Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai

 

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS SĄJUNGOS VYRIAUSIASIS ĮGALIOTINIS UŽSIENIO REIKALAMS IR SAUGUMO POLITIKAI?

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiasis įgaliotinis) atsako už ES bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendros saugumo ir gynybos politikos koordinavimą bei vykdymą. Vyriausiasis įgaliotinis yra tuo pačiu ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, užtikrinantis ES bendrų išorės veiksmų nuoseklumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Paskyrimas

Europos Vadovų Taryba kvalifikuota balsų dauguma (su Europos Komisijos pirmininko pritarimu) skiria vyriausiąjį įgaliotinį penkerių metų kadencijai. Pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį dėl pritarimo vyriausiojo įgaliotinio paskyrimui taip pat balsuoja Europos Parlamentas. Taip yra todėl, kad vyriausiasis įgaliotinis yra ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, o Europos Parlamentas turi pritarti visai Europos Komisijos sudėčiai.

Pareigos

Vyriausiasis įgaliotinis prisideda prie BUSP formavimo teikdamas ES Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai pasiūlymus.

Jis užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą.

Eidamas Komisijos pirmininko pavaduotojo funkcijas vyriausiasis įgaliotinis užtikrina, kad ES bendri išorės veiksmai paramos vystymuisi, prekybos, humanitarinės pagalbos ir reagavimo į krizes srityse būtų nuoseklūs bei veiksmingi.

Vyriausiasis įgaliotinis pirmininkauja ES Tarybos užsienio reikalų ministrų susitikimams.

Jis taip pat atstovauja ES su BUSP susijusiais klausimais.

Europos išorės veiksmų tarnyba

Vyriausiajam įgaliotiniui pavestas pareigas vykdyti padeda Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT). EIVT buvo įsteigta pagal Lisabonos sutartį ir yra grindžiama Europos Sąjungos sutarties 27 straipsniu. Ją sudaro Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos pareigūnai, taip pat darbuotojai, atsiųsti iš ES šalių diplomatinių tarnybų.

KONTEKSTAS

Vyriausiojo įgaliotinio pareigos yra grindžiamos Europos Sąjungos sutarties 18 ir 27 straipsniais. Jos buvo sukurtos 1999 m. Amsterdamo sutartimi, tačiau tuo metu pareigos, susijusios su išorės politika, buvo padalytos su už išorės santykius atsakingu Komisijos nariu. 2009 m. Lisabonos sutartimi vyriausiojo įgaliotinio pareigos buvo išplėstos, ir jis tapo Komisijos pirmininko pavaduotoju, kad galėtų geriau atstovauti ES siekiant užsienio politikos tikslų.

paskutinis atnaujinimas 24.11.2015

Top