Help Print this page 

Document 32016R0013

Title and reference
2016 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/13, kuriuo 240-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu
  • In force
OJ L 4, 7.1.2016, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/13/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

7.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 4/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/13

2016 m. sausio 6 d.

kuriuo 240-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2015 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti dvylika asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo įrašų, o vieną šio sąrašo įrašą išbraukti. todėl Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Toliau nurodyti antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašai keičiami taip:

(a)

Įrašas „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Mosulas, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: a) Al-Qaida vyresnysis pareigūnas, b) nuo 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Omar Uthman Mohammed, d) Abdul Hadi Arif Ali, e) Abu Abdallah, f) Abdul Hadi al-Taweel, g) Abd al-Hadi al-Ansari, h) Abd al-Muhayman, i) Abu Ayub). Nacionalinis identifikavimo Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 0094195. Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Mosul, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: a) tėvo vardas ir pavardė: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi; motinos vardas ir pavardė: Nadira Ayoub Asaad. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.“

(b)

Įrašas „Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titulas: imamas. Gimimo data: 1975 11 1. Gimimo vieta: Poshokas, Irakas. Kita informacija: a) 2004 10 18 Italijos valdžios institucijos priėmė įstatymą jį deportuoti; b) nuo 2007 m. rugsėjo mėn. Italijos valdžios institucijų laikomas besislapstančiu nuo teisingumo. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Mohammad Tahir Hammid Hussein (alias Abdelhamid Al Kurdi). Prievardis: imamas. Gimimo data: 1975 11 01. Gimimo vieta: Poshok, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresas: Sulaymaniya, Irakas. Kita informacija: motinos vardas ir pavardė: Attia Mohiuddin Taha. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2003 11 12.“

(c)

Įrašas „Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Gimimo data: 1973 12 01. Gimimo vieta: Sulaimaniya, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresas: Vokietija. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Ata Abdoulaziz Rashid (alias: a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Gimimo data: 1973 12 01. Gimimo vieta: Sulaimaniya, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresas: Vokietija. Nacionalinis identifikavimo Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 6110922. Kita informacija: motinos vardas ir pavardė: Khadija Majid Mohammed. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2005 12 06“

(d)

Įrašas „Farhad Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (pirmiau į sąrašą buvo įtrauktas šiuo vardu). Gimimo data: 1971 07 01. Gimimo vieta: Arbilis, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr. Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0139243 (panaikintas 2012 m. rugsėjo mėn.). Adresas: Irakas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Farhad Kanabi Ahmad (alias: a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (pirmiau į sąrašą buvo įtrauktas šiuo vardu). Gimimo data: 1971 07 01. Gimimo vieta: Arbil, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0139243 (panaikintas 2012 m. rugsėjo mėn.). Adresas: Arbil, Qushtuba, house no. SH 11, alley 5380, Irakas. Kita informacija: motinos vardas ir pavardė: Farida Hussein Khadir. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2005 12 06.“

(e)

Įrašas „Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Gimimo data: a) 1975 07 02, b) 1972 05 02, c) 1975 07 03, d) 1972 m., e) 1975 05 02. Gimimo vieta: a) Day Az-Zawr, Sirija, b) Bagdadas, Irakas, c) Mosulas, Irakas. Pilietybė: Sirijos. Paso Nr.: T04338017 (Laikinasis deportavimo sustabdymas, išduotas Mainco miesto užsieniečių tarnybos, neteko galios 2013 05 08). Adresas: Pabėgėlių prieglauda „Alte Ziegelei“, 55128 Maincas, Vokietija. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Ibrahim Mohamed Khalil (alias: a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Gimimo data: a) 1975 07 02, b) 1972 05 02, c) 1975 07 03, d) 1972 m., e) 1975 05 02. Gimimo vieta: a) Day Az-Zawr, Sirija, b) Baghdad, Irakas, c) Mosul, Irakas. Pilietybė: Sirijos. Paso Nr. T04338017. Adresas: Pabėgėlių prieglauda „Alte Ziegelei“, 55128 Mainz, Vokietija. Yra nuotrauka ir pirštų atspaudai, įtrauktini į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2005 12 06.“

(f)

Įrašas „Najmuddin Faraj Ahmad (taip pat žinomas kaip: a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin).Adresas: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway. Gimimo data: a) 1956 7 7, b) 1963 6 17. Gimimo vieta: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah provincija, Irakas. Pilietybė: Irako.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Najmuddin Faraj Ahmad (alias: a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresas: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegija. Gimimo data: a) 1956 07 07, b) 1963 06 17. Gimimo vieta: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irakas. Pilietybė: Irako.“

(g)

Įrašas „Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Gimimo data: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Adresas: Zabadani, Sirijos Arabų Respublika. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 03 11.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Gimimo data: a) 1974 m., b) 1975 m., c) 1979 m. Adresas: a) Deir ez-Zor Governorate, Sirijos Arabų Respublika; b) Irakas; c) Jordanija. Nacionalinis identifikavimo Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 0075258. Kita informacija: motinos vardas ir pavardė: Masouma Abd al-Rahman. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2010 03 11.“

(h)

Įrašas „Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Gimimo data: a) 1974, b) 1975. Adresas: Zabadani, Sirijos Arabų Respublika. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 03 11.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Gimimo data: a) 1974 m., b) 1975 m. Adresas: a) Sirijos Arabų Respublika, b) Irakas. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2010 03 11.“

(i)

Įrašas „Muthanna Harith Al-Dari (alias a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Prievardis: daktaras. Adresas: a) Amman, Jordanija, b) Khan Dari, Irakas (ankstesnis adresas), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irakas (ankstesnis adresas), d) Egiptas (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1969 06 16. Gimimo vieta: Irakas. Pilietybė: Irako. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 03 25.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Muthanna Harith Al-Dari (alias: a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Prievardis: daktaras. Adresas: a) Amman, Jordanija, b) Khan Dari, Irakas (ankstesnis adresas), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irakas (ankstesnis adresas), d) Egiptas (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1969 06 16. Gimimo vieta: Irakas. Pilietybė: Irako. Nacionalinis identifikavimo Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 1729765. Kita informacija: motinos vardas ir pavardė: Heba Khamis Dari. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2010 03 25.“

(j)

Įrašas „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim“ Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulas: Dr. Adresas: Irakas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: a) Samara, Irakas, b) Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: a) Al-Qaida vadas Irake; b) šiuo metu yra Irake; c) gerai žinomas karo vardu (nom de guerre) (Abu Du'a, Abu Duaa'). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 10 05.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias: a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim“ Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Prievardis: daktaras. Adresas: a) Irakas, b) Sirija. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: a) Samarra, Irakas, b) Irakas. Pilietybė: Irako. Identifikavimo Nr.: maisto ir pirmojo būtinumo prekių kortelė Nr. 0134852. Kita informacija: a) šiuo metu yra Irake arba Sirijoje; b) gerai žinomas karo vardu (nom de guerre) (Abu Du'a, Abu Duaa'); c) žmonos vardas ir pavardė: Saja Hamid al-Dulaimi; d) žmonos vardas ir pavardė: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2011 10 05.“

(k)

Įrašas „Abu Mohammed Al-Jawlani (alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani,(d) Abu Mohammed al-Golani,(e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih). Gimimo data: 1975–1979 m. Gimimo vieta: Sirija. Pilietybė: Sirijos. Adresas: Sirija (2013 m. birželio mėn. duomenimis). Kita informacija: Nuo 2012 m. sausio mėn. yra organizacijos „Al-Nusrah Front for the People of the Levant“ vadovas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2013 07 24.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Abu Mohammed Al-Jawlani (alias: a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih, j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, k) Abu Ashraf). Gimimo data: a) 1975–1979 m.; b) 1980 m. Gimimo vieta: Sirija. Pilietybė: Sirijos. Adresas: a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; b) Sirija (2013 m. birželio mėn. duomenimis). Kita informacija: motinos vardas ir pavardė: Fatma Ali Majour. Aprašymas: tamsaus gymio. Ūgis: 1 m 70 cm. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2013 07 24.“

(l)

Įrašas „Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan); gimimo data: 1965 11 11; gimimo vieta: Bugaroy kaimas, Itum Kal rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija; adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn.), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis); pilietybė: (neregistruotas kaip Rusijos Federacijos pilietis); paso Nr.: 620169661 (Rusijos užsienio kelionių paso numeris); kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 2.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias: a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Gimimo data: 1965 11 11. Gimimo vieta: Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Rusijos Federacija. Adresas: a) Sirijos Arabų Respublika (buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis), b) Irakas (galima kita buvimo vieta 2015 m. rugpjūčio mėn. duomenimis). Pilietybė: (neregistruotas kaip Rusijos Federacijos pilietis). Kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2015 10 02.“

(2)

Iš antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Gimimo data: 1974 08 27. Gimimo vieta: Baghdad, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr. Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0092301. Adresas: Vokietija. Kita informacija: a) „Ansar Al-Islam“ narys; a) kalinamas Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.“


Top