Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos vonatkozások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos vonatkozások

Ez a határozat biztosítja a kereskedelmi vonatkozású szellemi tulajdonjogok hatékony és megfelelő védelmét – figyelembe véve a nemzeti jogrendszerek közötti különbségeket – és létrehozza a hamisítás elleni küzdelmet segítő minimumszabályok többoldalú keretrendszerét.

JOGI AKTUS

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről.

Egyezmény a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól (TRIPS).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az alapvető elvek a nemzeti elbánás és a legnagyobb kedvezményes elbánás elve. Ennek értelmében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagjai kötelesek a többi tag állampolgárai számára a saját állampolgáraiknak nyújtottnál nem kevésbé előnyös elbánást nyújtani. Továbbá a tagok bármelyike által bármely más ország állampolgárának biztosított előnyt azonnal és feltétel nélkül meg kell adni az összes többi tag állampolgárainak még akkor is, ha ez az elbánás kedvezőbb a saját állampolgárainak biztosított elbánásnál.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok elérhetőségére, hatályára és használatára vonatkozó normák

Az egyezmény célja, hogy minden tagállamában biztosítsa a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó megfelelő szabályok alkalmazását azon alapvető kötelezettségek alapján, amelyeket a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) fektetett le a szellemi tulajdonjogokról szóló különböző egyezményekben (az ipari tulajdon oltalmáról szóló Párizsi Egyezményben, az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezményben, valamint az integrált áramkörök szellemi tulajdonjogáról elfogadott Washingtoni Egyezményben). Számos új vagy szigorúbb szabályt vezet be azokon a területeken, amelyeket a már létező egyezmények nem fednek le, vagy ahol a létező egyezmények nem megfelelőek.

A WTO tagjai a szerzői jogok tekintetében kötelesek betartani az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény alapvető rendelkezéseit. A számítógépes programok ezentúl irodalmi művekként védettek. A bérleti jogokat illetően a számítógépes programok készítői és a hangfelvételgyártók engedélyezhetik vagy megtilthatják alkotásaik a nagyközönség részére való kereskedelmi bérbeadását. Hasonló kizárólagos jog érvényes a filmalkotásokra is.

A védjegyek tekintetében az egyezmény meghatározza azokat a jeleket, amelyek védjegyként való oltalomban részesülnek, valamint a birtokosaikra ruházott minimumjogokat. Ezenkívül megszabja a védjegyek használatára, az oltalmuk időtartamára, használati engedélyükre és átruházásukra vonatkozó követelményeket.

A földrajzi jelzéseket illetően a WTO tagjai kötelesek biztosítani a szükséges eszközöket, hogy megakadályozhassák bármely olyan jelzés alkalmazását, amely a termék eredetét tekintve megtévesztő lehet a nyilvánosság számára, valamint a tisztességtelen versenycselekményt képező bármely használatot. Az egyezmény továbbá a borokra és szeszes italokra vonatkozóan abban az esetben is rendelkezik a földrajzi jelzések kiegészítő oltalmáról is, ha nem áll fenn a fogyasztók megtévesztésének kockázata.

Az ipari minták az egyezmény értelmében 10 év védelmet élveznek. Tulajdonosaiknak jogában áll másokat megakadályozni abban, hogy olyan mintát megtestesítő terméket állítsanak elő, forgalmazzanak vagy importáljanak, amely az oltalmazott minta utánzata.

A szabadalmakat illetően a WTO tagjainak általános kötelezettsége az 1967. évi Párizsi Egyezmény alapvető rendelkezéseinek betartása. Ezenkívül a TRIPS egyezmény kiköti, hogy lehetővé kell tenni minden találmány 20 évig terjedő szabadalmi oltalmát. Bizonyos találmányok kizárhatók a szabadalmi oltalomból, ha hasznosításuk közrendi vagy közerkölcsi okokból kifolyólag tiltott. Az engedélyezett kivételek közé tartoznak továbbá az emberek vagy állatok kezelésére szolgáló diagnosztikai, gyógyászati és sebészeti eljárások, valamint a növények és állatok (a mikroorganizmusok kivételével), valamint a növények vagy állatok előállítására szolgáló, lényegében biológiai eljárások (a nem biológiai és mikrobiológiai eljárások kivételével). A növényfajták oltalmát azonban a tagok szabadalommal vagy egy speciális egyedi rendszerrel kötelesek biztosítani.

Az integrált áramkörök szellemi tulajdonjogáról elfogadott Washingtoni Egyezmény rendelkezéseivel összhangban a WTO tagjai kötelesek biztosítani az integrált áramkörök térbeli elrendezésének oltalmát. A TRIPS egyezmény tartalmaz továbbá több olyan rendelkezést, amelyek konkrétan az oltalmi időre vonatkoznak.

Az egyezmény értelmében a kereskedelmi értékkel bíró üzleti titkokat és műszaki tudást meg kell védeni a bizalmas közlés megsértésével és bármely a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes eljárással szemben. A tagok továbbá az ilyen gyakorlatok megelőzése és/vagy ellenőrzése érdekében a licenciaszerződésekben foglalt versenyellenes gyakorlatra vonatkozó intézkedéseket hozhatnak.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítése

A WTO-tagállamok jogszabályainak tartalmazniuk kell olyan eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a szellemi tulajdonjogokat mind a külföldi jogosultak, mind saját állampolgáraik tiszteletben tartsák. Az eljárásoknak lehetővé kell tenniük a hatásos fellépést e jogok bármilyen megsértésével szemben. Az eljárásoknak korrektnek és méltányosnak kell lenniük, nem lehetnek indokolatlanul bonyolultak vagy költségesek, és nem lehet ésszerűtlen határidejük. A végső közigazgatási döntéseket egy igazságügyi hatóság felülbírálhatja.

Az egyezmény részletesen ír a bizonyítékokról, a tiltó határozatokról, a kártérítésről, ideiglenes intézkedésekről és egyéb jogorvoslatokról.

Átmeneti időszak

Az egyezmény alkalmazását illetően a fejlett országok egy évet kapnak arra, hogy jogszabályaikat és gyakorlataikat az egyezményhez igazítsák. A fejlődő országok és azon országok tekintetében, ahol folyamatban van a tervgazdaságból a piacgazdaságra való áttérés, ez az időszak 5 év, a legkevésbé fejlett országok esetében pedig 11 év.

Intézményi keret

Az egyezmény létrehozta a Szellemi Tulajdon Kereskedelmi Vonatkozásainak Tanácsát. Ez a tanács felelős az egyezmény működésének figyelemmel kíséréséért, és biztosítja, hogy a tagok betartsák kötelezettségeiket, valamint lehetőséget ad a tagok közötti konzultációkra.

A szellemi tulajdonjogi viták rendezése az uruguayi forduló tárgyalásait követően elfogadott vitarendezési eljárások alapján történik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 94/800/EK határozata

1994.12.22.

HL L 336., 1994.12.23.

Utolsó frissítés: 18.05.2011

Top