Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A turizmusra vonatkozó uniós statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A turizmusra vonatkozó uniós statisztikák

Az Európai Unió (EU) gazdaságának kulcsfontosságú ágazataként a turizmusra vonatkozó statisztikákat gyűjtenek a döntéshozók, valamint az ágazatban dolgozók vagy működők segítése céljából.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és Tanács 692/2011/EK rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) gazdaságának kulcsfontosságú ágazataként a turizmusra vonatkozó statisztikákat gyűjtenek a döntéshozók, valamint az ágazatban dolgozók vagy működők segítése céljából.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a turizmusra vonatkozó európai statisztikák fejlesztésére, előállítására és terjesztésére irányuló közös szabályokat és módszereket hoz létre. A rendelet szorosan kapcsolódik az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelethez.

FŐBB PONTOK

Az uniós országoknak a turisztikai keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált statisztikákat kell gyűjteniük, összeállítaniuk, feldolgozniuk és továbbítaniuk.

A gyűjtésre kerülő adatok

Az uniós országoknak adatokat kell gyűjteniük a belső (belföldi és beutazó-) turizmusra vonatkozóan, a turisztikai szálláshelyek (például az átmenetiszálláshely-szolgáltatást térítés ellenében nyújtók) kapacitása tekintetében. A gyűjtött adatok többek között a következők számaira vonatkoznak:

  • létesítmények;
  • ágyak;
  • szobák.

E változók közül néhányat nemzeti és nemzeti alatti, illetve regionális szinten is gyűjtenek (a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája, NUTS, 2. szint), és a következőkre vonatkoznak:

  • a szálláshely típusa (hotel, turisztikai szálláshely, kemping);
  • a helység típusa (sűrűn lakott terület, közepes mértékben lakott terület, ritkán lakott terület, tengerparti vagy nem tengerparti terület);
  • méret (kisméretű, közepes méretű vagy nagy egységek).

Az uniós országoknak a csökkent mozgásképességű személyek - köztük a kerekes széket használók - számára megközelíthető szobával vagy szobákkal rendelkező egységekről is kell adatokat gyűjteniük.

Az egységek kihasználtságára vonatkozó adatokat, például a vendégéjszakákra, a belföldi és külföldi vendégek számára, valamint a szobák és férőhelyek kihasználtsági arányára vonatkozó adatokat is gyűjtik. Ahogyan a kapacitásra vonatkozó statisztikák esetében is, néhányat e változók közül a NUTS 2. regionális szinten is gyűjtenek.

Az uniós országok a nemzeti turizmusra (belföldi és kiutazóturizmusra) vonatkozó adatokat gyűjtik, amelyek egyaránt érintik a turizmusban való részvétel iránti keresletet és az utazások jellemzőit is. Ezen adatok alapját olyan változók képezik, mint például a személyes célú utazások hossza és célállomása, valamint a korcsoporthoz, az oktatás szintjéhez (opcionális), a foglalkoztatási helyzethez (opcionális) hasonló társadalmi-demográfiai változók.

Az uniós országok háromévente a turizmusban való személyes célú részvétel elmaradásának fő okait jelentő adatokat is összegyűjtik (pénzügyi okok, időhiány, egészségügyi okok stb.).

Végül pedig az országon belüli vagy külföldi egynapos utakra irányuló keresletre vonatkozóan is sor kerül adatgyűjtésre. Ezek az adatok a következőkkel kapcsolatos változókon alapulnak:

  • egynapos (személyes vagy szakmai célú) utak száma;
  • kiadások;
  • célországok (külföldi utak esetében);
  • társadalmi-demográfiai változók.

Az uniós országok évente egyszer az összegyűjtött adatok minőségéről készített jelentést küldenek az Eurostatnak. Az Eurostat ezt követően létrehozza és frissíti az előállított statisztikákra vonatkozó útmutatásokat tartalmazó módszertani kézikönyvét.

Adatforrások

Az uniós országok a szükséges statisztikai adatok előállításához a következő különböző források kombinációját használhatják: felmérések, egyéb megfelelő források (köztük adminisztratív adatok), megfelelő statisztikai becslési eljárások.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2011. augusztus 11.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

692/2011/EU rendelet

2011.8.11.

-

HL L 192., 2011.7.22., 17-32. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

253/2013/EU rendelet

2013.4.10.

-

HL L 79., 2013.3.21., 5-6. o.

utolsó frissítés 06.08.2015

Top