Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az állatok leölésük során való védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az állatok leölésük során való védelme

E rendelet célja az állatok levágásuk vagy leölésük során való védelmének javítása szabványműveleti előírásokkal, a személyzet képzésével, új berendezések stb. használatával. Ezenkívül a rendelet célja az egyenlő versenyfeltételek megteremtése valamennyi vállalkozó számára a belső piacon.

JOGI AKTUS

A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az élelmiszer-, gyapjú-, bőr-, prém- vagy más termékek előállítása céljából tenyésztett vagy tartott állatok leölése tekintetében. Szabályokat állapít meg továbbá a sürgősségi és a járványvédelmi célból történő leöléssel kapcsolatban.

Az e rendeletben szereplő szabályok nem vonatkoznak a tudományos kísérletek, vadászati tevékenységek, kulturális vagy sportesemények és állatorvos által, eutanázia keretében leölt állatokra, valamint a személyes fogyasztásra levágott baromfira és nyúlra.

Az állatjólét figyelembevétele

Ez a rendelet szabványműveleti előírásokat * vezet be a vágással kapcsolatos állatjólétre vonatkozóan. Valamennyi vállalkozónak * e műveleti előírásokat kell bevezetnie és alkalmaznia a vágásra szánt állatok fájdalmának, szorongásának és szenvedésének minimálisra csökkentése érdekében.

Ennek keretében a vállalkozóknak az állatokra vonatkozó mutatókkal vizsgálniuk kell az általuk alkalmazott kábítási módszerek * hatékonyságát. A rendszeres ellenőrzés biztosítja, hogy az elkábított állatok levágás előtt ne nyerhessék vissza eszméletüket.

A féken tartásra szolgáló és kábító berendezések gyártói berendezéseikhez azok értékesítésekor kötelesek használati utasítást mellékelni, amely kitér különösen az érintett állatok fajtájára és az optimális használatra vonatkozó információkra. A felhasználóknak követniük kell a gyártók ajánlásait.

Emellett a vállalkozó minden vágóhídra állatjóléti tisztviselőt nevez ki, aki biztosítja az e rendeletben meghatározott szabályok betartását. A kis vágóhidak mentességet élveznek ezen kötelezettség alól.

A személyzet szakértelmének növelése

A vágóhíd élő állatokkal foglalkozó személyzetének olyan képesítési bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely biztosítja, hogy az adott személy megfelelő ismeretekkel rendelkezik az állatjóléttel kapcsolatban. Ezt a bizonyítványt egy minősített szervezet állítja ki egy független vizsga után.

A rendelet azt is előírja, hogy a tagállamok létrehoznak egy tudományos támogatórendszert. Ez a támogatás a vágóhidakat vizsgáló személyzetnek nyújtott műszaki segítséget, valamint az új kábító berendezések és az új vágóhidak tudományos minősítését foglalja magában. Ezenkívül véleményezi az állatjóléttel kapcsolatos képesítési bizonyítványokat kiállító szervezetek kapacitását és alkalmasságát.

Kiirtás

Az állategészségüggyel (a járványos betegségek elleni küzdelemmel) foglalkozó közösségi szabályokban előírt készenléti tervekben meg kell határozni a vágás logisztikai módszereit az állatjólét biztosításának érdekében. E rendelettől eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a rendelkezéseknek való megfelelés valószínűleg érinti az emberi egészséget vagy lassítja egy adott betegség felszámolását. A rendelet ezenkívül tökéletesíti a kiirtás céljából történő leöléssel kapcsolatos intézkedések tervezését, felügyeletét és átláthatóságát.

Technikai szabályok

A rendelet melléklete tartalmazza az elkábítási módszerek listáját és ismerteti az egyes módszerekhez kapcsolódó szabályokat és az engedélyezett felhasználási körülményeket. Ezeknek a módszereknek követniük kell a tudomány fejlődését és tekintettel kell lenniük a társadalmi-gazdasági kérdésekre. A műszaki változások befolyásolhatják továbbá a vágóhidak kialakítását, elrendezését és felszerelését.

Háttér

Ez a rendelet megfelel az állatvédelemmel és állatjóléttel foglalkozó közösségi cselekvési tervnek, amely bevezette az állatjóléttel kapcsolatos mutatókat.

Ez a rendelet az állatok leölésük során való védelméről szóló 93/119/EK irányelv helyébe lép, amelyet a tudományos és technikai fejlődés ellenére sem módosítottak.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Szabványműveleti előírások: írásbeli utasítások, amelyek célja egy adott funkció vagy szabvány teljesítése egységességének az elérése.
  • Vállalkozó: e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket végző vállalkozásért felelős természetes vagy jogi személy.
  • Kábítás: minden olyan szándékos eljárás, amelynek alkalmazása az eszmélet és az érzékelés fájdalom nélkül történő elvesztését okozza, ideértve az állat halálának azonnali beálltát okozó eljárásokat is.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1099/2009/EK rendelet

2009.12.8.

HL L 303., 2009.11.18.

Utolsó frissítés: 16.06.2010

Top