Help Print this page 

Document L:2010:064:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 64, 2010m. kovas 12d.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 12/03/2010
Miscellaneous information
  • Author: Europos Sąjunga
  • Form: Oficialusis leidinys
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.064.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 64

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. kovo 12d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

BIUDŽETAI

 

 

Europos Parlamentas

 

 

2010/117/ES, Euratom

 

*

Galutinis Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto patvirtinimas

1

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytos įplaukos, įtrauktos į įplaukų ataskaitos 5 ir 6 antraštines dalis, gali daryti įtaką, kad papildomi asignavimai būtų įtraukti į eilutes, iš kurių buvo padengtos pradinės išlaidos ,iš kurių gautos atitinkamos įplaukos.Galutiniais skaičiais išreiškiami visi nustatyti asignavimai, įskaitant biudžeto asignavimus, papildomus asignavimus ir kiekvienai institucijai skirtas įplaukas.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top