Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A sportról szóló fehér könyv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A sportról szóló fehér könyv

Első európai szintű átfogó kezdeményezésként a fehér könyv stratégiai iránymutatásokat nyújt az Európai Unión belül a sport - különösen társadalmi és gazdasági - szerepéről.

JOGI AKTUS

Az Európai Bizottság által a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Régiók Bizottságához és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz benyújtott fehér könyv a sportról (2007. július 11.) [COM(2007) 391 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A sport témakörében, valamint a sportnak az európai polgárok hétköznapjaiban játszott szerepe tekintetében e fehér könyv képezi a Bizottság legfontosabb munkáját.

A fehér könyv megerősíti, hogy a sport az uniós politikák összességére hatással lehet.

Ezenfelül megjelöli a szükségleteket, valamint a kifejezetten a sportot jellemző sajátosságokat.

Végül a szubszidiaritás, a sportszervezetek önállósága és a közösségi jog tiszteletben tartása mellett a sporttal kapcsolatos különböző jövőbeli uniós szintű megközelítéseket mutatja be.

Célkitűzések

A sportról szóló fehér könyv különösen a következőket célozza:

 • stratégiai iránymutatásokat ad;
 • ösztönzi a különleges problémákról folytatott vitákat;
 • nagyobb láthatóságot biztosít a sport számára az uniós politikaalkotásban;
 • felhívja a közfigyelmet az ágazat szükségleteire és sajátosságaira;
 • meghatározza a jövőbeli fellépésekhez szükséges megfelelő hatásköröket.

Pontosabban a Bizottság e fehér könyvön keresztül kíván(ja):

 • elérni, hogy a sport dimenzióját valamennyi uniós politikában vegyék teljes mértékben figyelembe;
 • fokozni a jogi átláthatóságot a közösségi vívmányoknak a sport területén való alkalmazása kapcsán, valamint hozzájárulni Európában a sportirányítás javításához.

Tematikus struktúra

A fehér könyvben szabályozott három kérdéskör a következő:

 • a sport társadalmi szerepe, azaz a sport mint társadalmi jelenség;
 • a sport gazdasági vetülete, azaz a sport hozzájárulása a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez Európában;
 • a sport szervezése, azaz az egyes érintett (állami vagy magán-, gazdasági vagy sport-) felek szerepe a sportmozgalom irányításában.

Cselekvési terv

A fehér könyvet egy cselekvési terv egészíti ki, amely az újkori olimpiai játékok alapítójának tiszteletére Pierre Coubertin nevét viseli.

E cselekvési tervben a Bizottság egy sor konkrét intézkedést javasol a sport társadalmi és gazdasági szempontjaival - így az egészséggel, a társadalmi beilleszkedéssel, az önkéntességgel, az oktatással és a külkapcsolatokkal - összefüggésben.

A cselekvési tervben is megjelennek a következő javaslatok:

 • a fizikai aktivitásról szóló iránymutatások kidolgozása, valamint a sportot mint az egészségre kedvező tényezőt előmozdító uniós hálózat kialakítása;
 • a doppingolás elleni küzdelem fokozottabb uniós szintű összehangolása;
 • európai díj odaítélése a fizikai aktivitás végzését előmozdító iskolák számára;
 • tanulmány készítése az önkéntesség szerepéről a sportban;
 • az uniós programok és alapok útján a sport általi társadalmi befogadás és integráció fokozása;
 • a bűnüldöző hatóságok és a sportszervezetek között az információ- és tapasztalatcsere, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása a rasszista és erőszakos események bekövetkezésének megelőzése területén;
 • az európai fejlesztési politika eszközeként a sport fokozottabb felhasználása;
 • a sport gazdasági hatásának számszerűsítésére szolgáló statisztikák létrehozása;
 • a sport állami és magánfinanszírozásáról szóló tanulmány elkészítése;
 • a játékosok ügynökeinek tevékenységére vonatkozó hatáselemezés, valamint e területen egy esetleges közösségi fellépés hozzáadott értékének vizsgálata;
 • a közösségi szinten a sportról folytatott párbeszéd - különösen egy évente szervezendő sportfórum útján való - jobb strukturálása;
 • a sport területén a kormányközi együttműködés fokozása;
 • a sportágazatban tevékenykedő európai szociális párbeszéd bizottságok létrehozatalának előmozdítása és a munkáltatók és munkavállalók támogatása.

Nyomon követés

A Bizottság a sportban érdekelt valamennyi féllel folytatott strukturált párbeszéd útján biztosítja a fehér könyvben bemutatott kezdeményezések nyomon követését. E felek a következők:

 • európai sportszövetségek;
 • európai esernyőszervezetek a sport területén, nevezetesen az európai olimpiai bizottságok (EOC), az európai paralimpiai bizottság (EPC) és az európai nem kormányzati sportszervezetek;
 • nemzeti esernyőszervezetek a sport területén és a nemzeti olimpiai és paralimpiai bizottságok;
 • a sport egyéb, európai szinten képviselt szereplői, beleértve a szociális partnereket;
 • más európai és nemzetközi szervezetek, különösen az Európa Tanács sportstruktúrái és az ENSZ szervei, UNESCO, WHO stb.

Háttér

A sport társadalmi és gazdasági jelenségként hozzájárul az Európai Unió szolidaritással és jólléttel kapcsolatos stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához. A sport olyan fogalmakat közvetít, mint a béke, a tolerancia, a kölcsönös megértés és az oktatás, amelyek megfelelnek az uniós eszmének.

A sport jelenleg olyan új jelenségekkel szembesül, mint a kereskedelmi nyomás, az emberkereskedelem, a dopping, a rasszizmus, az erőszak, a korrupció és a pénzmosás.

2000 decemberi nyilatkozatában az Európai Tanács felismerte a sport alapvető szerepét, majd 2007 júniusában meghatározta a kormányközi konferencia feladatait. Ezek szerint a jövőbeli szerződésben külön rendelkezést szentelnek majd a sportnak.

A fehér könyv - 2005 óta, különösen az olimpiai bizottságokkal, a sportszövetségekkel és a tagállamokkal folytatott - széles körű konzultációk eredményein alapul.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Biztottságnak és a Régiók Bizottságának: A sport európai dimenziójának fejlesztése [COM(2011) 12 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.].

A közlemény nem felváltja a sportól szóló fehér könyvet, hanem épít annak eredményeire. Három nagy tematikus fejezet köré épül szerkezete (a sport társadalmi szerepe, a sport gazdasági vetülete és a sport szervezése), amelyek mindegyike tartalmaz egy-egy listát a Bizottság és a tagállamok által végrehajtható lehetséges fellépéseről.

utolsó frissítés 06.05.2014

Top