Help Print this page 
Title and reference
Honvédelmi és biztonsági területen bonyolított közbeszerzések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Honvédelmi és biztonsági területen bonyolított közbeszerzések

Az irányelv célja, hogy a honvédelmi és biztonsági vonatkozású szerződésekhez igazítsa az európai közbeszerzési szabályokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/CE irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 216., 2009.8.20.] [ásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv a honvédelmi és biztonsági témakörökben kötött, alábbi vonatkozású közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó:

 • katonai felszerelés szállítása;
 • érzékeny felszerelés szállítása;
 • a katonai vagy érzékeny felszereléshez közvetlenül kapcsolódó építési beruházások, árubeszerzések és szolgáltatások;
 • kifejezetten katonai célú, illetve érzékeny építési beruházások vagy szolgáltatások.

Közbeszerzések

A természetes személynek vagy jogi személynek minősülő gazdasági szereplők egyaránt részt vehetnek az e témakörökben kiírt közbeszerzésekben. A gazdasági szereplők csoportjai is jogosultak részvételre. A szerződés odaítélése esetén megkövetelhető, hogy meghatározott társasági formát hozzanak létre.

Szerződések értékhatárai és kizárások

Ezt az irányelvet olyan szerződésekre kell alkalmazni, amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült értéke eléri a következő értékhatárt:

 • 414 000 EUR az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében;
 • 5 186 000 EUR az építési beruházásokra irányuló szerződések esetében.

Kizárások

Ez az irányelv nem alkalmazandó egyes meghatározott szerződésekre, többek között az alábbiakra sem:

 • egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország által kötött nemzetközi megállapodás vagy megegyezés alapján sajátos eljárási szabályok hatálya alá tartozó szerződésekre, valamint valamely nemzetközi szervezet sajátos eljárási szabályainak hatálya alá tartozó, a saját céljai érdekében történő beszerzést tartalmazó szerződésekre;
 • azokra a szerződésekre, amelyek esetében ezen irányelv alkalmazása olyan információk átadására kötelezné a tagállamot, amelyek felfedése ellentétes a tagállam biztonságához fűződő alapvető érdekeivel;
 • új rendszer kifejlesztésére irányuló együttműködési programok keretében odaítélt szerződésekre;
 • hírszerzési tevékenységek céljából kötött szerződésekre;
 • a harmadik országokban kiírt beszerzésekre, amennyiben az Európai Unió (EU) területén kívül kerül sor haderők állomásoztatására, és amennyiben ügyletekre kerül sor a műveletek körzetében;
 • az ingatlanokra irányuló szerződésekre;
 • valamely kormányzat által egy másik kormányzatnak odaítélt szerződésekre.

Eljárások

Az irányelv által javasolt eljárások az információ, a beszerzés és az alvállalkozói szerződések biztonságának biztosítását célzó különös szabályokat tartalmaz.

Az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők a közbeszerzési eljárások odaítélésére irányuló, az irányelv céljaihoz igazított nemzeti eljárásokat alkalmazzák, meghívásos eljárás vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás kiírásával. A nyílt eljárás nem alkalmazható.

A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a különösen összetett szerződések esetén versenypárbeszédhez folyamodjanak. Ebben az esetben az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők az igényeik kielégítésére leginkább alkalmas eszközök megtalálása érdekében párbeszédet kezdeményeznek a kiválasztott részvételre jelentkezőkkel.

Olyan kivételes esetek is vannak, amikor hirdetmény közzététele nélkül is sor kerülhet tárgyalásos eljárásra.

Az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők legfeljebb hét évre szóló keretmegállapodásokat is köthetnek, azonban nem korlátozhatják a versenyt.

A közzétételre és az átláthatóságra vonatkozó szabályok

Az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők előzetes tájékoztató hirdetményt tehetnek közzé a felhasználói oldalon vagy a Tenders Electronic Daily (TED) adatbázisban. A végleges hirdetményt közzé kell tenni a TED-en, a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások kivételes esetét kivéve.

A meghívásos vagy tárgyalásos eljárások esetében az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők felhívják a kiválasztott részvételre jelentkezőket ajánlatuk megtételére (és tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalásban való részvételre). E felhívásnak tartalmaznia kell többek között az ajánlattételhez szükséges dokumentációt, az ajánlatok beérkezésének utolsó napját, valamint az esetleges kiegészítő dokumentumokat.

Az ajánlatkérő szervnek/ajánlatkérőnek valamennyi szerződésről és keretmegállapodásról írásbeli jelentést kell készítenie, amelynek tartalmaznia kell a kiválasztott beszerzési eljárást, valamint a részvételre jelentkezőkre vonatkozó információkat.

A szerződések odaítélésének szempontjai

Az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők a szerződéseket a következők alapján ítélik oda:

 • a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. A szerződések odaítélése ebben az esetben a kérdéses beszerzési szerződés tárgyával összefüggő különböző szempontok (például a minőség, az ár vagy a műszaki érték) alapján történik; vagy
 • a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Alvállalkozási szerződések

Az ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő kötelezheti arra a nyertes pályázót, hogy az alvállalkozói szerződések harmadik feleknek történő odaítélésekor átlátható és megkülönböztetésmentes versenyt bonyolítson le.

A tagállamoknak lehetőségük van arra, illetve előírhatják továbbá azt, hogy a szerződés értékének legalább bizonyos részét (legfeljebb 30%-át) képviselő alvállalkozói szerződéseket az átlátható és megkülönböztetésmentes verseny szabályait betartva ítéljék oda.

Jogorvoslat

Az uniós jog megsértése esetén jogorvoslattal lehet élni az ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő határozata ellen. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi sértett szereplő hatékony és gyors fellebbezési eljárásokhoz férjenek hozzá. A jogorvoslattal élni kívánó szereplők számára előírhatja, hogy erről tájékoztassák az ajánlatkérő szervet, vagy előbb ahhoz nyújtsák be a jogorvoslati kérelmet.

Jogorvoslati eljárás során ideiglenes vagy végleges intézkedések hozhatók. Mindkét esetben kártérítés ítélhető meg az érintett személyeknek.

Háttér

A védelmi beszerzésről szóló, 2005. évi zöld könyv kiemelte a védelmi felszerelések európai piaca létrehozásának szükségességét. Ez az irányelv megfelelő jogszabályi keretnek tűnik, amennyiben megfelel a honvédelem és a biztonság területén meghirdetett, áruk beszerzésére vagy szolgáltatásokra irányuló beszerzésekre vonatkozó különleges követelményeknek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.8.21.

2011.8.21.

HL L 216., 2009.8.20.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1177/2009/EK bizottsági rendelet

2010.1.1.

-

HL L 314., 2009.12.1.

1251/2011/EU bizottsági rendelet

2011.12.2.

-

HL L 319., 2011.12.2.

1336/2013/EU rendelet

2014.1.1.

-

HL L 335., 2013.12.14.

A 2009/81/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 21.04.2014

Top