Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piliečių iniciatyva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piliečių iniciatyva

Europos Sąjungos (ES) piliečiai turi teisę inicijuoti teisės aktus, t. y. jie gali raginti Europos Komisiją pasiūlyti jos kompetencijoje esantį teisės aktą. Tai yra pirmasis tarpvalstybinės dalyvaujamosios demokratijos pavyzdys.

DOKUMENTAS

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos.

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) piliečiai turi teisę inicijuoti teisės aktus, t. y. jie gali raginti Europos Komisiją pasiūlyti jos kompetencijoje esantį teisės aktą. Tai yra pirmasis tarpvalstybinės dalyvaujamosios demokratijos pavyzdys.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos taisyklės ir procedūros, reglamentuojančios piliečių iniciatyvą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekiant užtikrinti, kad parama būtų pakankamai plati, piliečių iniciatyvą turi remti vienas milijonas piliečių, kurie yra bent iš ketvirtadalio ES šalių (šiuo metu tai reiškia, kad bent iš septynių ES šalių). Taip pat yra reikalavimas dėl minimalaus pasirašiusiųjų kiekvienoje šių šalių skaičiaus, kuris yra maždaug proporcingas jų gyventojų skaičiui (mažėjantis proporcingumas).

Piliečių iniciatyvos organizavimas

Tam, kad būtų pradėta iniciatyva, piliečiai turi sudaryti piliečių komitetą iš ne mažiau kaip septynių narių, gyvenančių ne mažiau kaip septyniose skirtingose ES šalyse. Visi komiteto nariai turi būti tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą. Iniciatyva turi būti užregistruota Europos Komisijos interneto svetainėje. Jei reglamente išdėstyti kriterijai yra įgyvendinti, Komisija patvirtina registraciją, o organizatoriai turi vienerius metus parašams (pritarimo pareiškimams) surinkti.

Piliečių iniciatyvos pasirašymas

Pritarimo pareiškimų pasirašymui taikoma ta pati balsavimo amžiaus taisyklė. Pareiškimus galima pildyti popierine forma arba internetu, jei organizatoriai pasirūpino internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema.

Vienas milijonas parašų. Kas toliau?

Komisija turi išnagrinėti iniciatyvą per tris mėnesius. Per šį laiką Komisija susitinka su organizatoriais, kurie taip pat turi galimybę pristatyti savo iniciatyvą viešajame klausyme Europos Parlamente. Komisija pateikia oficialų atsakymą, paaiškindama, ką ketina daryti, ir nurodydama savo sprendimo priežastis. Komisija neprivalo siūlyti teisės akto.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 211/2011

2011 3 31

2012 4 1

OL L 65, 2011 3 11, p. 1-22

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. sausio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 268/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos I priedas (OL L 89, 2012 3 27, p. 1-2).

2013 m. liepos 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 887/2013, kuriuo pakeičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos II ir III priedai (OL L 247, 2013 9 18, p. 11-19).

Komisijos komunikatas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Vanduo ir sanitarinės paslaugos yra žmogaus teisė! Vanduo yra visuotinė nuosavybė, o ne prekė!“ (COM(2014) 177 final, 2014 3 19).

2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 531/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos I priedas (OL L 148, 2014 5 20, p. 52-53).

2013 m. liepos 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 887/2013, kuriuo pakeičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos II ir III priedai, klaidų ištaisymas (OL L 235, 2014 8 8, p. 19-19).

2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1070, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos III, V ir VII priedai (OL L 178, 2015 7 8, p. 1-11).

Komisijos komunikatas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ (COM(2014) 355 final, 2014 5 28).

paskutinis atnaujinimas 08.07.2015

Top