Help Print this page 
Title and reference
Textiltermékek: textilszál-elnevezések és címkézés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Textiltermékek: textilszál-elnevezések és címkézés

A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának, valamint a ruha- és textilpiac zökkenőmentes működésének a biztosítása érdekében az Európai Unió a textilszál-elnevezésekről, valamint a textiltermékek szálösszetételének címkézéséről és jelöléséről szóló jogszabályt léptetett életbe.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU rendelete a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának, valamint a ruha- és textilpiac zökkenőmentes működésének a biztosítása érdekében az Európai Unió a textilszál-elnevezésekről, valamint a textiltermékek szálösszetételének címkézéséről és jelöléséről szóló jogszabályt léptetett életbe.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a következőkkel kapcsolatban határoz meg szabályokat:

textilszál-elnevezések meghatározásuk és felhasználásuk tekintetében a textiltermékek szálösszetételének feltüntetésekor;

az állati eredetű, nem textil alkotórészeket tartalmazó textiltermékek címkézése;

a címkéken vagy jelöléseken feltüntetett információk ellenőrzését szolgáló elemzési módszerek.

FŐBB PONTOK

A jogszabály a következőkre terjed ki:

a kizárólag textilszálakból készült termékek; és

a textiltermékekkel megegyező módon kezelt termékek, például a súlyra legalább 80%-ban textilszálakból álló termékek.

Kivétel: a saját otthonukban dolgozó személyeknek, független cégeknek vagy egyéni vállalkozó szabóknak bérmunkába adott termékek.

Textilszál-elnevezések

A textiltermékek szálösszetétel-leírásához a rendelet I. mellékletében felsorolt textilszálakat kell használni.

A gyártók kérvényezhetik az Európai Bizottságtól, hogy vegyenek fel a rendelet I. mellékletébe új textilszál-elnevezést. A minimumkövetelményeket tartalmazó II. melléklettel összhangban összeállított műszaki dokumentációt kell benyújtaniuk.

A szálösszetétel jelölése

A „100%” vagy „tiszta” jelölés kizárólag az egyfajta textilszálból álló textiltermékek esetében alkalmazható.

Az „élőgyapjú” jelölés (és a III. mellékletben felsorolt kifejezések) csak akkor tüntethetők fel a címkéken, ha a termék kizárólag olyan gyapjúszálból készült, amely előzőleg nem képezte valamely késztermék részét, és amelyet nem vetettek alá semmilyen fonási eljárásnak.

A többszálas termékek címkéjén csökkenő sorrendben kell feltünteti valamennyi szálkomponens elnevezését és százalékos tömegarányát.

Az állati eredetű, nem textil alkotórészek jelenléte (például bőr zárópánt egy szövettáskán) a textiltermékekben az „Állati eredetű, nem textil alkotórészeket tartalmaz” kifejezéssel jelölendő.

Textiltermékek címkézése és jelölése

A textiltermékeket - mielőtt a fogyasztók számára értékesítésre kerülnek - tartós, olvasható és könnyen hozzáférhető címkével és jelöléssel kell ellátni a szálösszetétel feltüntetése céljából. A címkézés vagy jelölés annak a feladata, aki a terméket értékesíti.

Ha kettő vagy több különböző szálösszetételű textilösszetevőből áll a termék, akkor mindegyik textilösszetevő szálösszetevőjét fel kell tüntetni.

A címkézést annak az országnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell végezni, ahol a terméket értékesíteni fogják.

Az V. mellékletben felsorolt termékekre nem vonatkozik a címkézési követelmény.

Piacfelügyelet

Az uniós országok piacfelügyeleti hatóságainak ellenőrizniük kell a textiltermékek szálösszetételét a VIII. mellékletben leírt módszerek szerint.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2011. november 7.

További információkért lásd az Európai Bizottság textil- és ruhaipari termékekkel kapcsolatos jogszabályokról szóló honlapját.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1007/2011/EU rendelet

2011.11.7.

-

HL L 272., 2011.10.18., 1-64. o.

Az 1007/2011/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 23.04.2015

Top