Help Print this page 
Title and reference
A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok

A működési engedélyek megadására, a légitársaságok felügyeletére és piaci hozzáférésére vonatkozó szabályokat a légi közlekedésre vonatkozó belső piaci jogszabályok állapítják meg. A szabályozás versenyképes légi közlekedési piacot, magas színvonalú szolgáltatásokat és átláthatóbb díjakat biztosít.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozott változat).

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet tartalmazza a közösségi légifuvarozók engedélyeire vonatkozó szabályozást, a rájuk alkalmazandó jogot és a légi járatok díjainak megállapítását.

Működési engedély

Egy, a Közösségben letelepedett vállalkozás csak akkor végezheti utasok, postai küldemények és/vagy áruk légi fuvarozását, ha megkapta a megfelelő működési engedélyt *. A rendelet meghatározza a működési engedély megadásának feltételeit. A vállalkozásnak így légifuvarozói üzembentartási engedéllyel (AOC) * kell rendelkeznie, be kell tartania a biztosítási és a tulajdoni követelményeket, valamint pénzügyi garanciát kell nyújtania. A vállalkozás vezetőinek emellett bizonyítaniuk kell, hogy eleget tesznek a jó hírnévre vonatkozó követelményeknek.

A működési engedély mindaddig érvényes, amíg a fuvarozó megfelel a rendeletben megállapított követelményeknek. Az illetékes engedélyező hatóság e követelmények teljesülését az új működési engedély megadása után két évvel, probléma felmerülése esetén vagy a Bizottság kérésére ellenőrzi. A hatóság bármikor ellenőrizheti azon közösségi légi fuvarozók pénzügyi teljesítményét, amelyek számára engedélyt adott.

A közösségi légi fuvarozónak előzetesen értesítenie kell a hatóságot a tevékenységének módosulásairól (korábban ki nem szolgált körzetbe irányuló új légi járat működtetése, egyesülés, felvásárlás stb.). Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a tervezett változtatásoknak lényeges pénzügyi hatásai lesznek, a hatóság egy átdolgozott üzleti terv benyújtását írja elő, és határoz arról, hogy a működési engedélyt ismételten be kell-e nyújtani jóváhagyásra.

Az illetékes hatóság felfüggeszti a légi fuvarozó engedélyét, ha a pénzügyi teljesítmény értékelése alapján úgy véli, hogy az adott légi fuvarozó 12 hónapos időtartamon át már nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit. A hatóság ugyanakkor ideiglenes engedélyt ad a légi fuvarozó pénzügyi átszervezésének időtartamára, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a biztonságot és valós esély mutatkozik a pénzügyi helyzet rendezésére. Ezenfelül felfüggeszti az engedélyt, ha a fuvarozó valamely fontos tárgyban hamis információt szolgáltat, továbbá ha egy közösségi légi fuvarozó AOC-jét felfüggesztik vagy visszavonják, vagy ha a fuvarozó már nem teljesíti a jó hírnévre vonatkozó követelményeket.

A rendelet emellett a repülőgépek bérletét is szabályozza.

Az útvonalakhoz való hozzáférés

A közösségi légi fuvarozóknak jogukban áll Közösségen belüli légi járatokat működtetni, és a tagállamok a járatok működtetését nem köthetik semmilyen engedélyhez vagy jogosítványhoz. A működtetés szabadságát a tagállamok közötti kétoldalú megállapodások sem korlátozhatják. Egy tagállam és valamely harmadik ország közötti kétoldalú megállapodásokban korlátozásokat állapíthatnak meg azzal a feltétellel, hogy ezek nem korlátozzák a versenyt és nem okoznak megkülönböztetést, valamint a szükségesnél nem korlátozóbb jellegűek.

Egy tagállam bizonyos feltételek mellett közszolgáltatási kötelezettséget írhat elő a Közösségben található repülőtér és egy, a területén belüli peremterület vagy fejlődő régió közötti légi összeköttetés keretében vagy a területén lévő repülőtérhez kapcsolódó, ritkán használt útvonalon működő légi járatokra, ha ezek az útvonalak az általuk kiszolgált régióban a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából létfontosságúnak tekinthetők. A rendelet meghatározza a közszolgáltatási kötelezettségekre alkalmazandó általános elveket.

A forgalmi jogok gyakorlása * a biztonságra, a védelemre, a környezetvédelemre és a résidő kiosztására vonatkozó közösségi, nemzeti, regionális és helyi működtetési szabályoktól függ. A rendeletben meghatározott bizonyos feltételek mellett a tagállam szabályozhatja az ugyanazt a várost vagy konurbációt kiszolgáló repülőterek közötti légi forgalom megosztását. Súlyos környezetvédelmi problémák esetében vagy sürgős helyzetben a tagállam korlátozhatja vagy elutasíthatja a forgalmi jogok gyakorlását.

Árképzési előírások

A közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos kivételtől eltekintve a közösségi légi fuvarozók szabadon állapítják meg a légi vitel- és tarifadíjakat. A közszolgáltatás árának tartalmaznia kell a tarifát és a közzététel idején elkerülhetetlen és előre látható valamennyi adót, díjat, felárat és illetéket. Ezenkívül az ár valamennyi elemét (tarifa, adók, repülőtéri díjak és egyéb terhek) részletezni kell. A légi tarifákhoz való hozzáférés tekintetében tilos a Közösségen belüli lakóhely vagy állampolgárság alapján hátrányos megkülönböztetést alkalmazni az utasok vagy az árufuvarozást igénybevevők között.

Háttér

A rendelet a harmadik légi közlekedési csomag három rendeletét helyezi hatályon kívül, illetve váltja fel: a légi fuvarozók engedélyezéséről szóló 2407/92/EGK rendeletet, a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 2408/92/EGK rendeletet és a légi szolgáltatások vitel- és tarifadíjairól szóló 2409/92/EGK rendeletet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Működési engedély: az illetékes engedélyező hatóság által egy vállalkozás számára megadott engedély, amely engedélyezi a működési engedélyben rögzítettek szerinti légi járatok nyújtását.
  • Üzembentartási bizonyítvány (AOC): egy vállalkozás számára kiadott bizonyítvány arról, hogy a kérdéses szervezet rendelkezik azokkal a szakmai képességekkel és szervezettel, amelynek révén a közösségi vagy adott esetben a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően biztosítani tudja a bizonyítványban meghatározott tevékenységi körök biztonságos folytatását.
  • Forgalmi jogok: a Közösség két repülőtere közötti légi járatok működtetésének joga.

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1008/2008/EK rendelet

2008.11.1.

HL L 293., 2008.10.31.

Utolsó frissítés: 18.11.2008

Top