Help Print this page 
Title and reference
Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tekintetében a közúti közlekedés az Európai Unió egyik legszennyezőbb ágazata. Az ágazatból származó kibocsátások csökkentése érdekében ez a rendelet az új személygépkocsikra vonatkozóan határértékeket állapít meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 140., 2009.6.5.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó követelményeket ír elő. A rendelet a CO2-kibocsátás felső határértékét 130 g/km értékben határozza meg. 2020-tól kezdődően ezt az értéket 95 g-ra kell csökkenteni.

A rendelet által érintett gépjárműtípusok

A rendelet a gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló irányelv II. mellékletének meghatározása szerinti M1 kategóriájú gépjárművekre alkalmazandó, amennyiben e járműveket az Európai Unióban először veszik nyilvántartásba és korábban harmadik országban nem vették nyilvántartásba őket.

Fajlagos kibocsátási célértékek

A gépjárművek gyártóira átlagos CO2-kibocsátási célértékek vonatkoznak, amelyek számítási képleteit e rendelet I. melléklete tartalmazza.

Az egyes gyártók átlagos fajlagos CO2-kibocsátásának kiszámításához az új személygépkocsik alábbi arányait kell figyelembe venni:

 • 2012-ben 65%;
 • 2013-ban 75%;
 • 2014-ben 80%;
 • 2015-től kezdve 100%.

A rendelet egyedi rendelkezéseket ír elő a85% etanolt tartalmazó üzemanyaggal (E85) működő járművekre vonatkozóan. Annak megállapítása céljából, hogy a gyártó megfelel-e a CO2-kibocsátási célértéknek, az ilyen típusú járművek fajlagos kibocsátási arányát 2015. december 31-ig 5%-kal csökkenteni kell. E csökkentés csak akkor alkalmazandó, ha a jármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállamban található üzemanyagtöltő állomások legalább 30%-a értékesít ilyen típusú bioüzemanyagot.

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyék a járműipar számára az új technológiákba való beruházást, az extra kibocsátási egységek a hagyományos járműveknél alacsonyabb kibocsátású járművek kifejlesztését ösztönzik. Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb fajlagos CO2-kibocsátású új személygépkocsik:

 • 2012-ben 3,5 gépkocsinak;
 • 2013-ban 3,5 gépkocsinak;
 • 2014-ben 2,5 gépkocsinak;
 • 2015-ben 1,5 gépkocsinak;
 • 2016-tól kezdve pedig 1 gépkocsinak számítanak.

Gyártói csoportosulások

A fajlagos kibocsátási célértékek elérése érdekében a gyártók csoportosulást hozhatnak létre. Ehhez tájékoztatást nyújtanak az Európai Bizottságnak a részt vevő gyártók listájáról, a csoportosulás vezetőjeként kijelölt gyártó nevéről és annak bizonyítékáról, hogy utóbbi képes lesz ellátni feladatait.

Az átlagos kibocsátás nyomon követése és bejelentése

Az egyes naptári évekre vonatkozóan a tagállamok kötelesek teljes adatsorokat tartalmazó nyilvántartást vezetni a területükön nyilvántartásba vett összes új személygépkocsi adatairól (beleérve a gyártókat, a típusjóváhagyások számát, a fajlagos CO2-kibocsátást, stb.), és megküldeni ezen információkat a Bizottság részére. Ezen kívül február 28-ig az alábbi alábbiakat kell megküldeniük a Bizottság részére:

 • a fent említett adatok forrásai;
 • az EK típusjóváhagyás hatálya alá tartozó, újonnan nyilvántartásba vett új személygépkocsik száma;
 • az összes újonnan nyilvántartásba vett, egyedileg jóváhagyott új személygépkocsik száma;
 • a nemzeti szinten kis szériában jóváhagyott, újonnan nyilvántartásba vett új személygépkocsik száma;
 • az E85-ös üzemanyagot forgalmazó üzemanyagtöltő állomások százalékos aránya a területükön.

A Bizottság ezekről az adatokról – a nyilvánosság számára hozzáférhető – központi nyilvántartást vezet, és gyártónként előzetes számítással meghatározza a következőket:

 • átlagos fajlagos CO2-kibocsátás az előző naptári évben;
 • fajlagos kibocsátási célérték az előző naptári évben; és
 • az előző évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos kibocsátási célérték közötti különbség.

Többletkibocsátási díj

2012-től kezdve, amennyiben a gyártó túllépi a rá vonatkozó fajlagos kibocsátási célértéket, többletkibocsátási díjat kell fizetnie. 2019-től kezdve e díj kiszámításának módja megváltozik.

Mentesség bizonyos gyártók számára

A gyártó az alábbi esetekben mentesítésre irányuló kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz:

 • legfeljebb 10 000 olyan új személygépkocsit állít elő, amelyet az Unióban vesznek nyilvántartásba;
 • nem tagja gyártói csoportosulásnak;
 • olyan gyártói csoportosulás tagja, amely legfeljebb összesen 10 000 olyan személygépkocsit állít elő, amelyet az Unióban vesznek nyilvántartásba;
 • gyártói csoportosulás tagja, de saját termelő létesítményt és tervezési központot üzemeltet.

A Bizottság a mentesítést legfeljebb öt évre adhatja meg.

Ökoinnováció

A beszállító vagy a gyártó a CO2-kibocsátás csökkentését célzó innovatív technológiákat alkalmazhat. E technológiák legfeljebb 7 g CO2/km-rel járulhatnak hozzá a csökkentéshez.

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi az 1753/2000/EK határozatot.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.6.8.

HL L 140., 2009.6.5.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

397/2013/EU bizottsági rendelet

8.5.2013

-

HL L 120., (2013.5.1)

333/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

-

-

HL L 103., (2014.4.5)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1014/2010/EU rendelete (2010. november 10.) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 293., 2010.11.11.]

Ez a rendelet iránymutatásokat fogalmaz meg az új személygépkocsikra vonatkozó adatok gyűjtésére és közlésére vonatkozóan. Ezen adatok alapján kell meghatározni a fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértéket, illetve felmérni azt, hogy a gyártók betartják-e ezt a célértéket.

Ezek az adatok az érintett személygépkocsik megfelelőségi nyilatkozataiban szereplő információkon alapulnak. Ezenfelül olyan járművekre is vonatkoznak, amelyek:

 • szén-dioxid-kibocsátása alacsony;
 • etanollal működnek;
 • innovatív technológiai megoldásokkal működnek.

A Bizottság 396/2013/EU végrehajtási rendelete az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról.

Ezen rendelet célja, hogy összhangba hozza az új személygépjárművek nyilvántartásba vételi adatainak nyomon követéséről és bejelentéséről szóló 1024/2010/EU rendeletet a 443/2009/EK rendelet II. mellékletének módosításaival.

Utolsó frissítés: 07.02.2014

Top