Help Print this page 
Title and reference
A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai

Ez a rendelet megállapítja a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogaira irányadó szabályokat. Rendelkezik az utasok közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmáról a szállítók által biztosított személyszállítási feltételek tekintetében, a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról és a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek biztosítandó segítségnyújtásról, az utasok jogairól törlés vagy késés esetén, az utasok számára minimálisan nyújtandó tájékoztatásról, a panaszok kezeléséről, valamint a végrehajtásra vonatkozó általános szabályokról.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet a valamely európai uniós (EU-s) kikötőből induló vagy oda érkező személyszállító járatot * igénybe vevő, valamint az uniós kikötőből induló üdülési célú hajóutakon részt vevő utasokra alkalmazandó. A rendelet hatálya nem terjed ki a következőkre:

  • a legfeljebb 12 utas szállítására engedélyezett hajókon utazó utasok;
  • a legfeljebb háromfős személyzettel rendelkező hajókon vagy olyan járatokon utazó utasok, ahol a teljes szolgáltatási távolság 500 méternél kevesebb;
  • kiránduló és városnéző hajóutakon utazó utasok;
  • legfeljebb 36 utas szállítására engedéllyel rendelkező nem gépi hajtású vagy történelmi személyszállító hajókon utazó utasok.

A fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogai

A szállítók, utazásközvetítők és utazásszervezők a fogyatékosságra vagy csökkent mozgásképességre hivatkozással nem tagadhatják meg a helyfoglalás elfogadását, menetjegy kiállítását vagy a személyek beszállítását, és emiatt nem számíthatnak fel pótdíjat. Megtagadható azonban a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy helyfoglalásának elfogadása vagy menetjegyének kiállítása abban az esetben, ha ez az alkalmazandó biztonsági követelmények teljesítése érdekében szükséges, vagy ha a személyhajó vagy a kikötői infrastruktúra és berendezések kialakítása következtében az említett személyek beszállítása, kiszállítása vagy szállítása biztonságos módon nem lehetséges. Ilyen elutasítás esetén a szállítóknak, utazásközvetítőknek és utazásszervezőknek minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenniük azért, hogy az érintett személy számára alternatív személyszállítási lehetőséget találjanak.

Az utasok jogai az utazás során történő fennakadás esetén

Személyszállító járat késedelmes indulása vagy törlése esetén a szállítónak a lehető legkorábban, de legkésőbb 30 perccel a menetrend szerinti indulás időpontját követően tájékoztatnia kell az utasokat a helyzetről, illetve – amint ez az információ rendelkezésre áll – a várható indulási és érkezési időről is. Ha a járatot törlik, vagy indulása több mint 90 percet késik, az utasok részére díjmentesen gyorsétkezést, rendes étkezést vagy frissítőt kell felkínálni a várakozási idővel ésszerű arányban. Amennyiben egy vagy több éjszaka eltöltése is szükségessé válik, a szállítónak – ha erre lehetősége van – díjmentes szálláshelyet is fel kell ajánlania az utasok részére. A szállító utasonként 80 EUR/éjszaka összegre és legfeljebb három éjszakára korlátozhatja a szálláshelyre fordított összköltséget.

Ha a járatot törlik, vagy indulása több mint 90 percet késik, az utas részére haladéktalanul fel kell ajánlani a választást a végső célállomásra irányuló, a lehető legkorábbi alkalommal történő utazásra való átfoglalás vagy a menetjegy árának visszatérítése és adott esetben a kiindulási pontra történő, lehető legkorábbi díjmentes visszaszállítás között.

Az utas a szállításon felül kártérítést is követelhet a szállítótól, ha a célállomásra késve érkezik meg. A kártérítés minimális összege a menetjegy árának 25%-a legalább az alábbi időtartamú késések esetén:

  • egy óra legfeljebb négyórás menetrend szerinti utazás esetén;
  • két óra több mint négyórás, de legfeljebb nyolcórás menetrend szerinti utazás esetén;
  • három óra több mint nyolcórás, de legfeljebb 24 órás menetrend szerinti utazás esetén;
  • hat óra több mint 24 órás menetrend szerinti utazás esetén.

Amennyiben a késés időtartama meghaladja a fenti időtartamok kétszeresét, a kártérítés összege a menetjegy árának 50%-ára nő. A kártérítést a kártérítési igény benyújtásától számított egy hónapon belül utalványban vagy – az utas kérelmére – pénz formájában ki kell fizetni. A kártérítést nem csökkenthetik pénzügyi tranzakciós költségek, például díjak, telefonköltség vagy postaköltség.

A szállító nem köteles szállást és kártérítést nyújtani az utasoknak, amennyiben a járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok miatt következett be.

A szállítóknak és terminálüzemeltetőknek az e rendelettel szabályozott jogokra és kötelezettségekre vonatkozó, hozzáférhető panaszkezelő mechanizmust kell kialakítaniuk, illetve alkalmazniuk. Az utasnak panaszát a járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő két hónapon belül kell megtennie. A panasz kézhezvételétől számított egy hónapon belül a szállítónak vagy terminálüzemeltetőnek tájékoztatnia kell az utast arról, hogy panaszának helyt adtak, azt elutasították vagy még vizsgálják. A végleges választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított két hónapon belül meg kell adni.

Minden tagállam kijelöl egy független nemzeti szervet, amely felel e rendelet végrehajtásáért, és adott esetben kiszabja a megfelelő bírságokat.

A rendelet 2012. december 18-tól alkalmazandó.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Személyszállító járat: nyilvános menetrend szerint üzemeltetett, személyeket szállító tengeri vagy belvízi kereskedelmi hajójárat.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1177/2010/EU rendelet

2011.1.6.

HL L 334., 2010.12.17.

Utolsó frissítés: 27.04.2011

Top