Help Print this page 
Title and reference
A polgári légi közlekedés védelme: EU-szintű szabályozás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A polgári légi közlekedés védelme: EU-szintű szabályozás

Az Európai Unió (EU) 2001-től kezdődően a biztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzésére szolgáló politikát és szabályokat dolgozott ki, amelyek révén távol tartja a potenciális veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl. fegyverek, robbanószerkezetek) a légi járművektől.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) 2001-től kezdődően a biztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzésére szolgáló politikát és szabályokat dolgozott ki, amelyek révén távol tartja a potenciális veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl. fegyverek, robbanószerkezetek) a légi járművektől.

A rendelet hatálya alá tartozik a repülőterek számára vagy azokon keresztül árukat vagy szolgáltatásokat biztosító valamennyi kereskedelmi repülőtér, légi fuvarozó és üzemeltető.

MI A RENDELET CÉLJA?

A közös szabályok és követelmények végrehajtásának nyomon követése érdekében a rendelet a légi közlekedés védelmére és a védelmi eljárásokra vonatkozó közös szabályokat és alapkövetelményeket határozza meg.

FŐBB PONTOK

A polgári légi közlekedés védelmét szolgáló közös alapkövetelmények

Az alapkövetelmények többek között az alábbi védelmi tényezőkre terjednek ki:

az utasok és a kézipoggyász átvizsgálása annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni a légi jármű fedélzetére; a feladott poggyász (az utasok által a csomagtérben való szállításra leadott poggyász) a berakodást megelőzően szintén átvizsgálása kerül;

a repülőterek védelme (pl. a repterek bizonyos területeire történő belépés ellenőrzése, a személyzet átvizsgálása, járműellenőrzés, megfigyelés és őrjárat az illetéktelen személyek e területekre való belépésének megakadályozása érdekében);

a légi járművek indulás előtti védelmi ellenőrzése vagy átvizsgálása annak érdekében, hogy ne legyenek a fedélzeten tiltott tárgyak;

az áruk és a postai küldemények átvizsgálása a légi járműbe történő berakodásuk előtt;

a repülőtéri készletek (vagyis a vámmentes boltokban és az éttermekben való értékesítésre szánt készletek), valamint a fedélzeti ellátmány (pl. az utasok ellátására szánt étel és ital) ellenőrzése;

a személyzet felvétele és képzése.

Az uniós országok, a repülőterek és az üzemben tartók számára előírt kötelezettségek

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell a következőkről:

a légi közlekedés védelméért felelős egyetlen hatóság kijelölése;

a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló nemzeti program kidolgozása, amely meghatározza a közös alapkövetelmények végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket;

a polgári légi közlekedés védelmének minőségi ellenőrzésére szolgáló nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási program létrehozása.

Az üzemben tartók kötelezettsége:

repülőtér-védelmi program kidolgozása és alkalmazása;

légifuvarozói védelmi program kidolgozása és alkalmazása.

Bizottsági ellenőrzések

A Bizottság ellenőrzéseket hajt végre a repülőtereken (előzetes bejelentés nélkül), valamint a nemzeti hatóságoknál. A feltárt hiányosságokat az érintett nemzeti hatóságnak orvosolnia kell. A minőség-ellenőrzés és a végrehajtás elsősorban a nemzeti hatóságok felelőssége, ezért ők is végeznek ellenőrzéseket.

Harmadik országok egyenértékű légiközlekedés-védelmi követelményeinek elismerése

Az „egyszeri ellenőrzési” rendszer megvalósítása érdekében az EU elismerheti harmadik országok légiközlekedés-védelmi követelményeinek az uniós követelményekkel való egyenértékűségét. Ez azt jelentené, hogy például az uniós repülőterekre érkező és más célállomás felé átszálló utasokat nem kellene alávetni újbóli ellenőrzésnek. Ez lerövidítené a csatlakozási időket, csökkentené a költségeket és növelné az utasok kényelmét. Az „egyszeri ellenőrzés” megvalósítása a légi közlekedés védelmével kapcsolatos európai uniós jogszabályok egyik célkitűzése.

Végrehajtásról szóló jelentés

A Bizottság a 300/2008/EK rendelet végrehajtásáról szóló 2013-as jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy „a magas biztonsági szintet továbbra is biztosítani kell az Európai Unióban”, illetőleg „a Bizottság által elvégzett ellenőrzések a főbb szabályozási rendelkezéseknek történő megfelelés stabil szintjét mutatták”. A jelentés rámutat arra, hogy a személyzet és az áruk átvizsgálása terén feltárt hiányosságok emberi tényezőkre voltak visszavezethetők. A közelmúltban további hiányosságok merültek fel olyan területeken, mint a magas kockázatú áruk és a postai küldemények. A jelentés megállapítja azt is, hogy a Bizottság korrekciós intézkedésekre vonatkozó javaslatait általában megfelelő módon végrehajtották.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2008. április 29-től.

HÁTTÉR

Az Amerikai Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történtek következtében az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2320/2002/EK rendeletet, amely közös szabályokat hozott létre a polgári légi közlekedés védelme területén. A 2320/2002/EK rendelet helyébe a 300/2008/EK rendelet lép.

További információkért lásd az Európai Bizottság légiközlekedés-védelmi politikával foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

300/2008/EK rendelet

2008.4.29.

-

HL L 97., 2008.4.9., 72-84. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

18/2010/EU rendelet

2010.2.1.

-

HL L 7., 2010.1.12., 3-14. o.

A 300/2008/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 185/2010/EU rendelete (2010. március 4.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (Hivatalos Lap L 55., 2010.3.5., 1-55. o.).

A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról (Hivatalos Lap L 23., 2010.1.27., 1-5. o.).

A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról (Hivatalos Lap L 338., 2009.12.19., 17-17. o.).

A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 91., 2009.4.3., 7-13. o.).

Jelentések

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendelet végrehajtásáról szóló 2012. évi éves jelentés (COM(2013) 523 final, 2013.7.9.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: 2013. évi éves jelentés a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendelet végrehajtásáról (COM(2014) 399 final, 2014.7.1.).

Utolsó frissítés: 09.01.2015

Top