Help Print this page 

Document L:2008:107:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 107, 2008m. balandis 17d.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 17/04/2008
Miscellaneous information
  • Author: Europos Sąjunga
  • Form: Oficialusis leidinys
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 107

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/2008, kuriuo pritaikomos Lenkijai 2008–2011 m. skirtinos menkių žvejybos Baltijos jūroje (25–32 pakvadračiai, EB vandenys) kvotos

1

 

 

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 339/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (1)

6

 

 

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2008 m. balandžio mėn. pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

26

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/308/EB

 

*

2008 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto dviejų narių ir dviejų pakaitinių narių, atstovaujančių Austrijai, skyrimo

28

 

 

2008/309/EB

 

*

2008 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Belgijai atstovaujančio Regionų komiteto nario skyrimo

29

 

 

2008/310/EB

 

*

2008 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Jungtinei Karalystei atstovaujančių septynių narių ir septynių pakaitinių narių skyrimo

30

 

 

2008/311/EB, Euratomas

 

*

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Airijai atstovaujančio nario skyrimo

31

 

 

Komisija

 

 

2008/312/Euratomas

 

*

2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimas dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 793)

32

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2008/313/BUSP

 

*

2008 m. kovo 18 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas CHAD/2/2008 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje Prisidedančių šalių komiteto sudarymo

60

 

*

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/314/BUSP dėl paramos TATENA veiklai branduolinio saugumo ir patikros srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

62

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2508/2000, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl veiklos programų žuvininkystės sektoriuje išsamias taikymo taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 289, 2000 11 16) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 4 skyrius, 4 tomas, p. 336)

70

 

*

2001 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 939/2001, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl vienodo dydžio pagalbos teikimo už tam tikrus žuvininkystės produktus išsamias taikymo taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 132, 2001 5 15) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 4 skyrius, 5 tomas, p. 62)

71

 

*

2001 m. sausio 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 150/2001, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl žuvininkystės sektoriaus gamintojų organizacijoms, pažeidžiančioms intervencinį mechanizmą, taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 142/98, klaidų ištaisymas (OL L 24, 2001 1 26) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 4 skyrius, 5 tomas, p. 23)

72

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top