Help Print this page 
Title and reference
Az autóbusszal közlekedő utasok jogai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Az autóbusszal közlekedő utasok jogai

A rendelet megállapítja a helyi és távolsági autóbusszal közlekedő utasok jogaira irányadó szabályokat. Rendelkezik az utasok közötti megkülönböztetés tilalmáról a fuvarozók által nyújtott utazási feltételek tekintetében, az utasok jogairól balesetek esetén, a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalmáról és az őket megillető kötelező segítségnyújtásról, az utasok jogairól járatkimaradás vagy késés esetén, az utasok számára minimálisan nyújtandó tájékoztatásról, a panaszkezelésről, valamint a végrehajtásra vonatkozó általános szabályokról.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt a rendeletet – bizonyos kivételekkel – a menetrend szerinti járatokkal * utazó, meghatározott utascsoportokba nem sorolt utasokra kell alkalmazni, amennyiben az utas felszállási helye vagy a célállomás az Európai Unió (EU) valamely tagállamának területén található, és amennyiben a járat menetrend szerint legalább 250 km-es távolságot tesz meg. A rendelkezések egy részének hatálya minden járatra, így a rövidebb távon közlekedő járatokra is kiterjed. A rendelet rendelkezései 2013. március 1-jétől alkalmazandók.

A hosszú távon (azaz 250 km-nél hosszabb távon) közlekedő járatok tekintetében a rendelet többek között a következő új jogokról rendelkezik:

 • amennyiben egy több mint 3 óra tervezett időtartamú utazást bonyolító járatot törölnek, vagy annak az autóbusz-állomásról való indulása több mint 90 perces késedelmet szenved, megfelelő segítségnyújtás (kisétkezés, étel vagy frissítő, valamint szükség esetén szállodai szálláshely legfeljebb 80 EUR/éjszaka összegben és legfeljebb két éjszakára, kivéve, ha a járattörlés vagy a késés kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy nagyobb természeti katasztrófa miatt következett be);
 • a menetjegy árának visszatérítése vagy útvonal-módosítás, ha a menetrend szerinti járatot törlik, vagy annak indulása a tervezetthez képest több mint 120 percet késik, vagy túlfoglalás történt;
 • a jegyár 50%-ának megfelelő összegű kártérítés, ha a járatot törlik, vagy indulása a tervezetthez képest több mint 120 percet késik, és a fuvarozó nem ajánlja fel az utas számára a menetjegy árának visszatérítését vagy az útvonal-módosítást;
 • tájékoztatás a járat törléséről vagy késedelmes indulásáról;
 • az utasokról való gondoskodás a közúti balesetekből származó haláluk vagy személyi sérülésük, valamint a poggyászuk elveszése vagy károsodása esetén, különös tekintettel a baleset esetén azonnal felmerülő szükségleteikre (beleértve a szállodai elhelyezést legfeljebb 80 EUR/éjszaka összegig, és legfeljebb két éjszakára);
 • a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára díjmentes személyre szabott segítségnyújtás az autóbusz-állomásokon és a járműveken, valamint adott esetben a kísérő személy díjmentes szállítása.

Ezen túlmenően az alábbi jogok az összes járaton utazó utast (így a 250 km-nél rövidebb távon utazókat is) megilletik:

 • a végfelhasználó állampolgársága szerinti közvetlen és közvetett megkülönböztetés tilalma a szerződési feltételek és tarifák tekintetében;
 • megkülönböztetésmentes bánásmód a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára, valamint pénzbeli kártérítés mozgást segítő berendezéseik baleseti megrongálódása esetén;
 • az utazás előtt és alatt az utasok számára az autóbusz-állomásokon vagy online nyújtandó, az utazással, valamint az utasokat megillető jogokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatásra vonatkozó minimumszabályok (amennyiben kivitelezhető, a csökkent mozgásképességű személyek számára a tájékoztatást kérésre akadálymentes formátumokban is rendelkezésre kell bocsátani);
 • a fuvarozók által kialakított és minden utas számára elérhető panaszkezelő mechanizmus;
 • a rendelet végrehajtásáért és adott esetben a bírságok kiszabásáért felelős független nemzeti szerv létrehozása minden uniós tagállamban.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Menetrend szerinti járatok: olyan járatok, amelyeken az utasok autóbusszal történő szállítása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

181/2011/EU rendelet

2011.3.20.

HL L 55., 2011.2.28.

Utolsó frissítés: 28.04.2011

Top