Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES pilietybė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES pilietybė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties 9 straipsnis

SANTRAUKA

KAS YRA ES PILIETYBĖ?

Kiekvienas ES šalies pilietis automatiškai yra ES pilietis. Šis principas yra įtvirtintas ES sutartyse ir yra pagrindinis veiksnys kuriant Europos tapatybę. ES pilietybė nepakeičia nacionalinės pilietybės. Ji ją papildo ir suteikia žmonėms tam tikrų teisių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES pilietybė suteikia teisę:

keliauti ir gyventi bet kurioje Europos Sąjungos šalyje;

balsuoti ir būti kandidatais Europos Parlamento ir vietos rinkimuose ten, kur jie gyvena;

į bet kurios kitos valstybės narės diplomatinių ir konsulinių įstaigų teikiamą apsaugą visame pasaulyje;

pateikti peticijas Europos Parlamentui dėl bet kurio klausimo, kurį ES yra atsakinga spręsti;

pateikti Europos ombudsmenui skundą apie pastebėtus netinkamo ES institucijos administravimo atvejus;

rašyti bet kuriai Europos institucijai bet kuria ES oficialiąja kalba ir gauti atsakymą ta pačia kalba;

tam tikromis sąlygomis susipažinti su Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Tarybos dokumentais;

dalyvauti viešuosiuose egzaminuose atrankai į ES viešąją tarnybą.

Lisabonos sutartimi įvesta papildoma visuomenės dalyvavimo forma: Piliečių iniciatyva. Ji suteikia galimybę 1 milijonui piliečių iš daugelio ES šalių prašyti Komisijos pateikti teisės akto pasiūlymą bet kurioje ES atsakomybės srityje.

KONTEKSTAS

ES pilietybė yra nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnyje ir Europos Sąjungos sutarties 9 straipsnyje.

paskutinis atnaujinimas 14.01.2016

Top