Help Print this page 
Title and reference
Intelligens közlekedési rendszerek kiépítése Európában

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Intelligens közlekedési rendszerek kiépítése Európában

Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek) nagyban hozzájárulhatnak a tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb közlekedési hálózat kialakításához. Ez az irányelv keretet határoz meg ezen innovatív közlekedési technológiák összehangolt megvalósítására az Európai Unió (EU) egész területén. Célja, hogy kölcsönösen átjárható és hatékony ITS-szolgáltatásokat hozzon létre, míg arról, hogy melyik rendszerekbe fektetnek be, az EU-tagállamok maguk dönthetnek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt az irányelvet a közúti közlekedési ágazat területén az Európai Unióban (EU-ban) működő valamennyi intelligens közlekedési rendszerhez (ITS-hez) kapcsolódó alkalmazásra és szolgáltatásra, valamint azoknak a más közlekedési módokkal való kapcsolódási pontjaira kell alkalmazni. Az ITS-ek olyan rendszerek, amelyekben információs és kommunikációs technológiákat alkalmaznak a közúti közlekedés területén – beleértve az infrastruktúrát, a járműveket és azok használóit is –, a forgalomirányításban és a mobilitás kezelésében.

A következő területek kiemelt területeknek minősülnek az előírások és a szabványok kidolgozása és alkalmazása tekintetében:

 • a közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása;
 • a forgalom- és teherszállítási irányítási ITS-szolgáltatások folyamatossága;
 • a közúti közlekedésbiztonsággal és óvintézkedésekkel kapcsolatos ITS-alkalmazások;
 • a jármű összekapcsolása a közlekedési infrastruktúrával.

A kiemelt területeken belül hat kiemelt intézkedést kell végrehajtani, ezek:

 • az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások;
 • az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások;
 • lehetőség szerint a felhasználók számára térítésmentesen biztosítandó, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok és eljárások;
 • az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások;
 • a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtása;
 • a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó foglalási szolgáltatások nyújtása.

Az EU-tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a Bizottság által elfogadott előírásokat alkalmazzák az ITS-alkalmazásokra és -szolgáltatásokra azok kiépítése során. Azonban az egyes EU-tagállamoknak továbbra is jogukban áll eldönteni, hogy az említett alkalmazásokat és szolgáltatásokat kiépítik-e saját területükön.

A Bizottság feladata, hogy először elfogadja az ITS kiépítése és gyakorlati használata tekintetében érvényesülő, a kompatibilitás, a kölcsönös átjárhatóság és a folyamatosság biztosításához szükséges előírásokat a fent felsorolt kiemelt intézkedések vonatkozásában. Ezt követően a Bizottság elfogadja az ITS kiépítése és gyakorlati használata tekintetében érvényesülő előírásokat a kiemelt területeken elvégzendő egyéb intézkedések tekintetében. Az előírások adott esetben meghatározzák azon feltételeket, amelyek fennállása esetén az EU-tagállamok további szabályokat hozhatnak létre az ITS-szolgáltatásoknak a területükön vagy területük egy részén történő nyújtására vonatkozóan, feltéve, hogy ezek a szabályok nem akadályozzák a szolgáltatások kölcsönös átjárhatóságát. Az előírásokon felül a Bizottság iránymutatásokat és egyéb nem kötelező erejű intézkedéseket is elfogadhat, amelyek megkönnyítik a kiemelt területeken a tagállamok közötti együttműködést.

A magánélet védelmére, a közlekedés biztonságára és az információk újrafelhasználására vonatkozó szabályok

Az EU-tagállamok biztosítják, hogy a személyes adatoknak az ITS-alkalmazások és -szolgáltatások működésének összefüggésében történő feldolgozása a magánszemélyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmére vonatkozó uniós szabályokkal összhangban történjen, valamint betartsák a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket. Különösen meg kell védeni a személyes adatokat visszaélés – ezenbelül a jogellenes hozzáférés, módosítás vagy adatvesztés – ellen. E célból a személyes adatokat csak akkor dolgozzák fel, ha szükséges, és adott esetben ösztönözni kell az anonim adatok használatát az ITS-alkalmazások és -szolgáltatások működtetéséhez.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A szükséges előírások tekintetében a Bizottság külön felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is elfogadhat a kiemelt intézkedések mindegyikére. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak joga van visszavonni a felhatalmazást vagy kifogásolni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Amennyiben kifogás merül fel egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az nem lép hatályba.

Ezzel összefüggésben a Bizottság 2012-ben rendeletet fogadott el az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatásokról.

2013-ban a Bizottság két rendeletet fogadott el:

 • az elsőt a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtásáról;
 • a másodikat a felhasználók számára térítésmentes, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokról és eljárásokról.

Az ITS kiépítésére vonatkozó javaslatok

Egy költség-haszon elemzést is magában foglaló hatásvizsgálat elvégzését követően a Bizottság 2013 júniusában elfogadta a kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatásnak a közbiztonsági válaszpontokban történő kiépítéséről szóló javaslatát, a 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban.

Az európai ITS tanácsadó csoport

A Bizottság európai ITS tanácsadó csoportot hozott létre, amely a Bizottságot az ITS EU-n belüli kiépítésének és használatának üzleti és műszaki szempontjaival kapcsolatos tanácsokkal segíti. A csoport az érintett ITS-szolgáltatók, a felhasználók szövetségei, a fuvarozók és a létesítmény-üzemeltetők, a gyártóipar, a szociális partnerek, a szakmai szövetségek, a helyi önkormányzatok és egyéb érintett fórumok magas szintű képviselőiből áll.

Jelentéstétel

A tagállamoknak rendszeresen be kell nyújtaniuk a nemzeti ITS-tevékenységeikről és -projektjeikről szóló jelentésüket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve

2010.8.26.

2012.2.27.

HL L 207., 2010.8.6.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

-

-

HL L91., 2013.4.3.

A Bizottság 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

-

-

HL L 247., 2013.9.18.

A Bizottság 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

-

-

HL L 247., 2013.9.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács Határozata az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről (COM (2013) 315 final, 2013.6.13.)

Utolsó frissítés: 07.04.2014

Top