Help Print this page 
Title and reference
Az európai befektetési alapok globális versenyképességének erősítése - ÁÉKBV

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az európai befektetési alapok globális versenyképességének erősítése - ÁÉKBV

A kisbefektetők és az alapszolgáltatók körében népszerű ÁÉKBV-k (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások) további fejlődése várható, köszönhetően az ezen alapokra vonatkozó szabályoknak a 2009/65 irányelv révén történt naprakészre hozatalának.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ÁÉKBV-kről szóló 2009/65 EU irányelv 2009. július 13-án került elfogadásra, és 2011. július 1. napjától alkalmazandó. Az irányelv az egész EU-ban érvényes szabályokat határoz meg az európai befektetési alapok létrehozására és működtetésére vonatkozóan.

A befektetési alapok azzal a céllal kerülnek létrehozásra, hogy a befektetők tőkéjét kollektíven, egy olyan pénzügyi eszközöket tartalmazó portfólióba fektessék be, mint a részvények, kötvények és más értékpapírok. Az 1980-as évek óta létező ÁÉKBV a befektetési alapok európai formája; 2009-ben ezek már több mint 5 trillió euró értékű eszközzel rendelkeztek, ami az EU bruttó hazai terméke felének felel meg.

Ez az irányelv az ÁÉKBV-kre vonatkozó szabályokat hozza naprakészre. Az irányelv fő céljai a következők:

 • a befektetők számára a termékek szélesebb választékát kínálni alacsonyabb áron egy hatékonyabb uniós ÁÉKBV-piac, a befektetők jobb tájékoztatása, valamint az alapok hatékonyabb felügyelete révén;
 • Európa befektetési ágazata versenyképességének fenntartása a szabályoknak a piaci fejleményekhez való igazításával.

Az irányelv az alábbi változásokat vezette be:

 • a befektetők jobb tájékoztatása, köszönhetően egy szabványosított, összefoglaló jellegű információs dokumentumnak. A kiemelt befektetői információk egyensúlyt biztosít az olvashatóság és a befektetők számára szükséges információ mennyisége között;
 • egy valódi európai útlevél az ÁÉKBV-kezelő társaságok számára: az adminisztratív terhek csökkentése révén ez lehetővé teszi valamely uniós tagállamban levő alapkezelő számára, hogy más országokban levő alapokat is kezeljen;
 • az ÁÉKBV-k marketingjének megkönnyítése más országokban, köszönhetően az egyszerűsített adminisztratív eljárásoknak;
 • a más országokban lévő ÁÉKBV-k egyesítésének egyszerűsítése, amelynek révén nagyobb lehet az európai alapok átlagos mérete;
 • könnyebb összevonásos eszközkezelés, amely például nagyobb befektetői védelmet eredményez azáltal, hogy keretet hoz létre a master-feeder struktúrájú rendszernek, melynek révén egy alap az eszközeinek több mint 85%-át egy másik alapba fekteti be;
 • az ÁÉKBV-k és az azokat kezelő társaságok erősebb felügyelete, köszönhetően a felügyeleti hatóságok közötti jobb együttműködésnek.

A 2009/65 EU irányelv az ÁÉKBV-kre vonatkozó jogszabály negyedik verziója, amely a 85/611/EGK számú ÁÉKBV-irányelvet váltja le.

Az ÁÉKBV-irányelvben bizonyos javításokat tettek 2010. július 1-jén, amikor a Bizottság négy végrehajtási aktust fogadott el. Ezek célja, hogy tovább javítsa a befektetők védelmét, csökkentse az adminisztratív terheket és versenyképesebbé tegye az európai uniós befektetési alapokat.

Az ÁÉKBV-irányelvet a 2013. május 21-i 2013/14/EK irányelv módosította. A változások célja a kollektív befektetési rendszerekbe befektetők védelme attól, hogy túlságosan a hitelminősítésekre hagyatkozzanak. Az alapkezelő vagy befektetési társaságokat például arra kérik, hogy maguk is értékeljék a társaságok hitelképességét, és nem hagyatkozhatnak kizárólagosan vagy automatikusan (…) a hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítésekre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2009/65/EK irányelv

2009.12.7.

2011.6.30.

HL L 302. (2009.11.17.)

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2010/78/EU irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331. (2010.12.15.)

A 2011/61/EU irányelv

2011.7.21.

2013.7.22.

HL L 174. (2011.7.1.)

A 2013/14/EU irányelv

2013.6.20.

2014.12.21.

HL L 145. (2013.5.31.)

A 2009/65/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Végrehajtási rendeletek

A Bizottság 583/2010/EU rendelete ( 2010. július 1. ) - a nyomtatott formájú kiemelt befektetői információk / tájékoztatók tekintetében teljesítendő feltételek [ Hivatalos Lap L 176. (2010.7.10.) ].

A rendelet célja, hogy szabványosítsa a kiemelt befektetői információkat, és szabályokat fektessen le az alábbiakra vonatkozóan:

 • mely információkat kell megadni a befektetési politika céljaira vonatkozóan;
 • hogyan kerül a kockázat/nyereség bemutatásra (egy hétfokozatú numerikus skála használatának előírásával);
 • mi a díjak bemutatásának és magyarázatának módja.

A rendelet a két vagy több befektetési osztályból álló ÁÉKBV-kre is alkalmazandó.

A Bizottság 584/2010/EU rendelete ( 2010. július 1. ) - standard bejelentő levél és az ÁÉKBV-igazolás, a bejelentés céljára az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció használata, valamint a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra és az illetékes hatóságok közötti információcserére vonatkozó eljárások tekintetében történő végrehajtásáról [ Hivatalos Lap L 176. (2010.7.10.) ].

E rendelet célja, hogy összehangolja az ÁÉKBV egységeinek egy másik tagállamban való marketingjére vonatkozó bejelentési eljárást.

Meghatározza az ÁÉKBV által használt standard bejelentő levél formáját és tartalmát. Meghatározza továbbá a tagállamok illetékes hatóságai által kiadott azon igazolások formáját és tartalmát, amelyben megerősítik, hogy az ÁÉKBV teljesíti a 2009/65/EK irányelvben foglalt feltételeket. A rendelet egy részletes eljárást is rögzít az értesítési dokumentumoknak az illetékes hatóságok közötti elektronikus átvitelére vonatkozóan.

A rendelet ezenfelül meghatározza az alapkezelők határokon átnyúló tevékenységeinek felügyeletére vonatkozó eljárásokat.

Irányelvek

A Bizottság 2010/43/EU irányelve ( 2010. július 1. ) a szervezeti követelményekről, az összeférhetetlenségről, az üzletvitelről, a kockázatkezelésről, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalmáról [ Hivatalos lap L 176. (2010.7.10) ].

A Bizottság 2010/44/EU irányelve ( 2010. július 1. ) az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezésekről [ Hivatalos Lap L 176. (2010.7.10.) ].

Javaslatok

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelv módosításáról. [COM(2012) 350 final - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 21.01.2014

Top