Help Print this page 
Title and reference
Szeszes italok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Szeszes italok

A szeszes italoknak az uniós piacon történő forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezések harmonizációja hozzájárul a fogyasztóvédelemhez és az ágazat fejlődéséhez. Ez a jogi keret kedvez a technológiai újítások bevezetésének, emellett megőrzi a hagyományos gyártási módszereket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet rögzíti a szeszes italok meghatározására, megnevezésére, kiszerelésére és címkézésre, valamint azok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat. A rendeletet valamennyi szeszes italra alkalmazni kell, akár az Európai Unióban (EU), akár harmadik országban gyártották azokat.

A szeszes italok

Szeszes italoknak nevezzük az emberi fogyasztásra szánt alkoholtartalmú italokat. Meghatározásukból következően különleges érzékszervi tulajdonságokkal és legalább 15% (V/V) alkoholtartalommal rendelkeznek. A szeszes italokat vagy közvetlenül lepárlással, kivonatolással vagy aromaanyagok hozzáadásával, vagy egy szeszes italnak más itallal, mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal vagy bizonyos desztillátumokkal való összekeverésével készítik.

A rendelet II. melléklete tartalmaz egy listát a kategóriákba sorolt szeszes italokról (rum, párlat, vodka stb.).

A kereskedelmi megnevezés

Azokat a szeszes italokat, amelyek megfelelnek a II. melléklet 46 szeszesital-kategóriája egyikében meghatározott termékekre alkalmazott előírásoknak, az ebben a mellékletben szereplő egyik megnevezés alatt kell forgalmazni. Azokat a szeszes italokat, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet 46 kategóriájának egyikébe való besoroláshoz szükséges összes előírásnak, „szeszes ital” megnevezés alatt kell forgalmazni.

Azok a szeszes italok, amelyek a II. melléklet több kategóriája előírásának megfelelnek, az e kategóriák esetében felsorolt egy vagy több megnevezés alatt értékesíthetők.

A kereskedelmi megnevezések kiegészíthetők vagy helyettesíthetők földrajzi árujelzővel, feltéve, hogy ez nem jár a fogyasztó megtévesztésével.

A címkézés és a kiszerelés

Az élelmiszerek kiszerelésére és címkézésére vonatkozó általános szabályok alkalmazandók a szeszes italokra.

Az egyedi címkézésre és kiszerelésre vonatkozó szabályokat azonban ez a rendelet írja elő. Minthogy a címkézés feltünteti a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol gyártására használt alapanyagot, minden egyes felhasznált mezőgazdasági alkoholt meg kell említeni a felhasznált mennyiségek csökkenő sorrendjében.

Az „elegy”, az „elegyítés” vagy az „elegyített” kifejezéseket csak akkor lehet használni, ha a szeszes ital két vagy több, ugyanabba a kategóriába tartozó, különböző szeszes ital keveréke. Ezeknek az italoknak az összetételében csak kisebb eltérések vannak, amelyek készítési eljárásukból, az alkalmazott lepárlókészülékből, az érlelés időtartamából vagy a gyártás földrajzi helyéből adódnak.

Az érlelés időtartamát vagy az ital korát csak a legfiatalabb alkohol-összetevők esetében lehet pontosan meghatározni, és ha a szeszes italt adóügyi vagy azzal egyenértékű felügyelet mellett érlelték.

Az ólomalapú kupakok, illetve fóliák nem használhatók szeszes italt tartalmazó tárolóedények lezárására.

Az e rendeletben előírt megjelöléseket az Európai Unió egy vagy több hivatalos nyelvén meg kell jeleníteni a fogyasztó jobb tájékoztatása érdekében, kivéve:

  • a II. melléklet dőlt betűvel szedett kifejezéseit;
  • a III. mellékletben lajstromozott földrajzi árujelzőket.

A földrajzi árujelzők

A földrajzi árujelző a szeszes italt egy adott ország területéről, vagy e terület régiójából vagy helységéből származóként azonosítja, ha a szeszes ital minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében az adott földrajzi eredetnek tulajdonítható.

A földrajzi árujelzők lajstromozása

A lajstromozás iránti kérelmet az érintett tagállamnak vagy harmadik országnak kell benyújtania a Bizottsághoz. A kérelem mellé műszaki dokumentációt kell csatolni, amely a következő információkat tartalmazza:

  • a szeszes ital földrajzi árujelzőt is tartalmazó elnevezése és kategóriája;
  • a szeszes ital leírása;
  • a földrajzi terület meghatározása;
  • a szeszes ital gyártására vonatkozó módszer;
  • a földrajzi környezettel vagy a földrajzi származással való kapcsolatot igazoló részletek;
  • az uniós, a nemzeti és/vagy a regionális rendelkezések által meghatározott bármely követelmény;
  • a kérelmező neve és levelezési címe;
  • a földrajzi árujelző bármilyen kiegészítése és/vagy a címkézésre vonatkozó bármilyen egyedi szabály.

A Bizottság – a műszaki dokumentációnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét megelőzően – a kérelem benyújtásának időpontjától számított 12 hónapon belül ellenőrzi, hogy az megfelel-e ennek a rendeletnek.

A műszaki dokumentáció közzétételének időpontjától számított hat hónapon belül bármely természetes vagy jogi személy kifogást emelhet a földrajzi árujelző lajstromozásával szemben.

A földrajzi árujelzők törlése

A Bizottság törölhet egy földrajzi árujelzőt a lajstromból, ha a szeszes ital már nem rendelkezik a lajstromozási kérelemhez csatolt műszaki dokumentációban szereplő tulajdonságokkal.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

110/2008/EK rendelet

2008.2.20.

HL L 39., 2008.2.13.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1334/2008/EK rendelet

2009.1.20.

HL L 354., 2008.12.31.

A 110/2008/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 936/2009/EK rendelete (2009. október 7.) az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes szeszes italok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások alkalmazásáról [Hivatalos Lap L 264., 2009.10.8.]. Az Európai Unió és az Amerikai és a Mexikói Egyesült Államok között létrejött megállapodások értelmében az egyes szeszesital-megnevezések használatának (különösen a „Tennessee Whisky vagy a Tennessee Whiskey”, a „Bourbon Whisky, a Bourbon Whiskey vagy a Bourbon mint a Bourbon Whiskey megnevezése”, a „Tequila” és a „Mezcal”) meg kell felelnie az adott ország törvényeinek.

See also

Utolsó frissítés: 20.01.2011

Top