Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az emberkereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az emberkereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyv

Az Európai Unió csatlakozik az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, különösen az emberkereskedelem visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv célja különösen az, hogy megvédje a nőket és a gyermekeket a szexuális kizsákmányolással, a rabszolgasággal és a kényszermunkával szemben.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/618/EK és 2006/619/EK határozata (2006. július 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvnek – az e jegyzőkönyvnek az Európai Közösséget létrehozó szerződés III. része IV. címének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében – az Európai Közösség részéről történő megkötéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács e határozatok útján ratifikálja az Európai Unió (EU) nevében az Egyesült Nemzetek szervezett bűnözés elleni egyezményéhez fűzött, az emberkereskedelemről szóló kiegészítő jegyzőkönyvet, amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2000. november 15-én fogadott el. A határozatok II. melléklete pontosítja az Európai Közösség hatáskörét a jegyzőkönyv által szabályozott kérdésekben.

A jegyzőkönyv célja:

  • a valamely nemzetközi szervezett bűnözői csoport által elkövetett emberkereskedelem *, különösen a nők és a gyermekek * kereskedelmének megelőzése, illetve az ellene való fellépés;
  • a kizsákmányolás * áldozatainak védelme és támogatása;
  • e kérdésekben az országok közötti együttműködés előmozdítása.

Valamennyi részes államnak meg kell hoznia az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az emberkereskedelem bűncselekményét, beleértve az ilyen cselekményekben való részességet is, büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

A jegyzőkönyv értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a részes államok között felmerülő vitákat elsődlegesen tárgyalás útján, illetve adott esetben választottbíróság előtt kell rendezni. Ha ez utóbbi esetben hat hónapon belül sem találnak megoldást, az érintett államok a vitát a Nemzetközi Bíróság elé terjeszthetik.

Az emberkereskedelem megelőzése

A civil társadalom illetékes szervezeteivel együttműködve a részes államoknak intézkedéseket kell hozniuk az emberkereskedelem megelőzése és az ellene való fellépés érdekében. Ezek az intézkedések magukban foglalhatnak tájékoztató kampányokat, médiakampányokat, valamint társadalmi és gazdasági kezdeményezéseket.

A kétoldalú és többoldalú együttműködés révén emellett kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a tényezőkre – így a szegénységre, az elmaradottságra és az esélyegyenlőség hiányára –, amelyek egy személyt kiszolgáltatnak az emberkereskedelem veszélyének.

Áldozatok védelme

A részes államoknak védeniük kell az áldozatok magánéletét és személyazonosságát, továbbá tájékoztatniuk kell őket a vonatkozó bírósági és közigazgatási eljárásokról. Biztosítani kell az áldozatok fizikai, pszichológiai és társadalmi felépülését, például megfelelő elszállásolás és ellátás, valamint foglalkoztatási, oktatási és képzési lehetőségek biztosítása útján.

Valamennyi részes államnak lehetővé kell tennie, hogy az áldozatok ideiglenes vagy állandó jelleggel a területükön maradjanak, figyelembe véve a humanitárius és emberiességi tényezőket. Ezenkívül segítséget kell nyújtani az áldozatoknak, hogy biztonságban visszatérhessenek származási országukba vagy egy másik országba.

Együttműködés

A részes államok érintett hatóságai kölcsönösen tájékoztatják egymást az emberkereskedelem céljára használt úti okmányok típusairól, továbbá a szervezett bűnözői csoportok által az emberkereskedelem során alkalmazott eszközökről. A részes államoknak ezenkívül fokozniuk kell a határellenőrző hatóságok közötti együttműködést.

Háttér

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2000. november 15-én fogadta el az Egyesült Nemzetek szervezett bűnözés elleni egyezményét, amely 2003. szeptember 23-án lépett hatályba.

Az egyezményt három jegyzőkönyv egészíti ki: az emberkereskedelemről szóló jegyzőkönyv, amely 2003. december 25-én lépett hatályba, a migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni jegyzőkönyv, amely 2004. január 28-án lépett hatályba, és a lőfegyverek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyv, amely 2005. július 3-án lépett hatályba.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Emberkereskedelem: személyek toborzása, szállítása, eladása, elrejtése, vagy átvétele fenyegetés, erőszak vagy a kényszer más formáinak alkalmazásával, erőszakos elrablás, csalás, megtévesztés, hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés útján, vagy anyagi ellenszolgáltatás vagy előnyök adásával vagy elfogadásával annak érdekében, hogy a kizsákmányolás céljából elnyerjék egy olyan személy beleegyezését, aki más személy felett hatalommal rendelkezik.
  • Kizsákmányolás: mások prostituálásának kihasználása, vagy a szexuális kizsákmányolás más formái, kényszermunka vagy szolgáltatások, rabszolgatartás vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlat, mások leigázása vagy emberi test szerveinek tiltott eltávolítása.
  • Gyermek: bármely, 18. életévét be nem töltött személy.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2006/618/EK és a 2006/619/EK határozat [az elfogadás a CNS/2003/0197 konzultációs eljárással történt]

2007.7.24.

HL L 262., 2006.9.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2004/579/EK határozata (2004. április 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről [Hivatalos Lap L 261., 2004.8.6.]

A Tanács 2006/616/EK és 2006/617/EK irányelve(2006. július 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni jegyzőkönyvnek – az e jegyzőkönyvnek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 179. és 181a. cikkének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében – az Európai Közösség részéről történő megkötéséről [Hivatalos Lap L 262., 2006.9.22.]

A Tanács 2001/748/EK határozata (2001. október 16.) a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményhez csatolt, a lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló ENSZ-jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő aláírásáról [Hivatalos Lap L 280., 2001.10.24.]

Utolsó frissítés: 17.03.2008

Top