Help Print this page 
Title and reference
Az Európai Rendszerkockázati Testület

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Rendszerkockázati Testület

A 2008. évi pénzügyi válság számos hiányosságra rámutatott a pénzügyi felügyelet területén. Az Európai Bizottság e működési zavarok ellensúlyozása érdekében olyan jogszabályi intézkedéseket léptetett életbe, amelyek a jelenlegi rendszer helyébe a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét (PFER) állítják. Ennek célja pedig a bizalom újraépítése az európai polgárokban, valamint a globális pénzügyi rendszer destabilizálódásának megelőzése.

JOGI AKTUS

A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet létrehozza az Európai Rendszerkockázati Testületet (ERKT). Annak az intézkedési csomagnak a része e rendelet, amelyet a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (PFER) reformja érdekében léptettek életbe, és amely a következő három hatóságot hozza létre a pénzügyi tevékenységek felügyeletére:

A csomag - a gyűjtőirányelvvel - a pénzügyek terén hatályban lévő jogszabályok reformját is jelenti, továbbá az Európai Központi Bankra külön feladatokat ruházó rendeletet is magában foglalja.

Az Európai Unió (EU) pénzügyi rendszerének felügyeletét tovább erősítik az alábbiak:

 • az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága;
 • a hatáskörrel rendelkező vagy felügyeleti tagállami hatóságok.

Az ERKT célkitűzései

Az ERKT az EU pénzügyi rendszerének makroprudenciális felügyeletére vonatkozóan rendelkezik hatáskörrel. Egyik fő célkitűzése az EU pénzügyi stabilitását fenyegető rendszerkockázatok megelőzése vagy mérséklése. Ennek tekintetében az ERKT különösen a következő feladatokat látja el:

 • a tevékenységéhez szükséges információk meghatározása és gyűjtése;
 • a rendszerkockázatok azonosítása és rangsorolása;
 • figyelmeztetések kiadása és szükség esetén azok nyilvánosságra hozatala;
 • az azonosított kockázatokra vonatkozó intézkedésekre irányuló ajánlások megtétele.

Az ERKT szervezete

Az ERKT felépítése a következő:

 • az igazgatótanács gondoskodik a feladatok elvégzéséről;
 • az irányítóbizottság támogatja a döntéshozatali folyamatokat;
 • a titkárság felel az ERKT napi működéséért;
 • a tudományos tanácsadó bizottság és a szakmai tanácsadó bizottság tanácsot ad és segítséget nyújt.

Az ERKT elnöki tisztségét ötéves időtartamra az Európai Központi Bank (EKB) elnöke tölti be. Az elnök két alelnök támogatása mellett végzi munkáját, akik közül az elsőt az EKB Általános Tanácsának tagjai választják az EKB Általános Tanácsának tagjai közül, a második pedig a vegyes bizottság elnöke.

Az ERKT tagjai munkájuk végzése során - és feladataik megszűnését követően is - kötelesek eleget tenni a pártatlanság és a szakmai titoktartás elvének.

Az igazgatótanács évente négyszer ülésezik, amelyeket az irányítóbizottság ülései előznek meg. Az ERKT elnöke rendkívüli üléseket is összehívhat.

Az ERKT ezenkívül - szükség esetén - a magánszektor tanácsát is kérheti.

Figyelmeztetések és ajánlások

Az ERKT figyelmeztetéseket és korrekcióra vagy akár jogalkotási intézkedésre irányuló ajánlásokat adhat ki. Az ilyen ajánlások címzettjei a következők lehetnek:

 • az EU;
 • egy vagy több tagállam;
 • egy vagy több európai felügyeleti hatóság;
 • egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság;

Az intézkedések elfogadására irányuló ajánlásokat színkód alapján adják ki a kockázat szintjétől függően. Amennyiben az ERKT azt észleli, hogy ajánlásait nem követték, bizalmasan közli azt a címzettel, a Tanáccsal és - adott esetben - az érintett európai felügyeleti hatósággal.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1092/2010/EU rendelet

2010.12.16.

-

HL L 331., 2010.12.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról szóló, 2010. november 17-i 1096/2010/EU tanácsi rendelet [Hivatalos Lap L 331., 2010.12.15.].

A 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (EGT-vonatkozású szöveg) [HL L 331., 2010.12.15.].

Helyesbítés a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló 2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez. [Hivatalos Lap L 54., 2014.2.22.].

Utolsó frissítés: 20.05.2014

Top