Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós befektetési alapok globális versenyképességének megerősítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Az uniós befektetési alapok globális versenyképességének megerősítése

2009/65/EK irányelv - az uniós befektetési alapok globális versenyképességének megerősítése (ÁÉKBV)

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) európai uniós szinten szabályozott befektetési alapok*. Ez az irányelv meghatározza az ÁÉKBV tekintetében irányadó fő keretszabályozást.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja a befektetési alapokra vonatkozó közös szabályokat az EU-ban, elősegítve ekként az ÁÉKBV-k határokon átnyúló ajánlatait.

FŐBB PONTOK

Az irányelv fő céljai a következők:

  • a befektetők számára a termékek szélesebb választékát kínálni alacsonyabb áron egy hatékonyabb uniós ÁÉKBV-piac, a befektetők jobb tájékoztatása, valamint az alapok hatékonyabb felügyelete révén;
  • Európa befektetési ágazata versenyképességének fenntartása a szabályoknak a piaci fejleményekhez való igazításával.

Ezen irányelv különösen a következő szabályokról rendelkezik:

  • a befektetők tájékoztatása egy szabványosított, összefoglaló jellegű információs dokumentum révén annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyebben megértsék a terméket;
  • egy valódi európai útlevél az ÁÉKBV-kezelő társaságok számára, amely lehetővé teszi valamely uniós országban levő alapkezelő számára, hogy más uniós országokban levő alapokat is kezeljen;
  • az ÁÉKBV-k marketingje más országokban, például az egyszerűsített adminisztratív eljárások által;
  • a ÁÉKBV-k egyesülése más országokban;
  • az ÁÉKBV-k és az azokat kezelő társaságok erőteljesebb felügyelete a nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságok közötti jobb együttműködés révén.

A 2009/65/EK irányelv az ÁÉKBV-kre vonatkozó jogszabály negyedik verziója, ami a 85/611/EGK irányelvet felváltja.

A 2009/65/EK irányelvet a 2014/91/EU irányelv módosította (ÁÉKBV V. javaslat), ami új szabályokat vezetett be az ÁÉKBV letétkezelőire (az eszközök letéti őrzéséért felelős jogalanyokra) vonatkozóan, azaz például olyan jogalanyok tekintetében, amelyek jogosultak ezt a szerepkört betölteni, az ezzel járó feladatokat ellátni, az átruházási intézkedéseket és a letétkezelők felelősségét felvállalni.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2009. december 7-től.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

*Befektetési alapok: azok a befektetési eszközök, amelyeket kizárólag azzal a céllal hoznak létre, hogy a befektetők tőkéjét összegyűjtsék és kollektíven, egy olyan pénzügyi eszközöket tartalmazó portfólióba fektessék be, mint a részvények, kötvények és más értékpapírok.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/65/EK irányelv

2009.12.7.

2011.6.30.

HL L 302., 2009.11.17., 32-96. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010/78/EU irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15., 120-161. o.

2011/61/EU irányelv

2011.7.21.

2013.7.22.

HL L 174., 2011.7.1., 1-73. o.

2013/14/EU irányelv

2013.6.20.

2014.12.21.

HL L 145., 2013.5.31., 1-3. o.

2014/91/EU irányelv

2014.9.17.

2016.3.18.

HL L 257., 2014.8.28., 186-213. o.

A 2009/65/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 583/2010/EU rendelete (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 1-15. o.)

A Bizottság 584/2010/EU rendelete (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bejelentő levél és az ÁÉKBV-igazolás formája és tartalma, a bejelentés céljára az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció használata, valamint a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra és az illetékes hatóságok közötti információcserére vonatkozó eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 16-27. o.)

A Bizottság 2010/43/EU irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 42-61. o.)

A Bizottság 2010/42/EU irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 28-41. o.)

utolsó frissítés 15.09.2015

Top