Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos sveikatos draudimo kortelė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos sveikatos draudimo kortelė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimai dėl Europos sveikatos draudimo kortelės

SANTRAUKA

KAM SKIRTI ŠIE SPRENDIMAI?

Šiais sprendimais įvedama standartinė Europos sveikatos draudimo kortelė, kuria pakeičiamos anksčiau naudotos E111 ir E111B formos. Kortelė sudaro sąlygas piliečiams laikinai būnant kitoje ES šalyje pasinaudoti supaprastintomis procedūromis, skirtomis kompensuoti už sveikatos priežiūros paslaugas, kurios jiems gali būti suteiktos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kortelę nemokamai išduoda atitinkama turėtojo nacionalinė institucija. Ji nusprendžia dėl kortelės galiojimo laiko.

Kortele galima naudotis visose 28 ES šalyse, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Taikomos tos pačios sąlygos, kaip tos šalies piliečiams.

Kortelė užtikrina, kad medicininės priežiūros paslaugas laikinam gyventojui suteikusiai institucijai būtų atlyginta.

Kortelėje yra nurodoma jos turėtojo pavardė, gimimo data ir asmens kodas. Taip pat nurodomi turėjo sveikatos draudimo bendrovės duomenys.

Jei apdraustasis negali pateikti kortelės, gali būti išduotas laikinai ją pakeičiantis riboto galiojimo sertifikatas.

Kortelė sukurta pagal vienodą formą ir specifikacijas, kad medicinos darbuotojai ir draudimo bendrovės galėtų ją lengvai atpažinti.

Kortelė nepakeičia kelionių draudimo ir nepadengia privačios sveikatos priežiūros išlaidų.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos: Europos sveikatos draudimo kortelė

DOKUMENTAS

2003/751/EB: 2003 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 189, siekiantis įvesti Europos sveikatos draudimo kortelę, kad būtų pakeistos formos, būtinos taikant Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 siekiant pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, kol laikinai būnama kitoje valstybėje narėje, išskyrus kompetentingą valstybę arba valstybę, kurioje gyvenama

2003/752/EB: 2003 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 190 dėl Europos sveikatos draudimo kortelės techninių specifikacijų

2003/753/EB: 2003 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 191 dėl E 111 ir E 111 B formų pakeitimo Europos sveikatos draudimo kortele

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

2003/751/EB: Sprendimas Nr. 189

2003 6 18

OL L 276, 2003 10 27, p. 1–3

2003/752/EB: Sprendimas Nr. 190

2003 6 18

OL L 276, 2003 10 27, p. 4–18

2003/753/EB: Sprendimas Nr. 191

2003 6 18

OL L 276, 2003 10 27, p. 19–21

paskutinis atnaujinimas 22.09.2015

Top