Help Print this page 

Document 32014R1145

Title and reference
2014 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1145/2014, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantis su p. Milosevic ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą
  • In force
OJ L 308, 29.10.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1145/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1145/2014

2014 m. spalio 28 d.

kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantis su p. Milosevic ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimą 2014/742/BUSP, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2000/696/BUSP dėl tolesnio konkrečių ribojamųjų priemonių, nukreiptų prieš p. Milosevic ir su juo susijusius asmenis, taikymo (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2488/2000 (2), visos lėšos ir kiti finansų ištekliai, laikomi už Jugoslavijos Federacinės Respublikos ribų ir priklausantys p. Milosevic bei su juo susijusiems fiziniams asmenims, turi būti įšaldyti, o tokios lėšos ir finansų ištekliai turi būti neprieinami to reglamento I priede išvardytiems asmenims bei tomis lėšomis jie neturi galėti naudotis;

(2)

Sprendimu 2014/742/BUSP Taryba panaikino Bendrąją poziciją 2000/696/BUSP (3). Taryba nutarė, kad nėra pagrindų toliau taikyti tas ribojamąsias priemones, nes bendrosios pozicijos priede išvardyti asmenys nebekelia grėsmės demokratijos įtvirtinimui;

(3)

todėl tikslinga nedelsiant panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 2488/2000,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2488/2000 panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2014 m. spalio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. L. GALLETTI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 99.

(2)  2000 m. lapkričio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantis su p. Milosevic ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 1294/1999 ir 607/2000 bei Reglamento (EB) Nr. 926/98 2 straipsnį (OL L 287, 2000 11 14, p. 19).

(3)  2000 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendroji pozicija 2000/696/BUSP dėl tolesnio konkrečių ribojančių priemonių, nukreiptų prieš p. Milosevic ir su juo susijusius asmenis, taikymo (OL L 287, 2000 11 14, p. 1).


Top