Help Print this page 

Document 32012D0150

Title and reference
2012 m. kovo 13 d. Tarybos sprendimas 2012/150/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/872/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas
  • No longer in force
OJ L 74, 14.3.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/150(1)/oj
Multilingual display
Text

14.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/9


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/150/BUSP

2012 m. kovo 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/872/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (1);

(2)

2011 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/872/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas (2);

(3)

Taryba nustatė, kad nebėra priežasčių, dėl kurių tam tikri asmenys liktų įtraukti į asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašą;

(4)

asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikiamame sąraše nurodyti asmenys išbraukiami iš Sprendimo 2011/872/BUSP priede pateikto asmenų, grupių ir subjektų sąrašo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. VESTAGER


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

(2)  OL L 343, 2011 12 23, p. 54.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų sąrašas

1.

ABOU, Rabah Naami (sąrašo Nr. 2)

2.

ABOUD, Maisi (sąrašo Nr. 3)

3.

ARIOUA, Kamel (sąrašo Nr. 7)

4.

ASLI, Mohamed (sąrašo Nr. 8)

5.

ASLI, Rabah (sąrašo Nr. 9)

6.

DARIB, Noureddine (sąrašo Nr. 11)

7.

DJABALI, Abderrahmane (sąrašo Nr. 12)

8.

MOKTARI, Fateh (sąrašo Nr. 16)

9.

NOUARA, Farid (sąrašo Nr. 17)

10.

RESSOUS, Hoari (sąrašo Nr. 18)

11.

SEDKAOUI, Noureddine (sąrašo Nr. 19)

12.

SELMANI, Abdelghani (sąrašo Nr. 20)

13.

SENOUCI, Sofiane (sąrašo Nr. 21)

14.

TINGUALI, Mohammed (sąrašo Nr. 25)


Top