Help Print this page 

Document 31994D0315

Title and reference
1994 m. gegužės 30 d. Tarybos Sprendimas dėl bendrosios pozicijos, nustatytos remiantis Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsniu, dėl ekonominių santykių su Haičiu apribojimo
  • In force
OJ L 139, 2.6.1994, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 43 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 43 - 43
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 5 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 5 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 3 - 3

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/315/oj
Multilingual display
Text

31994D0315Oficialusis leidinys L 139 , 02/06/1994 p. 0010 - 0010
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 32 p. 0043
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 32 p. 0043


Tarybos sprendimas

1994 m. gegužės 30 d.

dėl bendrosios pozicijos, nustatytos remiantis Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsniu, dėl ekonominių santykių su Haičiu apribojimo

(94/315/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos J.2 straipsnį,

atsižvelgdama į Rezoliuciją 917 (1994), kurią 1994 m. gegužės 6 d. priėmė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Ekonominiai santykiai su Haičiu apribojami pagal atitinkamas privalomas Rezoliucijos 917 (1994), kurią 1994 m. gegužės 6 d. priėmė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, nuostatas.

2. Valstybės narės nedelsdamos priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus įšaldyti tos rezoliucijos 4 punkte nurodytas lėšas ir finansinius išteklius.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1994 m. gegužės 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Moraitis

--------------------------------------------------

Top