Help Print this page 
Title and reference
Biocidok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biocidok

Ez a rendelet a biocid termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó, hatályos uniós szabályokat harmonizálja. A rendelet létrehozza a biocid termékek uniós engedélyét is, amellyel a termékek külön nemzeti engedély vagy kölcsönös elismerés szükségessége nélkül, közvetlenül fogalomba hozhatók az Unió teljes piacán.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról [Hivatalos Lap L 167., 2012.6.27.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a következőkre alkalmazandó:

 • biocid termékek ;
 • biocid termékekkel kezelt árucikkek és anyagok ;
 • hatóanyagok.

Az érintett termékek jegyzéke a rendelet V. mellékletében található.

A biocid termékek engedélyezésének feltételei

A biocid termékeknek a következő feltételeket kell teljesíteniük az engedélyezéshez:

 • a hatóanyagokat a vonatkozó terméktípus tekintetében jóváhagyták;
 • a biocid termék, amennyiben azt az engedélyezett módon használják, kellően hatásos, nincs elfogadhatatlan hatása a célszervezetekre, az emberek vagy az állatok egészségére, illetve a környezetre;
 • a termék fizikai és kémiai tulajdonságait a termék felhasználása és szállítása tekintetében elfogadhatónak ítélték;
 • adott esetben az élelmiszerek és takarmányok tekintetében a biocid termékekben található hatóanyagokra vonatkozóan meghatározták a legmagasabb szermaradék-határértékeket;
 • ha az adott termékben nanoanyagokat használtak fel, külön felmérték az emberi egészségre, az állati egészségre és a környezetre jelentett kockázatokat.

Valamely hatóanyag legfeljebb 10 éves kezdeti időtartamra megkapja a jóváhagyást, ha legalább egy, az adott hatóanyagot tartalmazó biocid termék várhatóan teljesíti a fenti feltételeket.

Nemzeti engedélyezés és kölcsönös elismerés

A rendelet a biocid termékek Unión belüli engedélyezése tekintetében harmonizált eljárásokról rendelkezik. Azt követően, hogy egy uniós ország megadta az első engedélyt, a kérelmező kérheti az engedély más uniós országok általi elismerését. Az engedélyt azonos feltételek mellett adják ki.

Uniós engedély

A központosított engedélyezési eljárás eredményeképpen uniós engedély kiadására kerül sor, amely lehetővé teszi az ágazat szereplői számára, hogy külön nemzeti engedélyek beszerzése vagy kölcsönös engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül közvetlenül forgalmazzanak biocid termékeket az Unió teljes piacán. Ez a központosított engedélyezés önkéntes, és ha a kérelmező bármilyen okból nem érdeklődik az uniós engedély iránt, kérelmezhet helyette nemzeti engedélyt, és adott esetben kérelmezheti az adott engedély más uniós országokban történő kölcsönös elismerését.

Egyszerűsített engedélyezési eljárás

Egyes biocid termékek a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhetők egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében:

 • a biocid termékben található hatóanyagok mindegyike szerepel a rendelet I. mellékletében, és megfelel az abban meghatározott korlátozásoknak;
 • a biocid termék nem tartalmaz aggodalomra okot adó anyagot vagy nanoanyagot;
 • a biocid termék kellően hatásos;
 • a biocid termék kezeléséhez és tervezett felhasználásához nincs szükség személyi védőfelszerelésre.

A fenti feltételek teljesülése esetén a kérelmezőknek az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA) kell kérelmet benyújtaniuk, megjelölve a kérelmük értékelése tekintetében illetékes hatóságot.

A fenti egyszerűsített eljárás keretében engedélyezett biocid termékek valamennyi uniós országban kölcsönös elismerés nélkül forgalmazhatók. Az engedélyesnek azonban valamennyi uniós országot értesítenie kell legkésőbb 30 nappal a biocid terméknek az adott ország területén való forgalomba hozatalát megelőzően. A termék címkéjén ennek az országnak a hivatalos nyelvét vagy nyelveit kell használnia, kivéve ha az adott ország másként rendelkezik.

Kezelt árucikkek

Ez a rendelet kiterjeszti a biocid termékekről szóló korábbi jogszabály hatályát, így jelenleg a biocid termékkel kezelt vagy biocid terméket tartalmazó árucikkekre is vonatkozik. Árucikkek csak olyan hatóanyagokkal kezelhetők, amelyeket az Unióban erre a célra jóváhagytak. A kezelt árucikkek gyártói és importőrei kötelesek címkével ellátni a termékeket, ha:

 • olyan tájékoztatást adnak, amely szerint a kezelt árucikk biocid tulajdonságokkal bír;
 • az árucikk kezeléséhez használt hatóanyag jóváhagyásának feltételei egyedi címkézési rendelkezéseket tesznek szükségessé a közegészség vagy a környezet védelme érdekében.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2012.7.17.

-

HL L 167., 2012.6.27.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

283/2013/EU bizottsági rendelet

2013.4.23.

-

Hivatalos Lap L 93., 2013.4.3.

284/2013/EU bizottsági rendelet

2013.4.23.

-

Hivatalos Lap L 93., 2013.4.3.

354/2013/EU bizottsági rendelet

2013.5.9.Alkalmazás: 2013.9.1.

-

Hivatalos Lap L 109., 2013.4.19.

736/2013/EU bizottsági rendelet

2013.8.20.

-

Hivatalos Lap L 204., 2013.7.31.

837/2013/EU bizottsági rendelet

2013.9.23.

-

Hivatalos Lap L 234., 2013.9.3.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 283/2013/EU rendelete ( 2013. március 1. ) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg [Hivatalos Lap L 93., 2013.4.3.]

A Bizottság 284/2013/EU rendelete ( 2013. március 1. ) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg [Hivatalos Lap L 93., 2013.4.3.]

A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. április 18. ) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról EGT-vonatkozású szöveg [Hivatalos Lap L 109., 2013.4.19.]

A Bizottság 736/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. május 17. ) a létező biocid hatóanyagok vizsgálatára irányuló munkaprogram időtartamának meghosszabbítása tekintetében az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg [Hivatalos Lap L 204., 2013.7.31.] Ez a rendelet 2024. december 31-ig meghosszabbítja a biocid termékekben használt valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramot,

A Bizottság 837/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. június 25. ) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a biocid termékek engedélyezéséhez előírt tájékoztatási követelmények tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg [Hivatalos Lap L 234., 2013.9.3.]

Utolsó frissítés: 20.01.2014

Top