Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU gyermekjogokra vonatkozó iránymutatásai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az EU gyermekjogokra vonatkozó iránymutatásai

Az Európai Unió (EU) külpolitikájában olyan iránymutatásokat fogalmaz meg, amelyek a gyermekjogok védelmének alapját képezik. Ezek az iránymutatások egy átfogó gyermekjogi megközelítés kialakítását, az ezen a területen jelenleg megtett lépések megerősítését, valamint az e területhez kapcsolódó tevékenységek összhangjának javítását célozzák. Az EU a nem uniós országokkal való kapcsolatában és a nemzetközi fórumokon arra törekszik, hogy aktívan elősegítse célkitűzéseinek megvalósítását.

JOGI AKTUS

A gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatások. A Tanács 2007. december 10-én elfogadtv [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.]

ÖSSZEFOGLALÓ

A gyermekek jogaira vonatkozó számos nemzetközi eszköz, norma és kötelezettségvállalás, valamint a területen elért haladás ellenére világszerte gyermekek milliói esetében éles ellentétben áll a mindennapi valóság e kötelezettségvállalásokkal és célkitűzésekkel.

Sok gyermek számos fenyegetéssel néz szembe, nem érhető el számára oktatás, valamint egészségügyi és szociális ellátás. Vannak, akik a gyermekmunka legsúlyosabb formáinak, az erőszaknak, a szexuális kizsákmányolásnak, a betegségeknek, a fegyveres konfliktusoknak az áldozatai, illetve hátrányos megkülönböztetésnek, a társadalom peremére szorulásnak és kirekesztésnek vannak kitéve. A leánygyermekek sajátos kockázatokkal szembesülnek, ezért különleges figyelmet kell nekik szentelni.


Következésképpen ezek az iránymutatások megerősítik az Európai Unió (EU) azon tevékenységét, amely a külkapcsolataiban a gyermekjogok előmozdítására és védelmére, valamint e problémák kezelését célzó átfogó, stratégiai megközelítés kialakítására irányul. Kiegészítik a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló uniós iránymutatásokat.

Az EU célkitűzései megvalsóítása érdekében többek között a következő operatív eszközöket fogja alkalmazni:

 • politikai párbeszéd azáltal, hogy a gyermekek jogait is napirendre tűzik a nemzetközi és regionális szervezetek keretében, illetve az EU-n kívüli országokkal folytatott tárgyalásokon és megbeszéléseken;
 • démarche-ok, amelyekben reagál a gyermekek jogait érintő aktuális fejleményekre, és amelyekkel emlékezteti a nem uniós országokat arra, hogy megfelelő intézkedések meghozatalára van szükség a gyermekek védelme érdekében;
 • két- és többoldalú együttműködés, amelynek keretében a gyermekek jogait előtérbe helyezve humanitárius és fejlesztési segítségnyújtási programokat alakítanak ki, és az EU külpolitikájának minden területén foglalkoznak a gyermekek jogainak kérdésével;
 • partnerség és egyeztetés olyan nemzetközi érdekelt felekkel, mint az ENSZ, a regionális szervezetek, az Európai Gyermekjogi Fórum, kutatóintézmények, az állami és a magánszektor közötti partnerségek, valamint a civil társadalom és a nemzetközi pénzügyi intézmények.

Az iránymutatások lépéseket helyeznek kilátásba az EU-n kívüli országokkal való kapcsolatokban és többoldalú fórumokon.

Végrehajtás

Az EU többek között a következő általános intézkedéseket javasolja, amelyek révén végrehajthatók ezek az operatív politikák az EU-n kívüli országokkal való kapcsolatai terén:

 • arra kell ösztönözni az EU-n kívüli országokat, hogy tartsák tiszteletben a vonatkozó nemzetközi eszközöket és normákat, valamint működjenek együtt a különböző létező mechanizmusokkal, például az ENSZ mechanizmusaival, valamint területi eszközökkel, beleértve az Európa Tanács területi eszközeit is;
 • stratégiák kidolgozása, valamint kormányzati mechanizmusok kidolgozása és megerősítése által sürgetni kell a gyermekek jogainak előmozdítására és védelmére szolgáló kapacitások nemzeti szinten történő megerősítését;
 • javítani kell az ellenőrzési eljárásokat és struktúrákat, így például az adatbázisokat és felügyeleti rendszereket, valamint támogatni kell a gyermekjogok kutatását, független országos intézményeket kell létrehozni, és ösztönözni kell a civil társadalom részvételét;
 • több forrást kell biztosítani a gyermekjogok előmozdítására és védelmére;
 • ösztönözni és támogatni kell a gyermekjogok előmozdítására és védelmére vonatkozó nemzeti jogszabályok felülvizsgálatát annak érdekében, hogy azok jobban igazodjanak a nemzetközi normákhoz és eszközökhöz;
 • küzdeni kell a gyermekjogok megsértése ellen, és meg kell szüntetni e jogsértés jelenlegi büntetlenségét;
 • ösztönözni kell és meg kell könnyíteni a gyermekek hatékonyabb részvételét a döntéshozatalban és az őket érintő politikai intézkedések végrehajtásában;
 • növelni kell a családok és egyéb gondviselők képességeit arra, hogy teljes mértékben el tudják látni a gyermekjogok védelmével kapcsolatos feladataikat;
 • kampányok támogatása, illetve a gyermekjogoknak az iskolai tantervbe történő beillesztése révén elő kell segíteni a gyermekjogokról szóló figyelemfelhívó programok kivitelezését.

Ezeknek az iránymutatásoknak a keretében, a prioritást élvező területeken egyedi fellépésre kerül sor külön végrehajtási stratégiák alapján. A prioritási területeket kétéves időtartamra határozzák meg. Az elsőként kiválasztott prioritás tárgya a gyermekekkel szembeni erőszak minden formája. A célkitűzéseket, az operatív részt és az országspecifikus végrehajtási stratégiát, az intézkedéseket, a végrehajtás ellenőrzését és értékelését az iránymutatásokhoz csatolt 1. melléklet részletezi.

A Tanács emberi jogi munkacsoportja (COHOM) felelős ezeknek az iránymutatásoknak a végrehajtásáért és ellenőrzéséért. A Tanács más munkacsoportjaival összehangoltan, azokkal szoros együttműködésben végzi a munkáját.

Háttér

Az EU nemzetközi és európai szerződésekben elkötelezte magát az emberi jogok, és ezen belül különösen a gyermekjogok tiszteletben tartása mellett. Betartja az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményét, előmozdítja a Millenniumi Nyilatkozat és a millenniumi fejlesztési célok megvalósítását, valamint támogatja az ENSZ „A gyermekekhez igazított világ” (EN) című cselekvési tervét.

Az EU évek óta tesz lépéseket a gyermekekkel és fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban, miközben az EU-n kívüli országokkal folytatott párbeszédek során és a bővítési folyamat kapcsán felhívja a figyelmet a gyermekjogok ügyére. Az EU ezenkívül létrehozta a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, amely lehetőséget teremt az ezen a területen születő kezdeményezések előmozdítására. A gyermekek jogainak tiszteletben tartását a fejlesztési politikáról szóló európai konszenzussal összhangban fejlesztési politikájába is beleépíti.

Utolsó frissítés: 09.12.2010

Top