Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások

A vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás tisztázza az ilyen típusú vállalkozások állami finanszírozására vonatkozó szabályokat. A Bizottság támogatni kívánja a vasúti szállítási ágazat liberalizálását, valamint biztosítani kívánja, hogy a közfinanszírozás hozzájáruljon az Európai Unión belüli, fenntartható mobilitáshoz.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló Közösségi iránymutatásról [Hivatalos Lap C 184., 2008.7.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az iránymutatás célja, hogy útmutatást nyújtson a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásnak az Európai Közösséget létrehozó szerződés 73. és 87. cikkében foglaltakkal való összeegyeztethetőségéről. Tilos az olyan állami támogatás, amely torzítja a Közös Piacon belüli versenyt, vagy amely a verseny torzításával fenyeget (EKSZ 87. cikk, 1. pont). Engedélyezett azonban az ettől való eltérés abban az esetben, ha a támogatás elősegíti az Európai Unió egészének gazdasági fejlődését (EKSZ 87. cikk, 3. pont).

Ezenkívül a Szerződés 73. cikke előírja, hogy a támogatások abban az esetben összeegyeztethetők a Szerződéssel, ha megfelelnek a közlekedés összehangolására vonatkozó követelményeknek, vagy ha a közszolgáltatás fogalmába beletartozó bizonyos kötelezettségek alóli mentesítés fejében kapott visszatérítést jelentenek. A közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó támogatásra külön rendelet vonatkozik, ami ebből fakadóan nem tartozik a jelen iránymutatás hatálya alá.

Alkalmazási kör

Ezen iránymutatás a járműállomány beszerzésének és megújításának támogatása tekintetében a vasúti vállalkozásokra, valamint a városi, elővárosi vagy regionális személyszállítási vállalkozásokra vonatkozik. Az infrastruktúrakezelők állami finanszírozása nem tartozik a hatályába.

Az iránymutatás a következő támogató intézkedésekre vonatkozik:

A vasúti vállalkozások támogatása az infrastruktúra finanszírozása révén

A Bizottság úgy véli, hogy ez a finanszírozási forma akkor tekinthető támogatásnak, ha lehetővé teszi, hogy a vállalkozások közvetve valamilyen előnyre tegyenek szert azzal, hogy csökkennek a költségvetésüket terhelő költségek. Következésképpen fontos felmérni, hogy az infrastruktúrákra vonatkozó intézkedés ténylegesen jár-e ilyen hatással. Amennyiben az infrastruktúra használata tisztességes és megkülönböztetésmentes módon nyitva áll valamennyi potenciális felhasználó előtt, és az infrastruktúrához való hozzáférés díját a hatályos közösségi jogszabályokkal összhangban állapítják meg, a Bizottság úgy tekinti, hogy az infrastruktúrák közfinanszírozása nem minősül állami támogatásnak. Ha az ilyen finanszírozást támogatásnak tekintik, az ennek ellenére engedélyezhető, ha a kérdéses infrastruktúra megfelel a közlekedés összehangolása követelményeinek.

Járműállomány beszerzésére és megújítására vonatkozó támogatás

A Bizottság rámutat, hogy a személyszállításban használt mozdony- és vagonállomány modernizálásához és/vagy megújításához beruházások szükségesek. A Bizottság úgy véli, hogy az ilyen beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy a vasúti szállítás versenyképes maradjon más, nagyobb légszennyezést okozó szállítási módokkal, és hogy ezen szállítási eszköz környezetre gyakorolt hatását korlátozni, a nemzeti hálózatok kölcsönös átjárhatóságát pedig fokozni lehessen.

A járműállomány beszerzésére és megújítására vonatkozó támogatás összeegyeztethetőség szempontjából való értékelését azon közös érdekeket képviselő céllal összhangban kell végezni, amelyhez a támogatás kapcsolódik. A Bizottság ennek keretében a következő támogatási kategóriákra meghatározott szabályokat alkalmazza:

Az adósságok állam általi elengedése a vasúti vállalkozások reorganizációja céljából

A Bizottság megjegyzi, hogy számos vasúti vállalkozás továbbra is nagymértékben eladósodott – különösen a 2004-ben csatlakozott tagállamokban –, ami azt eredményezi, hogy korlátozott a beruházási kapacitásuk. Bizonyos körülmények között a Közös Piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az adósság elengedése, ha az a nyitott vasúti piac felé való átmenet elősegítésére törekszik anélkül, hogy indokolatlanul torzítaná a tagállamok közötti versenyt és kereskedelmet.

Vasúti vállalkozások szerkezetátalakításához nyújtott támogatás

A vasúti ágazat nehéz helyzetben lévő vállalkozásainak szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatás összeegyeztethetőségét a szerkezetátalakításhoz nyújtott támogatásról szóló, 2004. évi iránymutatás alapján értékelik. Ezen iránymutatás nem ír elő eltérést a vasúti vállalkozások esetében. A Bizottság azonban úgy véli, hogy az európai vasúti áruszállítási ágazat nehézségeire tekintettel közös érdeket szolgál, ha bizonyos feltételek mellett a Szerződéssel összeegyeztethetőnek tekintik a nehéz helyzetben lévő vasúti vállalkozások támogatását. Az eltérések bizonyos feltételek mellett, csak a vasúti vállalkozások árufuvarozási részlegeire, valamint a 2010. január 1-je előtt bejelentett szerkezetátalakítások esetére vonatkoznak.

A közlekedés összehangolásához nyújtott támogatás

A Szerződés 73. cikkében alkalmazott „közlekedés összehangolása” fogalomból az állami hatóságok olyan beavatkozása következik, amelynek célja, hogy közös érdekek mentén irányítsa a közlekedési ágazat fejlődését. A közlekedés összehangolásához nyújtott támogatás többféle formában valósulhat meg:

  • az infrastruktúra használatához nyújtott támogatás;
  • a közútról vasúti szállítási módra való átállás ösztönzését célzó, a külső költségek csökkentéséhez nyújtott támogatás;
  • a kölcsönös átjárhatóságot elősegítő támogatások, valamint – amennyiben a támogatások megfelelnek a közlekedés összehangolása iránti igényeknek – a biztonság megerősítését, a műszaki akadályok elhárítását és a zajártalom csökkentését elősegítő támogatások;
  • a közlekedés összehangolása iránti igényeknek megfelelő kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatások.

A Bizottság részletesen előterjeszti a támogatható költségek meghatározásának módját, valamint azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik annak biztosítását, hogy ez a támogatás megfeleljen a Szerződés 73. cikkében említett összeegyeztethetőség feltételeinek. A vasúti infrastruktúra használatához nyújtott támogatás, a külső költségek csökkentése és a kölcsönös átjárhatóság akkor tkeintendő összeegyeztethetőnek, ha az szükséges, és a kitűzött céllal arányos.

A kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatásra a közszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendelet 9. cikkében megállapított különrendelkezések vonatkoznak. A támogatásnak erre a típusára a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatás közösségi kerete alkalmazandó.

A vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami kezességvállalások

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény meghatározza az állami kezességvállalásra – beleértve a vasúti közlekedés területén nyújtott kezességvállalást is – vonatkozó jogi rendszert.

Végrehajtás

Ezen iránymutatás 2008. július 22-i hatállyal valamennyi bejelentett vagy be nem jelentett támogatásra vonatkozik. A tagállamoknak módosítaniuk kell meglévő támogatási rendszereiket, hogy azok legkésőbb 2010. július 22-én megfeleljenek az iránymutatásban foglaltaknak.

Kontextus

Az Európai Közösség a vasúti ágazat újradinamizálását szolgáló politikát folytat: olyan feltételeket vezet be, amelyek lehetővé teszik a verseny megjelenését a vasúti szállítási szolgáltatások piacán, ösztönzi a műszaki harmonizációt az európai vasúti hálózatokban, valamint pénzügyi támogatásokat nyújt a TEN-T program és a strukturális alapok keretében.

Utolsó frissítés: 02.10.2008

Top