Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kkv-megbízott

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A kkv-megbízott

A kkv-megbízott az Európai Bizottság és a kis- és középvállalatokat (kkv-kat) tömörítő közösség kapcsolódási pontjaként funkcionál, kettős szerepköréből fakadóan egyszerre tevékenykedik a Bizottságon belül és kommunikál a külvilággal. A kkv-megbízott meghallgatja a kkv-k által megfogalmazott aggályokat, és képviseli érdekeiket az EU jogalkotási folyamatában. A kkv-megbízott nem csupán emberi arcot kölcsönöz a Bizottságnak az uniós kkv-kkal folytatott bizottsági munka során, hanem hangsúlyozza a kkv-k jelentőségét az európai gazdasági növekedés és munkahelyteremtés tekintetében.

Az Európai Unió (EU) versenyképessége alapvetően függ kis- és középvállalatainak jólététől. Az EU-ban nyilvántartott 23 millió kkv képviseli az uniós vállalatok 99%-át, és nekik tulajdonítható az új munkahelyek nagy részének létrehozása. Ebből kifolyólag a kkv-k jelentős szerepet játszanak az európai gazdaság és foglalkoztatottság növelésében, valamint a jobb munkahelyek megteremtésében - amelyek a lisszaboni stratégia fő célkitűzései.

Bár számos uniós szakpolitika gyakorol hatást tevékenységükre, a kkv-k nehezen tudják kifejezésre juttatni véleményüket.

Az Európai Tanács 2000 júniusában Santa Maria de Feirában tartott ülésén elfogadott Kisvállalkozások Európai Chartája megfogalmazta a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvet, amelynek megvalósítása érdekében az Európai Bizottság úgy döntött, hogy kkv-megbízottat nevez ki, lehetőséget nyújtva ezáltal a kkv-knak véleményük megosztására.

A Bizottság berkein belül a kkv-megbízott szerepe arra irányul, hogy felhívja a Bizottság figyelmét a kkv-kat érintő problémákra. A kkv-megbízott megvizsgálja a kkv-kra esetlegesen hatást gyakorló uniós szakpolitikákat, és gondoskodik arról, hogy a kkv-k érdekeit és egyedi szükségleteit a jogalkotási folyamat során figyelembe vegyék.

A kkv-megbízott e feladata részét képezi egy hatásvizsgálati rendszernek, amely azt hivatott biztosítani, hogy a Bizottság javaslatait előzetes gazdasági, környezeti és társadalmi hatásvizsgálatnak vessék alá. Ebben a folyamatban a kkv-megbízott kulcsszerepet tölt be azáltal, hogy gondoskodik a kkv-k szempontjainak a jogalkotási folyamat korai fázisában történő megvitatásáról, vagyis az új jogszabályok hatásainak előrejelzéséről.

A kkv-megbízott tevékenysége ily módon fokozza a kkv-kat érintő ügyekben a Bizottságon belül folyó együttműködést.

A Bizottságon kívül a kkv-megbízott a kis- és középvállalkozói közösség által látható és elismert kapcsolattartó személy szerepét tölti be. A kkv-megbízott feladata, hogy közvetlen, rendszeres és informális kapcsolattartás révén meghallgassa a kkv-kat és képviseleti szervezeteiket. Az információgyűjtés mellett a kkv-megbízott folyamatos tájékoztatást nyújt a kkv-k számára az uniós programokról és forrásokról, illetve közvetlenül megválaszolja kérdéseiket. Az EU és az uniós vállalkozások közötti párbeszéd meghonosítása révén a kkv-megbízott hozzájárul az európai kormányzás hatékonyságának növeléséhez.

Az első kkv-megbízott, Timo Summa, a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság akkori igazgatójának kinevezésére 2001-ben került sor, az akkor vállalkozáspolitikáért és információs társadalomért felelős biztos, Erkki Liikanen kezdeményezése alapján.

A kkv-megbízotti tisztséget jelenleg a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság főigazgatója, Calleja Crespo tölti be.

További információkért lásd a főigazgatóság kkv-kkal foglalkozó európai portálját, valamint a kkv-megbízottról szóló honlapot.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act” [COM(2008) 394 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A kkv-megbízottal a következő címen veheti fel a kapcsolatot: SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 - COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Brussels Belgium, illetve használhatja az e-mail címet: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Utolsó frissítés: 08.06.2015

Top