Help Print this page 
Title and reference
Az EU kínzásra és a kegyetlen bánásmód más formáira vonatkozó iránymutatásai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az EU kínzásra és a kegyetlen bánásmód más formáira vonatkozó iránymutatásai

Ezen iránymutatások célja, hogy olyan operatív eszközt biztosítson az Európai Unió számára, amelyet felhasználhat külkapcsolataiban a kínzás és egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód felszámolására irányuló törekvései során.

JOGI AKTUS

Iránymutatás az EU harmadik országokra irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról (az iránymutatás aktualizálása). Általános Ügyek Tanácsa, 2008. április 18. [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.]

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Uniónak a kínzás és a rossz bánásmód megelőzésére és felszámolására irányuló tevékenységei magukban foglalják a nemzetközi intézkedések megerősítése és végrehajtása, valamint az érintett szervezetek által végzett munka aktív támogatását. Az Unió közös kül- és biztonságpolitikája (KKBP) keretében különböző intézkedéseket hajt végre, például elfogadta a kínzóeszközök kereskedelmének szabályozását.

A KKBP a kínzással és a rossz bánásmód megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos működését a következők jellemzik:

 • az EU misszióvezetői rendszeresen jelentéseket küldenek a harmadik országokból, amelyekben elemzik a tudomásukra jutott atrocitásokat, valamint értékelik az Unió megelőző intézkedéseinek hatását;
 • megfigyelőként követségi képviselőket küldenek az olyan tárgyalásokra, ahol alapos indokkal feltételezhető, hogy a vádlottat kínzásnak vagy rossz bánásmódnak vetették alá;
 • az érintett intézmények, például nem kormányzati szervezetek, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) különleges jelentéstevői által küldött jelentések értékelése annak meghatározása érdekében, hogy mely helyzetekben van szükség uniós fellépésre.

Az Unió célkitűzése, hogy a harmadik országok hatékony intézkedéseket hozzanak a kínzás és a rossz bánásmód ellen, valamint betartsák kötelezettségeiket. A nemzetközi jog támogatása érdekében a következő intézkedéseket hajtja végre:

 • Politikai párbeszéd keretében megbeszéléseket folytat harmadik országokkal és regionális szervezetekkel. A Tanács elfogadta az emberi jogi párbeszédekről szóló iránymutatást, amelynek célja határozott feltételek és alapelvek megteremtése e területen.
 • Az Unió bizalmas vagy nyilvános démarche-okat tesz, amelyekben arra buzdítja az érintett harmadik országokat, hogy hozzanak hatékony intézkedéseket a kínzás és a rossz bánásmód ellen. Az emberi jogok megsértésével kapcsolatos esetekben az Unió tájékoztatást kér.
 • Kétoldalú és többoldalú együttműködés formájában ösztönzi a civil társadalmat az együttműködésre, különösen a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) keretein belül. Az EIDHR támogatja a nem kormányzati szervezeteket a kínzás elleni küzdelemben, valamint a kínzás áldozatainak rehabilitációjában.

Az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy hozzanak belső intézkedéseket a következőkre vonatkozóan:

 • A kínzást és a rossz bánásmódot tiltó és elítélő intézkedések bevezetése, beleértve az ilyen tevékenységekhez használt eszközök gyártására és értékesítésére vonatkozó jogszabályok, adminisztratív intézkedések és korlátozások elfogadását.
 • A nemzetközi előírások és eljárások tiszteletben tartása, beleértve a nemzetközi egyezmények betartását, valamint a Nemzetközi Büntetőbírósággal, illetve az ENSZ és/vagy az Európa Tanács alkalmazandó mechanizmusaival való együttműködést.
 • Olyan fogvatartási feltételek biztosítása, amelyek összhangban állnak az emberi jogokkal, valamint a titkos fogvatartási helyek betiltása. Az Unió támogatja az olyan nemzeti mechanizmusok bevezetését, amelyek keretében a civil társadalom, valamint független szervezetek képviselői felkereshetik a fogvatartási helyeket.
 • A jogrendszerük megfeleljen a nemzetközi előírásoknak és eljárásoknak, valamint a büntetlenség kultúrája elleni küzdelemnek.
 • A különleges védelmet igénylő csoportokra, például nőkre, gyermekekre és menekültekre vonatkozó intézkedések meghatározása.
 • Eljárások meghatározása a kínzás eseteire vonatkozó panaszok kezelésére, kompenzáció biztosítása, nemzeti intézmények létrehozása és megerősítése, hatékony képzés biztosítása a szakemberek számára stb.

Az Unió a jövőben is felveti ezeket a kérdéseket a többoldalú szervezetek – többek között az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) – fórumain, emellett támogatja az alkalmazandó nemzetközi és regionális mechanizmusokat, valamint az ilyen ügyekkel kapcsolatban létrehozott önkéntes pénzügyi alapot.

Háttér

Az emberi jogok tiszteletben tartása az Unió külpolitikájának egyik alapeleme, és a KKBP legfontosabb célkitűzései között szerepel. A munka során szükség van a kínzás és egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetési forma vagy bánásmód megelőzésére és felszámolására irányuló intézkedésekre is annak ellenére, hogy számos olyan nemzetközi intézkedés van érvényben, amely tiltja az emberi méltóság súlyos megsértésének ezen formáját. Az Unió intézkedéseinek célja a tagállamok hathatós támogatásán kívül a kínzás és a rossz bánásmód megelőzése és felszámolása, valamint a büntetlenség kultúrája elleni küzdelem. Ez a tevékenység kiegészíti a halálbüntetés elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket.

Utolsó frissítés: 30.09.2010

Top