Help Print this page 
Title and reference
A hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyása

A sokkal inkább környezetbarát hidrogénüzemű gépjárművek gyártása egyre jobban terjed az európai gépjárműpiacon. Az Európai Bizottság az ilyen típusok belső piacon történő szabad mozgásának előmozdítása érdekében szükségesnek tartja az ilyen motorral gyártott kategóriák típusjóváhagyására vonatkozó műszaki követelmények meghatározását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 35., 2009.2.4.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet létrehozza a hidrogénüzemű gépjárművek * típusjóváhagyásával kapcsolatos szabályokat.

A rendelet által érintett gépjárművek

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

Az irányelv keretet teremt a hidrogén-alkotórészek és rendszerek üzembe helyezésének is.

Gyártói kötelezettségek

A gyártó köteles a hidrogénüzemű járművet e rendelet követelményeinek megfelelő hidrogénrendszerekkel és alkotórészekkel ellátni. A gyártóknak a jármű részletes leírásáról és tesztelési körülményeiről megfelelő információt kell szolgáltatniuk a jóváhagyást végző hatóságoknak.

A hidrogén-alkotórészekkel és rendszerekkel szemben támasztott követelmények

A hidrogén-alkotórészeknek és -rendszereknek az alábbi közös követelményeknek kell megfelelniük:

  • ellenállnak az elektronikus, mechanikus, hőmérsékleti és kémiai működési hatásoknak;
  • a várható teljes üzemi élettartamuk során jól bírják a várható hőmérsékleti és nyomásviszonyokat;
  • megbízhatóan ellenállnak a végrehajtási intézkedésekben előírt üzemi hőmérsékletnek;
  • úgy vannak megtervezve, hogy üzembe helyezhetőek legyenek a VI. mellékletben szereplő előírásoknak megfelelően;
  • a hidrogénnel kompatibilis anyagokat használnak a kivitelezés során;
  • biztosítják az együttműködési képességet a hidrogéntöltő-állomásokkal.

A hidrogénrendszereket védeni kell a túlnyomás ellen, míg a hidrogén-alkotórészeket a végrehajtási intézkedésnek megfelelően jelöléssel kell ellátni.

Átmeneti rendelkezések

2012. február 24-től a nemzeti hatóságok az új járművek esetében érvénytelennek tekintik a megfelelőségi bizonyítványokat, amennyiben az érintett járművek nem felelnek meg a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek. A nemzeti hatóságok az új hidrogén-alkotórészek eladását is megtiltják, ha az ilyen alkotórész nem felel meg az e rendeletben megállapított követelményeknek.

Háttér

A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem az Európai Unió legfontosabb célkitűzései közé tartozik. A hidrogén üzemanyagként történő felhasználása vonzó alternatívát jelenthet a jelenleg használt üzemanyagokkal szemben. Ezért fontos az ilyen gépjárműtípusokkal szemben támasztott műszaki követelmények összehangolása annak érdekében, hogy nemzeti műszaki akadályok ne gátolhassák e járműtípus fejlődését.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Hidrogénüzemű gépjármű: olyan gépjármű, amely meghajtásához hidrogént használ üzemanyagként.
  • Hidrogén-alkotórész: a hidrogéntartály és a hidrogénüzemű jármű minden olyan része, amely a hidrogénnel közvetlenül érintkezik, vagy a hidrogénrendszer részét képezi.
  • Hidrogénrendszer: hidrogénüzemű járművekre rögzített alkotórészek és kapcsolóelemek együttese, kivéve a meghajtási rendszereket és a segédhajtóműveket.

Hivatkozás

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.2.24.

HL L 35., 2009.2.4.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNY

A Bizottság 406/2010/EU rendelete (2010. április 26.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 122., 2010.5.18.].

Ez a rendelet kiegészíti a 79/2009/EK rendeletet olyan fogalmak pontos meghatározásával, mint a hidrogénérzékelő, a töltési ciklus, a szerelvény vagy a hidrogénszűrő. Pontosítja a hidrogénmeghajtású gépjárművek EK típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket, valamint a hidrogénüzemhez szükséges alkatrészek és rendszerek EK-alkatrész-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket is.

Utolsó frissítés: 16.06.2010

Top