Help Print this page 

Document 31994D0366

Title and reference
1994 m. birželio 13 d. Tarybos Sprendimas dėl Bendrosios pozicijos, Tarybos nustatytos pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį, dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 757 (1992) 9 punkte nurodytų reikalavimų tenkinimo uždraudimo
  • In force
OJ L 165, 1.7.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 68 - 68
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 68 - 68
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 5 - 5

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/366/oj
Multilingual display
Text

31994D0366Oficialusis leidinys L 165 , 01/07/1994 p. 0001 - 0001
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 32 p. 0068
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 32 p. 0068


Tarybos sprendimas

1994 m. birželio 13 d.

dėl Bendrosios pozicijos, Tarybos nustatytos pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį, dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 757 (1992) 9 punkte nurodytų reikalavimų tenkinimo uždraudimo

(94/366/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos J.2 straipsnį,

atsižvelgdama į Rezoliuciją Nr. 757 (1992), kurią 1992 m. gegužės 30 d. priėmė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba,

kadangi Europos bendrija ir jos valstybės narės Rezoliuciją Nr. 757 (1992) ir susijusias rezoliucijas įgyvendino, inter alia, 1993 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 990/93,

NUSPRENDĖ:

1. Europos bendrija uždraudžia tenkinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucijos Nr. 757 (1992) 9 punkte nurodytus reikalavimus.

2. Šis sprendimas įsigalioja šią dieną.

3. Šis sprendimas skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 1994 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Th. Pangalos

--------------------------------------------------

Top