Help Print this page 

Document L:2012:362:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 362, 2012m. gruodis 31d.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 31/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Europos Sąjunga
  • Form: Oficialusis leidinys
Text
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.362.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 362

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 31d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top