Help Print this page 

Document 32016R0047

Title and reference
2016 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/47, kuriuo 241-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu
  • In force
OJ L 12, 19.1.2016, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/47/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/47

2016 m. sausio 18 d.

kuriuo 241-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2015 m. gruodžio 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo įrašą. 2016 m. sausio 7 d. Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 buvo iš dalies pakeistas 240-ą kartą. Turi būti atlikti tolesni pakeitimai, kad būtų atnaujinta keletas šių įrašų. Be to, 2016 m. sausio 11 d. JT ST nusprendė iš sąrašo išbraukti vieną įrašą. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Toliau nurodyti antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašai keičiami taip:

a)

Įrašas „Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Gimimo data: a) 1975 7 2, b) 1972 5 2, c) 1975 7 3, d) 1972 m., e) 1975 5 2. Gimimo vieta: a) Day Az-Zawr, Sirija, b) Bagdadas, Irakas, c) Mosulas, Irakas. Pilietybė: Sirijos. Paso Nr.: T04338017 (Laikinasis deportavimo sustabdymas, išduotas Mainco miesto užsieniečių tarnybos, neteko galios 2013 5 8). Adresas: Pabėgėlių prieglauda „Alte Ziegelei“, 55128 Maincas, Vokietija. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Ibrahim Mohamed Khalil (alias: a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Gimimo data: a) 1975 7 2, b) 1972 5 2, c) 1975 7 3, d) 1972 m., e) 1975 5 2. Gimimo vieta: a) Dayr Az-Zawr, Sirija, b) Bagdadas, Irakas, c) Mosulas, Irakas. Pilietybė: Sirijos. Paso Nr.: T04338017. Adresas: Pabėgėlių prieglauda „Alte Ziegelei“, 55128 Maincas, Vokietija. Yra nuotrauka ir pirštų atspaudai, įtrauktini į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2005 12 6.“

b)

Įrašas „Najmuddin Faraj Ahmad (taip pat žinomas kaip: a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresas: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway. Gimimo data: a) 1956 7 7, b) 1963 6 17. Gimimo vieta: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah provincija, Irakas. Pilietybė: Irako.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Najmuddin Faraj Ahmad (alias: a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 0075258. Adresas: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway. Gimimo data: a) 1956 7 7, b) 1963 6 17. Gimimo vieta: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: motinos vardas ir pavardė: Masouma Abd al-Rahman. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.“

c)

Įrašas „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai“, b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulas: Dr. Adresas: Irakas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Samara, Irakas, b) Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: a) Al-Qaida vadas Irake; b) šiuo metu yra Irake; c) gerai žinomas karo vardu (nom de guerre) (Abu Du'a, Abu Duaa'). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 10 5.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias: a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai“, b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulas: Dr. Adresas: a) Irakas, b) Sirija. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Samarra, Irakas, b) Irakas. Pilietybė: Irako. Atpažinties Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 0134852. Kita informacija: a) šiuo metu yra Irake arba Sirijoje; b) gerai žinomas karo vardu (nom de guerre) (Abu Du'a, Abu Duaa'); c) žmonos vardas ir pavardė: Saja Hamid al-Dulaimi; d) žmonos vardas ir pavardė: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) aprašymas: ūgis: 1,65 m; svoris: 85 kg. Plaukų ir akių spalva – juoda. Odos spalva – balta. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2011 10 5.“

d)

Įrašas „Akhmed Rajapovich Chataev (alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy); gimimo data: 1980 7 14; gimimo vieta: Vedeno kaimas, Vedenskiy rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis); nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 9600133195 (Rusijos nacionalinis paso numeris, pasas išduotas Vedensiky rajone (Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija), pasą išdavė Vidaus reikalų skyrius); kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akys – rudos, plaukai – juodi, tvirto kūno sudėjimo; išskirtiniai bruožai: veidas ovalo formos, nešioja barzdą, neturi dešinės rankos ir kairės kojos, kalba rusų, čečėnų k. ir galbūt vokiečių ir arabų k. b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Akhmed Rajapovich Chataev (alias: a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy). Gimimo data: 1980 7 14. Gimimo vieta: Vedeno kaimas, Vedenskiy rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis). Pilietybė: Rusijos. Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 9600133195 (Rusijos nacionalinis paso numeris, pasas išduotas Vedensiky rajone (Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija), pasą išdavė Vidaus reikalų skyrius). Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akys – rudos, plaukai – juodi, tvirto kūno sudėjimo; išskirtiniai bruožai: veidas ovalo formos, nešioja barzdą, neturi dešinės rankos ir kairės kojos, kalba rusų, čečėnų k. ir galbūt vokiečių ir arabų k., b) yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“

2)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Mouloud Ferdjani, b) Abdelwahab Abdelhafid, c) Abdel Wahab Abdelhafid, d) Abdewahab Abdel Hafid, e) Abedel Wahad Abdelhafio, f) Abdelouahab Abdelhafid, g) Mourad, h) Said, i) Rabah Di Roma). Gimimo data: a) 1967 9 7, b) 1968 10 30. Gimimo vieta: a) Alžyras, Alžyras; b) Alžyras; c) El Harrach, Alžyras. Pilietybė: Alžyro paso Nr.: 3525282 (Alžyro numeris. Išduotas Abdelouahab Abdelhafid vardu). Kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“


Top