Help Print this page 

Document C:2007:306:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 306, 2007m. gruodis 17d.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 17/12/2007
Miscellaneous information
  • Author: Europos Sąjunga
  • Form: Oficialusis leidinys
Text
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 306

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. gruodžio 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

2007/C 306/01

Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d.

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES IR EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES PAKEITIMAI

1 straipsnis

2 straipsnis

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

PROTOKOLAI

147

148

148

150

153

153

155

156

156

158

158

159

159

165

165

195

199

PRIEDAS

202

2007/C 306/02

Tarpvyriausybinės konferencijos baigiamasis aktas

231


LT

 

Top