Help Print this page 

Document 32015R1322

Title and reference
2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1322, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys
  • In force
OJ L 206, 1.8.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1322/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1322

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 753/2011;

(2)

2014 m. rugsėjo 23 d. ir 2015 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, iš dalies pakeitė asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 199, 2011 8 2, p. 1.


PRIEDAS

I.

Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateiktas sąrašas papildomas šiais įrašais:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titulas: Haji. Adresas: Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Gimimo data: a) 1965 m., b) 1960 m., c) 1963 m. Gimimo vieta: Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Pakistano paso Nr.: AA3829182. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr.: 5420124679187. Kita informacija: Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, kuri teikia finansines paslaugas Talibano nariams regione, savininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Basir Noorzai buvo įtrauktas į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Haji Abdul Basir (Basir) yra Haji Basir and Zarjmil Company Hawala savininkas ir valdytojas. Basir turėjo įgaliojimus skirstyti pinigus Talibano nariams ir per pastaruosius keletą metų Basir per savo Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano nariams regione. Basir per savo Hawala finansuodavo Talibano veiklą, pervesdavo pinigus vyresniesiems Talibano nariams ir sudarydavo palankesnes sąlygas Talibano informatorių kelionėms.

Nuo 2012 m. Basir buvo laikomas pagrindiniu valiutos keitėju Talibano vyresniesiems vadovams. Be to, 2010 m. Basir stengėsi gauti įnašų Talibanui iš Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Singapūre gyvenančių pakistaniečių ir afganistaniečių.

B.   Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresas: a) Filialas Nr. 1: Sanatan (variantas Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, netoli Trench (variantas Tranch) plento, Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. b) Filialas Nr. 2: Quetta (Kveta), Pakistanas. c) Filialas Nr. 3: Lahore (Lahoras), Pakistanas. d) Filialas Nr. 4: Peshawar (Pešavaras), Pakistanas. e) Filialas Nr. 5: Karachi (Karačis), Pakistanas. f) Filialas Nr. 6: Islamabad (Islamabadas), Pakistanas. g) Filialas Nr. 7: Kandahar (Kandaharo) provincija. h) Filialas Nr. 8: Herat (Herato) provincija. i) Filialas Nr. 9: Helmand (Helmando) provincija. j) Filialas Nr. 10: Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. k) Filialas Nr. 11: Iranas. Kita informacija: a) Piniginių paslaugų teikėjas; jo paslaugomis vyresnieji Talibano lyderiai naudojosi norėdami pervesti lėšas Talibano vadams regione. b) Savininkas – Abdul Basir Noorzai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala buvo įtraukta į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Pakistano Baluchistan (Beludžistano) provincijoje, Chaman (Čamano) rajone įsikūrusios Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) savininkas yra Abdul Basir Noorzai. Ji skirsto pinigus Talibano nariams regione. Vyresnieji Talibano lyderiai regione pervesdami pinigus Talibano vadams pirmenybę teikė Basir Zarjmil Hawala ir Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange paslaugoms.

2013 m. Basir Zarjmil Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano vadams regione, taip palengvinant Talibano operacijų finansavimą. 2012 m. Basir Zarjmil Hawala įvykdė sandorius, kurių vertė siekia tūkstančius dolerių, susijusius su ginklais, ir dengė kitas Talibano veiklos išlaidas.

II.

Iš Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateikto sąrašo išbraukiamas šis įrašas:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


Top