Help Print this page 
Title and reference
Mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása

A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a gazdasági fejlemények tükrében frissítésre szorul. A vállalkozások foglalkoztatotti létszáma és forgalom vagy mérlegfőösszeg szerinti meghatározása szükséges ahhoz, hogy azonosítsák közülük azokat, amelyek kifejezetten kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára kidogozott uniós programok vagy szakpolitikák kedvezményezettjei lehetnek.

JOGI AKTUS

A Bizottság ajánlása 2003/361/EC (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról [Hivatalos Lap L 124, 2003.5.20].

ÖSSZEFOGLALÓ

A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása az 1996 óta történt gazdasági fejlemények (infláció- és termelékenység-növekedés) és a leszűrt gyakorlati tanulságok tükrében frissítésre szorul.

Az új meghatározás tehát minősíti a kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) és a mikrovállalkozás fogalmát. Megerősíti az ilyen vállalkozások számára kialakított közösségi programok és szakpolitikák hatékonyságát. A cél annak biztosítása, hogy azok a vállalkozások, amelyek gazdasági ereje meghaladja egy kkv-jét, ne részesüljenek a kifejezetten a kkv-k számára szóló támogatási mechanizmusokból.

Mikro-, kis- és középvállalkozások

A mikro-, kis- és középvállalkozásokat foglalkoztatotti létszámuk és forgalmuk vagy mérlegfőösszegük szerint határozzák meg.

Az a vállalkozás minősül középvállalkozásnak, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Az a vállalkozás minősül kisvállalkozásnak, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót.

Az a vállalkozás minősül mikrovállalkozásnak, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Önálló, partner- és kapcsolódó vállalkozások

A kkv új meghatározása tisztázza a vállalkozások tipológiáját. A vállalkozások három típusát különbözteti meg annak függvényében, hogy a tőkeérdekeltség aránya, szavazati jogok vagy meghatározó befolyás gyakorlására vonatkozó jog szempontjából milyen kapcsolatban állnak más vállalkozásokkal.

  • önálló vállalkozások;
  • partnervállalkozások;
  • kapcsolódó vállalkozások.

Az önálló vállalkozások messze a legelterjedtebbek. Ebbe a csoportba tartozik minden olyan vállalkozás, amely nem a másik kettő (partner- vagy kapcsolódó) típusba tartozik. A vállalkozás önálló, ha:

  • más vállalkozásban való érdekeltsége nem haladja meg a 25%-ot;
  • más vállalkozás vagy állami szerv vagy több kapcsolt vállalkozás vagy állami szerv együttesen 25%-nál kevesebb érdekeltséggel rendelkezik benne, néhány kivétellel;
  • nem készít összevont (konszolidált) éves beszámolókat, és nem szerepel olyan vállalkozás beszámolóiban, amely konszolidált éves beszámolókat készít, tehát nem kapcsolt vállalkozás.

Egy vállalkozás továbbra is önállónak tekinthető – még akkor is, ha a fentiek alapján eléri vagy meghaladja a 25%-os maximumértéket –, ha olyan kategóriába tartozó befektetőnek – például „üzleti angyalnak” – van benne részesedése, akinek szerepe a vállalkozások finanszírozásának és létrehozásának segítése.

Partnervállalkozások: Ez a típus olyan vállalkozásokat jelent, amelyek jelentős pénzügyi partnerségeket hoznak létre más vállalkozásokkal anélkül, hogy bármelyikük tényleges közvetlen vagy közvetett ellenőrzést gyakorolnának a másik felett. A partnervállalkozások nem is önállók és nem is egymáshoz kapcsolódók. Egy vállalkozás akkor partnere egy másik vállalkozásnak, ha:

  • legalább 25%-os, de 50%-ot nem meghaladó érdekeltsége van a másik vállalkozásban;
  • a másik vállalkozásnak legalább 25%-os, de 50%-ot nem meghaladó érdekeltsége van a pályázó vállalkozásban;
  • a pályázó vállalkozás nem készít a másik vállalkozást magában foglaló, konszolidált éves beszámolót, és nem szerepel a másik vállalkozás vagy annak kapcsolt vállalkozásának konszolidált éves beszámolójában.

A kapcsolt vállalkozások alatt olyan gazdasági helyzetben levő vállalkozások értendők, ahol a csoport annak révén jön létre, hogy a többségi tőke vagy szavazati jogok felett közvetlen vagy közvetett ellenőrzést gyakorolnak (többek között megállapodások vagy bizonyos esetekben egyéni részvényesek révén) vagy a vállalkozás felett döntő irányítást gyakorolnak. Az ilyen esetek ritkábbak és nagyon eltérnek az előbbi két típustól. Annak érdekben, hogy elkerülje a vállalkozásoknál előforduló értelmezési nehézségeket, az Európai Bizottság ezen vállalkozási típust úgy határozta meg, hogy – minden olyan esetben, amikor azok alkalmasak voltak a meghatározás céljára – elfogadta a Tanács több éve érvényben levő, konszolidált beszámolókról szóló 83/349/EGK irányelvének 1. cikkében megállapított feltételeket. A vállalkozások tehát általában azonnal tudják, hogy kapcsolt vállalkozások-e, mivel az említett irányelv értelmében kötelesek konszolidált éves beszámolót készíteni, illetve konszolidálás révén szerepelniük kell azon vállalkozás beszámolóiban, amelyek kötelesek konszolidált éves beszámolót készíteni.

A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározására vonatkozó foglalkoztatotti létszám

A létszám az éves munkaegység (ÉME) számának, azaz azon személyek számának felel meg, akik teljes munkaidőben dolgoztak a szóban forgó vállalkozásnál, illetve annak nevében a figyelembe vett referenciaév egésze folyamán. Azon személyek munkáját, akik nem dolgozták le a teljes évet, vagy részmunkaidőben dolgoztak, az ÉME törtrészeként számolják el. A szakmai képzési, illetve szakképzési szerződéssel szakképzésben részt vevő szakiskolások vagy diákok, illetve a szülési vagy szülői szabadságon lévők nem tartoznak bele a foglalkoztatotti létszámba.

A meghatározás jogi értéke

A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása csak bizonyos ügyekben kötelező, mint például az állami támogatás, a strukturális alapok vagy közösségi programok végrehajtása esetén, különös tekintettel a kutatási és technológiafejlesztési keretprogramra.

Az Európai Bizottság mindazonáltal sürgeti, hogy a tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap alkalmazzák azt referenciaként. Ily módon egységesebbek és hatékonyabbak lesznek a kkv-k támogatása érdekében hozott intézkedések.

Ütemterv

Annak érdekben, hogy zökkenőmentes legyen a közösségi és nemzeti szintű átállás, az új meghatározást 2005. január 1-je óta alkalmazzák.

A Bizottság a 2003. május 6-i meghatározás alkalmazásának felülvizsgálata alapján, valamint figyelembe véve a kapcsolt vállalkozásokról szóló 83/349/EGK irányelv 1. cikkének említett irányelvből eredő módosításait, szükség esetén módosítani fogja ezt a meghatározást – különösen a forgalomra és a mérlegfőösszegre vonatkozó felső határértékeket –, hogy ily módon figyelembe vegye az uniós tapasztalatokat és gazdasági fejleményeket.

Háttér

A Bizottság elfogadja a mikro-, kis- és középvállalkozások új meghatározását, amely 2005. január 1-jétől lép a 96/280/EK ajánlásban megállapított meghatározás helyébe.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 2003/361/EK ajánlása

2005.1.1.

HL L 124., 2003.5.20.

See also

Utolsó frissítés: 08.08.2007

Top