Help Print this page 
Title and reference
A kínzóeszközök kereskedelmének tilalma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A kínzóeszközök kereskedelmének tilalma

Annak érdekében, hogy megelőzze a kínzást, a halálbüntetés alkalmazását, valamint egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódokat vagy büntetéseket az Európai Unión (EU-n) kívüli országokban, ez a rendelet különleges kereskedelmi szabályokat vezet be, amelyek bizonyos típusú, ilyen célokra, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtásra használható eszközökre és termékekre vonatkoznak.

JOGI AKTUS

A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről.

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet értelmében tilos az olyan áruk kivitele és behozatala, amelyeknek a halálbüntetésen vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más felhasználási formája. Ezenkívül engedélyre van szükség olyan áruk kiviteléhez, amelyek felhasználhatók kínzásra és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra, illetve büntetésre, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

Az Európai Unió (EU) azon nemzeti hatóságainak, amelyek a behozatali és kiviteli engedélykérelmekről határozatot hozhatnak, különbséget kell tenniük egyfelől azon termékek között, amelyeknek halálbüntetés végrehajtásán vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más felhasználási formája , másfelől azon termékek között, amelyek ilyen célokra is használhatók. Az előbbiek behozatala vagy kivitele engedélyezhető, ha a rendeletben foglalt kritériumok teljesülnek. Az e rendelet hatálya alá eső árukat a II. és a III. melléklet sorolja fel. A Bizottság ezeket a listákat kiegészítheti, amint egy új eszköz megjelenik a piacon.

Az illetékes hatóságok mentesíthetik a kiviteli vagy behozatali tilalom alól azokat az árukat, amelyeknek halálbüntetés végrehajtásán vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más felhasználási formája (II. melléklet), amennyiben bizonyított, hogy a célországban a kérdéses árukat a történelmi jelentőségük miatt nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják majd fel.

Kiviteli engedélyre van szükség olyan árukhoz, amelyek kínzásra és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre is felhasználhatók (lásd a III. mellékletben szereplő listát). Azonban nincs engedélyre szükség azon termékek esetében, amelyeket csupán átszállítanak a Közösség vámterületén.

A III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére nem kötelező engedélyt kiadni olyan EU-tagállamok területére irányuló kivitel esetén, amelyek nem tagjai a Közösség vámterületének (IV. melléklet), kivéve, ha a kérdéses árukat bűnüldöző szerv használja. Szintén nem kötelező engedélyt kiadni a III. mellékletben felsorolt áruk kivitele esetén, amennyiben azokat valamely EU-tagállam katonai vagy polgári személyzete fogja felhasználni az érintett nem uniós országban zajló valamely békefenntartási vagy az EU, illetve az ENSZ által végrehajtott válságkezelési műveletben, illetve olyan műveletben, amely EU-tagállamok és nem uniós országok között a védelem területén létrejött megállapodáson alapul.

A kiviteli engedély megadásáról szóló határozatokat a kérelmező székhelye szerint illetékes hatóság eseti alapon bírálja el (I. melléklet). Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatja fel egy nem uniós országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb természetes vagy jogi személy.

Egy EU-tagállam kivehet a III. mellékletben felsorolt bizonyos termékeket a jelen rendelkezések alól, amennyiben teljesen betiltja a lábbilincsek, rabláncok és hordozható elektromos sokkoló berendezések kivitelét és behozatalát.

Az engedélyezési eljárások harmonizálása érdekében az egész EU-ban érvényes behozatali és kiviteli engedélyeket az V. mellékletben szereplő mintán alapuló formanyomtatványon állítják ki. Az illetékes hatóságok megtagadhatják a kiviteli engedély kiadását, illetve megsemmisíthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a kiadott engedélyt. A vámalakiságok teljesítése folyamán az exportőr vagy importőr köteles benyújtani a kitöltött formanyomtatványt annak igazolására, hogy a szükséges engedélyt megszerezte. Ha nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságok lefoglalják a bejelentett árukat, és felhívják a figyelmet az engedély kérelmezésének a lehetőségére. Amennyiben ezt követően hat hónapon belül nem nyújtanak be engedélyezési kérelmet, a vámhatóságok megsemmisíthetik az árukat a nemzeti jogszabályok szerint.

Az EU-tagállamok hatóságai értesítik az összes többi EU-tagállami hatóságot és a Bizottságot, amennyiben engedély iránti kérelmet elutasító határozatot hoznak, illetve amennyiben egy már megadott engedélyt érvénytelenítenek. A Bizottság és az EU-tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, valamint a kiadott és visszautasított engedélyekről.

Az EU-tagállamok lehetőség szerint a Bizottsággal együttműködve nyilvános, éves beszámolót készítenek.

A Bizottságot a Tanács közös exportszabályozás létrehozásáról szóló 2603/69/EGK rendelete értelmében létrehozott tanácsadó bizottság segíti. Ez a bizottság megvizsgálja az e rendelet alkalmazásával kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést.

Az EU-tagállamok maguk állapítják meg az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat. E szabályokról legkésőbb 2006. augusztus 29-ig tájékoztatják a Bizottságot.

Ez a rendelet alkalmazandó a Közösség vámterületére, Ceuta és Melilla spanyol területekre, valamint Helgoland német területre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 1236/2005/EK rendelete

2006.7.30.

-

HL L 200., 2005.7.30.

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 1352/2011/EU végrehajtási rendelete

2011.12.21.

-

HL L 338., 2011.12.21.

Az 1236/2005/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A MELLÉKLETEK LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁSAI

A Bizottság 1352/2011 /EU végrehajtási rendelete (2011.12.20) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról [Hivatralos Lap L 338., 2011.12.21].

Az 1236/2005/EK tanácsi rendelet II. és III. melléklete helyébe az e végrehajtási rendelet I., illetve a II. mellékletében szereplő szöveg lép.

A kereskedelmi korlátozások alá eső termékek jegyzéke kiegészítésre került egyes gyógyszerkészítmények halálbüntetés végrehajtása céljából való felhasználásának megelőzése érdekében, valamint annak biztosítására, hogy ezen termékek összes uniós exportálójára ugyanazok a feltételek vonatkozzanak.

Azonban mivel az érintett gyógyszerkészítményeket többek között érzéstelenítésre és nyugtatásra fejlesztették ki, ezért kivitelükre nem írnak elő teljes mértékű tilalmat.

Az elektromos sokkolószíjak kereskedelmére vonatkozó tilalom kiszélesítésre került, hogy az a testen viselt olyan hasonló eszközökre is vonatkozzon, mint például az elektromos karsokkolók és elektromos sokkolópántok.

A tüskés rendőrbotok kereskedelme betiltásra került.

I. melléklet – Hatóságok jegyzéke

1226/2010/EK rendelet [HL L 336., 2010.12.21.].

Utolsó frissítés: 10.01.2014

Top