Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biztonságos élelmiszer-adalékanyagok a magas szintű fogyasztóvédelem érdekében

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Biztonságos élelmiszer-adalékanyagok a magas szintű fogyasztóvédelem érdekében

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1333/2008/EK rendelet – élelmiszer-adalékanyagok

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Felvált korábbi uniós jogszabályokat azáltal, hogy az élelmiszer-adalékanyagok* valamennyi típusát egy jogi aktus hatálya alá hozza.

Felsorolásokat tartalmaz az alábbiakról:

jóváhagyott tételek;

felhasználási és címkézési feltételek.

Egyszerűsíti az élelmiszer-adalékanyagok engedélyezési eljárását.

FŐBB PONTOK

Élelmiszerekben csak az EU által jóváhagyott adalékanyagok használhatók, a meghatározott feltételek szerint.

Egy élelmiszer-adalékanyag csak akkor kerülhet rá az EU által jóváhagyottak listájára, ha nem jelent semmiféle egészségügyi kockázatot és nem vezeti félre a fogyasztókat. Az adalékanyagra ésszerű igénynek kell lennie, amely más módon nem teljesíthető.

Az adalékanyagnak előnyökkel kell járnia a fogyasztóra nézve. Ezek közé tartoznak:

az élelmiszer tápértékének megőrzése;

az élelmiszer gyártásának, feldolgozásának, előkészítésének, kezelésének, csomagolásának, szállításának vagy tárolásának elősegítése;

a különleges táplálkozási igények kielégítése.

Speciális feltételek vonatkoznak az édesítőszerekre és a színezékekre.

Az adalékanyagokat a kívánt hatás eléréséhez szükséges legkisebb mértékben kell használni. Ennek a szintnek figyelembe kell vennie a megengedhető napi bevitelt és a speciális fogyasztói csoportok szükségleteit.

Kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában adalékanyagok nem használhatók feldolgozatlan élelmiszerekben vagy a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben.

Függetlenül attól, hogy a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánják-e vagy sem, az adalékanyagoknak meg kell felelniük az egyértelmű címkézési követelményeknek, így például fel kell tüntetni az adalékanyag nevét és/vagy E-számát (a narancssárga színezéké például E 110).

Ez a jogszabály nem alkalmazandó az alábbi anyagokra, kivéve ha azokat élelmiszer-adalékanyagként használják:

technológiai segédanyagok, azaz nyersanyagok feldolgozására szándékosan használt anyagok;

növények és növényi termékek védelmére használt anyagok;

az élelmiszerhez tápanyagként adott anyagok;

víz kezelésére használt anyagok.

HÁTTÉR

Az adalékanyagokra vonatkozó legtöbb értékelés az 1980-as és 1990-es években készült. Ezek újraértékelése jelenleg is folyik, és várhatóan 2020-ra készül el. A fenti folyamat eredményeképpen az Európai Bizottság javasolhatja a jelenlegi felhasználási feltételek módosítását vagy egyes tételek törlését a jóváhagyott listáról.

KULCSFOGALMAK

* Élelmiszer-adalékanyagok: élelmiszerekben különböző okokból, például édesítésükre, színezésre vagy az eltarthatóság meghosszabbítására használt anyagok. Az adalékanyagok használatára uniós szabályok vonatkoznak, amelyek célja a magas szintű emberi egészség- és a fogyasztóvédelem biztosítása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16–33. o.)

Az 1333/2008/EK rendelet mellékleteinek későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 257/2010/EU rendelete (2010. március 25.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott program létrehozásáról (HL L 80., 2010.3.26., 19–27. o.)

A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1–295. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 12.11.2015

Top