijų ir darbdavių bei darbuotojų atstovų (socialinių partnerių) diskusijų forumas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

Aukščiausiojo lygio susitikimas yra pramonės šakų dialogo dalis. Jo tikslas – užtikrinti nuolatinę socialinių partnerių ir ES institucijų veiksmų darną, leisiančią socialiniams partneriams prisidėti įgyvendinant ES ekonominę ir socialinę strategiją.

Šioje plotmėje socialiniai partneriai glaudžiai bendradarbiauja su Užimtumo komitetu, kuris teikia konsultacijas Komisijai ir visų pirma šalių ministrams Užimtumo ir socialinių reikalų tarybos klausimais.

Darbotvarkė

Pasiruošimas:

darbotvarkę bendrai nustato institucijų ir socialinių partnerių atstovai;

į darbotvarkę įtraukiami klausimai, turintys įtakos visoms ES pramonės šakoms ir darbuotojams.

Dalyviai

ES institucijoms atstovauja:

Komisija.

Socialiniai partneriai yra suskirstomi į dvi vienodo dydžio delegacijas, kurias sudaro:

10 darbuotojų atstovų ir

10 darbdavių atstovų.

Susitikimui bendrai pirmininkauja Tarybos pirmininkas ir Komisijos pirmininkas.

Tvarkaraštis

Susitikimas vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Jis rengiamas prieš pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2003 m. kovo 6 d.

DOKUMENTAS

2003 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimas 2003/174/EB, įsteigiantis trišalį socialinį aukščiausio lygio susitikimą augimo ir užimtumo klausimais

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2003/174/EB

2003 3 6

OL L 70, 2003 3 14, p. 31–33

paskutinis atnaujinimas 12.10.2015

Top