Help Print this page 

Document 32011D0701

Title and reference
2011/701/CFSP: 2011 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas 2011/701/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/430/BUSP, siekiant atnaujinti asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašą
  • No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2011; netiesiogiai panaikino 32011D0872
OJ L 277, 22.10.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 280 - 281

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/701/oj
Multilingual display
Text

22.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/18


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/701/BUSP

2011 m. spalio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/430/BUSP, siekiant atnaujinti asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašą


EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (1);

(2)

2011 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/430/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas (2);

(3)

Taryba nusprendė, kad penki papildomi asmenys yra susiję su teroro aktais, kaip apibrėžta Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kad kompetentinga institucija dėl jų yra priėmusi sprendimą, kaip apibrėžta tos bendrosios pozicijos 1 straipsnio 4 dalyje, ir kad šie asmenys turėtų būti įtraukti į asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašą;

(4)

Taryba nusprendė, kad nebėra priežasčių vieną asmenį palikti asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąraše;

(5)

asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Šio sprendimo I priede išvardyti asmenys įtraukiami į Sprendimo 2011/430/BUSP priede pateiktą sąrašą.

2.   Šio sprendimo II priede nurodytas asmuo išbraukiamas iš Sprendimo 2011/430/BUSP priede pateikto sąrašo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

(2)  OL L 188, 2011 7 19, p. 47.


I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys

1.

ABDOLLAHI Hamed (dar žinomas kaip Mustafa Abdullahi), gimęs 1960 m. rugpjūčio 11 d. Irane. Irano pilietis. Paso numeris: D9004878.

2.

ARBABSIAR Manssor (dar žinomas kaip Mansour Arbabsiar), gimęs 1955 m. kovo 6 d. arba 15 d. Irane. Irano ir JAV pilietis. Paso numeris: C2002515 (Iranas); Paso numeris: 477845448 (JAV). Nacionalinio tapatybės dokumento Nr.: 07442833, galioja iki 2016 m. kovo 15 d. (JAV vairuotojo pažymėjimas).

3.

SHAHLAI Abdul Reza (dar žinomas kaip Abdol Reza Shala'i, a.k.a. Abd-al Reza Shalai, dar žinomas kaip Abdorreza Shahlai, dar žinomas kaip Abdolreza Shahla'i, dar žinomas kaip Abdul-Reza Shahlaee, dar žinomas kaip Hajj Yusef, dar žinomas kaip Haji Yusif, dar žinomas kaip Hajji Yasir, dar žinomas kaip Hajji Yusif, dar žinomas kaip Yusuf Abu-al-Karkh), gimęs apie 1957 m. Irane. Adresai: 1) Kermanšachas, Iranas, 2) Mehrano karinė bazė, Ilamo provincija, Iranas.

4.

SHAKURI Ali Gholam, gimęs apie 1965 m. Teherane, Irane.

5.

SOLEIMANI Qasem (dar žinomas kaip Ghasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasmi Sulayman, dar žinomas kaip Qasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasem Solaimani, dar žinomas kaip Qasem Salimani, dar žinomas kaip Qasem Solemani, dar žinomas kaip Qasem Sulaimani, dar žinomas kaip Qasem Sulemani), gimęs 1957 m. kovo 11 d. Kome, Irane. Irano pilietis. Paso numeris: 008827 (Irano diplomatinis), išduotas 1999 m. Laipsnis: generolas majoras.


II PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo

EL FATMI, Nouredine (dar žinomas kaip Nouriddin EL FATMI, dar žinomas kaip Nouriddine EL FATMI, dar žinomas kaip Noureddine EL FATMI, dar žinomas kaip Abu AL KA'E KA'E, dar žinomas kaip Abu QAE QAE, dar žinomas kaip FOUAD, dar žinomas kaip FZAD, dar žinomas kaip Nabil EL FATMI, dar žinomas kaip Ben MOHAMMED, dar žinomas kaip Ben Mohand BEN LARBI, dar žinomas kaip Ben Driss Muhand IBN LARBI, dar žinomas kaip Abu TAHAR, dar žinomas kaip EGGIE), gimęs 1982 08 15 Midare (Marokas), paso (Maroko) Nr. N829139 – „Hofstadgroep“ narys.


Top