Help Print this page 

Document 32014D0742

Title and reference
2014 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas 2014/742/BUSP, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2000/696/BUSP dėl tolesnio konkrečių ribojančių priemonių, nukreiptų prieš p. Milosevic ir su juo susijusius asmenis, taikymo ir susijusios bendrosios pozicijos 98/240/BUSP, 98/326/BUSP, 1999/318/BUSP ir 2000/599/BUSP
  • In force
OJ L 308, 29.10.2014, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/742/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/99


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/742/BUSP

2014 m. spalio 28 d.

kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2000/696/BUSP dėl tolesnio konkrečių ribojančių priemonių, nukreiptų prieš p. Milosevic ir su juo susijusius asmenis, taikymo ir susijusios bendrosios pozicijos 98/240/BUSP, 98/326/BUSP, 1999/318/BUSP ir 2000/599/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2000/696/BUSP (1);

(2)

Bendrąja pozicija 2000/696/BUSP buvo sąlygojama tai, kad Tarybos bendrosios pozicijos 2000/599/BUSP (2) konkrečios ribojamosios priemonės, skirtos p. Milosevic ir su juo susijusiems asmenims, turėtų būti taikomos toliau;

(3)

Bendrąja pozicija 2000/696/BUSP atitinkamai buvo peržiūrėtos ribojamosios priemonės, nustatytos Tarybos bendrosiose pozicijose 98/240/BUSP (3), 98/326/BUSP (4) ir 1999/318/BUSP (5) tam, kad būtų išlaikomos tik tos ribojamosios priemonės, kurios skirtos p. Milosevic ir su juo susijusiems asmenims;

(4)

p. Milosevic ir su juo susiję asmenys nebekelia grėsmės demokratijos stiprinimui ir nebėra priežasčių, dėl kurių reikėtų toliau taikyti tas ribojamąsias priemones;

(5)

todėl bendrosios pozicijos 98/240/BUSP, 98/326/BUSP, 1999/318/BUSP, 2000/599/BUSP ir 2000/696/BUSP turėtų būti panaikintos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 98/240/BUSP, 98/326/BUSP, 1999/318/BUSP, 2000/599/BUSP ir 2000/696/BUSP panaikinamos.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. spalio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. L. GALLETTI


(1)  2000 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendroji pozicija 2000/696/BUSP dėl tolesnio konkrečių ribojančių priemonių, nukreiptų prieš p. Milosevic ir su juo susijusių asmenų, taikymo (OL L 287, 2000 11 14, p. 1).

(2)  2000 m. spalio 9 d. Tarybos bendroji pozicija 2000/599/BUSP dėl paramos demokratinei JFR ir tam tikrų ribojančių priemonių neatidėliotino panaikinimo (OL L 261, 2000 10 14, p. 1).

(3)  1998 m. kovo 19 d. Tarybos bendroji pozicija 98/240/BUSP, nustatyta pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį dėl ribojančių priemonių taikymo Jugoslavijos Federacinei Respublikai (OL L 95, 1998 3 27, p. 1).

(4)  1998 m. gegužės 7 d. Tarybos bendroji pozicija 98/326/BUSP, nustatyta remiantis Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsniu dėl Jugoslavijos Federacinės Respublikos (JFR) ir Serbijos Vyriausybių užsienyje turimų lėšų įšaldymo (OL L 143, 1998 5 14, p. 1).

(5)  1999 m. gegužės 10 d. Tarybos bendroji pozicija 1999/318/BUSP, nustatyta remiantis Europos Sąjungos sutarties 15 straipsniu dėl ribojančių priemonių taikymo Jugoslavijos Federacinei Respublikai (OL L 123, 1999 5 13, p. 1).


Top