Help Print this page 

Document 31997E0193

Title and reference
1997 m. kovo 17 d. Bendroji pozicija Tarybos nustatyta pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį, dėl apribojimų asmenims, įvykdžiusiems smurto aktus per įvykius Mostare 1997 m. vasario 10 d.
  • In force
OJ L 81, 21.3.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 7 - 8

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1997/193/oj
Multilingual display
Text

31997E0193Oficialusis leidinys L 081 , 21/03/1997 p. 0001 - 0002


Bendroji pozicija

1997 m. kovo 17 d.

Tarybos nustatyta pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį, dėl apribojimų asmenims, įvykdžiusiems smurto aktus per įvykius Mostare 1997 m. vasario 10 d.

(97/193/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos J.2 straipsnį,

kadangi Europos Sąjunga laikosi Mostaro bendruomenių sutaikinimo ir bendradarbiavimo politikos ir siekia sustiprinti Federaciją;

kadangi Taryba mano, kad 1997 m. vasario 10 d. įvykiai Mostare kelia grėsmę šios politikos įgyvendinimui;

kadangi todėl Taryba mano, kad reikia laikytis Aukštojo atstovo biuro Sarajeve rekomendacijų, pagal kurias asmenims, pripažintiems smurto vykdytojais per pirmiau minėtus įvykius, turėtų būti uždrausta keliauti Europoje ir užjūryje,

NUSTATĖ ŠIĄ BENDRĄ POZICIJĄ:

1. Pranešama apie priede išvardytus asmenis, kad jie nebūtų įleisti į valstybių narių teritorijas. Sąrašas atnaujinamas po kitų tyrimų ir teismo procesų.

2. Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų, kad 1 punkte nurodytos priemonės įsigaliotų nuo šios bendrosios pozicijos nustatymo dienos.

3. Ši bendroji pozicija skelbiama Oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1997 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Zalm

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1 PUNKTE NURODYTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

HRKAC Ivan

PLANINIC Zeljko

PERIC Bozo

--------------------------------------------------

Top