Help Print this page 
Title and reference
Mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó európai uniós eljárás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó európai uniós eljárás

Ez a rendelet létrehozza a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó rendszert, amely az egységes közös kereskedelempolitika elvén alapul és tiszteletben tartja az áruk szabad mozgását.

JOGI AKTUS

A Tanács 717/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt a rendeletet olyan esetekben kell alkalmazni, amikor az Európai Unió (EU) – autonóm vagy egyezményes – mennyiségi kiviteli és behozatali kontingenseket állapított meg.

Nem alkalmazandó az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekre, sem olyan más termékekre, amelyekre speciális, kifejezetten a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó rendelkezéseket meghatározó behozatali és kiviteli szabályok érvényesek.

Alapvető szabályok az EU kontingenseinek kezelésére

A Bizottság értesítést tesz közzé a kontingensek megnyitásáról az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben meghatározza a kiválasztott felosztási módszert, az engedélykérelmek szükséges feltételeit, azok benyújtási határidejét, valamint azon illetékes nemzeti hatóságok listáját, amelyekhez a kérelmeket meg kell küldeni.

Megnyitásukat követően a kontingenseket a lehető legrövidebb időn belül fel kell osztani a kérelmezők között. A felosztás külön kontingenscsoportokban is történhet.

A fel nem osztott, ki nem jelölt és fel nem használt mennyiségeket újra elosztják. Az újra elosztott mennyiségeket a Bizottság határozza meg az EU-tagállamok által szolgáltatott információk alapján.

A mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó különböző módszerek

A kontingensek többek között a rendeletben meghatározott három módszer valamelyikének vagy azok kombinációjának, esetleg bármely más megfelelő módszernek a felhasználásával kezelhetőek.

Hagyományos kereskedelmi forgalmon alapuló módszer: Ez a felosztási módszer a kontingensek egy részét fenntartja a hagyományos importőrök és exportőrök részére. Fennmaradó részüket egyéb importőrök és exportőrök használhatják fel. Azon importőrök és exportőrök tekinthetők hagyományosnak, amelyek fel tudják mutatni, hogy egy előző időszak során – az ún. referencia-időszakban – az EU-ba behoztak vagy onnan kivittek a kontingens által érintett terméket vagy termékeket.

Miután a Bizottság megvizsgálta az EU-tagállamok által a behozatali és kiviteli kérelmek számára és teljes mennyiségére vonatkozóan szolgáltatott információkat, kialakítja azon követelményeket, amelyeknek a hagyományos kiviteli és behozatali kérelmeknek meg kell felelniük. Amennyiben az összes kérelem egyenlő vagy kevesebb, mint a hagyományos importőrök vagy exportőrök számára fenntartott mennyiség, a kérelmek mindegyikét teljesítik. Amennyiben az összes kérelem meghaladja a hagyományos importőrök vagy exportőrök számára fenntartott mennyiséget, a kérelmeket arányosan teljesítik, az egyes kérelmezőknek a teljes referenciabehozatal vagy -kivitel mennyiségéből való részesedése alapján számolva.

A nem hagyományos importőrök vagy exportőrök számára fenntartott kontingenshányadot a kérelmek benyújtási sorrendjén alapuló módszerrel összhangban osztják fel.

A kérelmek benyújtási sorrendjén alapuló módszer: Ez a módszer az „érkezési sorrendben történő kiszolgálás” elvén alapszik. A Bizottság meghatározza azt a mennyiséget, amelyre az egyes gazdasági szereplők a kontingens kimerüléséig jogosultak. Ennek a – minden egyes gazdasági szereplő vonatkozásában egyforma – mennyiségnek a meghatározásakor figyelembe veszik, hogy tekintettel az érintett termék jellegére gazdaságilag jelentős mennyiségeket jelöljenek ki. Amennyiben a behozatali vagy kiviteli engedélyre jogosultak felhasználták saját kontingenshányadukat, benyújthatnak egy új engedélykérelmet.

Az igényelt mennyiségek arányában történő felosztás módszere: Az EU-tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a Bizottságot azon engedélykérelmekről, amelyek beérkeztek hozzájuk. Ez a tájékoztatás tartalmazza a kérelmezők számát és a kérelmezett teljes mennyiséget. Az információk megvizsgálása után a Bizottság meghatározza az érintett kontingens vagy kontingenscsoport azon mennyiségeit, amelyekre a nemzeti hatóságok behozatali vagy kiviteli engedélyeket állíthatnak ki.

Amennyiben a kérelmek nem haladják meg a kérdéses kontingens mennyiségét, a kérelmek mindegyikét teljes mértékben teljesítik. Amennyiben meghaladják ezt a mennyiséget, a kérelmeket a kérelmezett mennyiségek arányában teljesítik.

A behozatali vagy kiviteli engedélyekre vonatkozó szabályok

A behozatali vagy kiviteli engedélyek felhatalmazást adnak a kontingens által érintett termékek behozatalára vagy kivitelére. Az EU-tagállamok azonnal kiállítják az engedélyeket, ha az „érkezési sorrendben történő kiszolgálás” elvét alkalmazzák. Egyéb esetekben ezeket a kiosztandó mennyiségeket megjelölő uniós határozatról szóló értesítést követően tíz munkanapon belül állítják ki.

Ezek az engedélyek Unió-szerte érvényesek, kivéve azokban az esetekben, amikor a kontingens az EU egy vagy több régiójára korlátozódik, ilyenkor ugyanis csak a kérdéses EU-tagállamokra vagy az adott régió(k) országaira vonatkoznak. Az engedélyek négy hónapig maradnak érvényben.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 717/2008/EK rendelete

2008.8.15.

HL L 198., 2008.7.26.

Utolsó frissítés: 14.02.2011

Top