Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Küzdelem a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat ellen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Küzdelem a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat ellen

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat fenyegetést jelent az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázására. Alapjaiban veszélyezteti a közös halászati politikát, és a világtenger felelősségteljesebb kezelésének előmozdítására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket.

E rendkívül jövedelmező jelenség leküzdése érdekében ez a rendelet csak azon halászati termékek esetében engedélyezi az Európai Unió piacaihoz való hozzáférést, amelyeket a rendeletnek megfelelően tanúsítottak, valamint előírja a halászati tevékenységek fokozott felügyeletét, az illegális piaci szereplők azonosítását, a halászattal kapcsolatos jogszabályok végrehajtásának javítását és jogsértés esetén a szankciók hatékonyabb alkalmazását.

JOGI AKTUS

A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 286., 2008.10.29.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet létrehozza a közösségi és nemzetközi vizeken zajló jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszert. A rendszer hatékonyságát a tagállamok által a közösségi joggal összhangban elfogadott intézkedések biztosítják.

IUU-halászatot folytató halászhajók

Egy halászhajóról akkor vélelmezhető, hogy IUU-halászatot folytat, ha:

 • nem rendelkezik érvényes halászati engedéllyel;
 • nem teljesíti kötelezettségeit a fogással kapcsolatos adatok rögzítése és jelentése terén;
 • halászat elől elzárt területen halászik;
 • nem engedélyezett fajokat halászik;
 • tiltott vagy a szabályoknak nem megfelelő halászeszközt használ;
 • azonosságát meghamisítja vagy álcázza;
 • meghamisítja vagy elleplezi a vizsgálattal kapcsolatos bizonyítékokat;
 • akadályozza az ellenőrök munkáját;
 • a jogszabályban előírt méreten aluli halakat vesz a fedélzetre, rakodik át vagy rakodik ki;
 • az IUU-hajókra vonatkozó listán szereplő hajó tevékenységeiben vesz részt;
 • egy regionális halászati irányító szervezet területén annak állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseit megsértve folytat halászati tevékenységet, és a szervezetben nem részes vagy azzal együttműködést nem folytató állam lobogója alatt közlekedik;
 • ismeretlen honosságú hajó.

Kijelölt kikötők

Harmadik országok előtt csak az Európai Unió tagállamai által kijelölt kikötők létesítményei nyitottak. A harmadik országok hajói és az uniós hajók közötti átrakodási műveletek a tengeren tilosak, és azokra kizárólag a kijelölt kikötőkben kerülhet sor.

Kikötői ellenőrzés

Az Unióba behozott halászati termékek ellenőrzéséért a kikötő helye szerinti tagállam felel. Ezáltal tanúsítható, hogy az említett termékek jogszerűek és hogy a hajó az előírásoknak megfelel, azaz rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és betartja a halászati kvótákat.

Fogási tanúsítványok

A fogási tanúsítványok garantálják, hogy az Unió területére behozott termékek nem IUU-halászatból származnak. Ezeket a tanúsítványokat a lobogó szerinti tagállam állítja ki. A dokumentumok az ellátási lánc egésze mentén kísérik a halászati termékeket, megkönnyítve ezáltal az ellenőrzést.

IUU-hajók listája és a nem együttműködő harmadik országok listája

A Bizottság két feketelistát állít össze. Az egyik az IUU-halászatot folytató hajókat, a másik pedig az ezek fölött szemet hunyó országokat tartalmazza. A lista összeállítására vonatkozó eljárások mindkét esetben védintézkedéseket és jogorvoslati mechanizmusokat írnak elő az érintett országok hajóival szembeni egyenlő bánásmód szavatolása érdekében.

Szankciók

A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat alkalmaznak az IUU-halászattal összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyekkel szemben. Az említett súlyos jogsértés elkövetése esetén az így megszerzett halászati termékek értékének legalább ötszörösével egyenlő maximális pénzbírságot szabnak ki. Öt éven belül ismételten elkövetett súlyos jogsértés esetén a tagállamok a maximális szankció összegét a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább nyolcszorosában állapítják meg.

Kölcsönös segítségnyújtás

Az IUU-halászat elleni küzdelem keretében megerősítik a tagállamok közigazgatási hatóságaival, valamint a harmadik országok közigazgatási hatóságaival és a Bizottsággal folytatott együttműködést.

A Bizottság létrehozza az IUU-halászatra vonatkozó információs rendszert, hogy ezáltal segítse a közigazgatási hatóságokat az ilyen jellegű tevékenységek megelőzésében, valamint megkönnyítse a jogsértők kivizsgálását és velük szemben büntetőeljárás indítását.

Háttér

Ez a rendelet (a hozzá tartozó közleménnyel együtt) az integrált tengerpolitika felé tett első lépések egyike. A 2002-ben elfogadott, IUU-halászat elleni közösségi cselekvési terv részét képezi, és összhangban áll a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló nemzetközi szintű intézkedésekkel (FAO, regionális halászati gazdálkodási szervezet).

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1005/2008/EK tanácsi rendelet

2008.10.29.

HL L 286., 2008.10.29.

A MELLÉKLETEK MÓDOSÍTÁSA

1. melléklet – A halászati termék meghatározásából kizárt termékek listája 1010/2009/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 280., 2009.10.27.];

86/2010/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 26., 2010.1.30.];

202/2011/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 57., 2011.3.2.].

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Alkalmazási szabályok

A Bizottság 1010/2009/EK rendelete (2009. október 22.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 280., 2009.10.27.].

Halászati engedélyek

A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1627/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 286., 2008.10.29.].

Az IUU-halászat elleni küzdelem által érintett hajók

A Bizottság 468/2010/EU rendelete (2010. május 28.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról [Hivatalos Lap L 131., 2010.5.29.].

A fogási tanúsítványok tekintetében illetékes hatóságok

Tagállamok és azok illetékes hatóságainak listája az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 15. cikk (2), 17. cikk (8) és 21. cikk (3) bekezdéseire vonatkozóan a lobogó szerinti államok értesítéseit illetően [Hivatalos Lap C 320., 2009.12.24.].

Kijelölt kikötők

Azon kikötők listája az Európai Unió tagállamaiban, ahol a halászati termékek kirakodása és átrakodása megengedett, valamint a kikötői szolgáltatások a harmadik országok halászhajói számára is igénybe vehetőek a Tanács 1005/2008/EK rendelete 5. cikkének (2) bekezdése alapján [Hivatalos Lap C 320., 2009.12.24.].

See also

Utolsó frissítés: 20.04.2011

Top