Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gyermekek az EU külső fellépéseiben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gyermekek az EU külső fellépéseiben

Az Európai Unió (EU) törekszik arra, hogy hangsúlyozottan támogassa a gyermekek jogait és nemzetközi szinten fejlődést érjen el ezen a területen. Ez a közlemény hozzájárul egy holisztikus megközelítésen alapuló, az EU külső fellépéseiben a gyermekek érdekeinek érvényesítésére vonatkozó cselekvési terv meghatározásához, amely a humanitárius, a fejlesztési és a biztonságpolitika, valamint az emberi jogok bevonásával számba veszi a probléma különböző aspektusait.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. február 5.) – A gyermekek különleges helyzetének figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben [COM(2008) 55 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A világ népességének egyharmadát, valamint a fejlődő országok legtöbbjében a népesség felét a gyermekek és serdülők alkotják. A gyermekek érdekében tett erőfeszítések a jövőben hozzák meg gyümölcsüket. Valójában a gyermekek helyzetének javítása szilárdítja meg az államokat, és ez biztosítja a hosszú távú fejlődést, valamint a stabilitást és az emberi biztonságot regionális, nemzeti és globális szinten.

A gyermekek kiszolgáltatottak, éppen ezért központi helyet kell elfoglalniuk az Európai Unió (EU) fejlesztésre, humanitárius segélypolitikára, valamint külkapcsolataira vonatkozó politikáiban.

A népesség e szegmenséhez kapcsolódó kihívások többek között az egészségügy, az oktatás és képzés, a társadalmi beilleszkedés, valamint az olyan bűncselekmények elleni küzdelem, mint az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás, de ide tartozik a gyermekmunka és a fegyveres csoportok toborzása elleni küzdelem is. Egyes gyermekek különösen nagy veszélynek vannak kitéve, különösképpen humanitárius válsághelyzetben. Külön figyelmet kell szentelni a lánygyermekeknek, mivel ők olyan további kockázatoknak vannak kitéve, mint a családon belüli erőszak vagy a szexuális erőszak különböző formái.

Szabályozási keret

Az EU nemzetközi és európai egyezmények alapján általános kötelezettséget vállalt az emberi jogok, de különösen a gyermekjogok tiszteletben tartásáért. Ennek megfelelően az EU támogatja a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (EN) (ES) (FR), amely négy alapelvet határoz meg, melyek a gyermekeket érintő valamennyi fellépésre alkalmazandóak, mégpedig: a megkülönböztetésmentesség, a gyermek mindenek felett álló érdeke, a gyermek joga az életben maradáshoz és fejlődéshez, valamint a gyermek véleményének figyelembe vétele.

Az EU támogatja még a millenniumi nyilatkozatot és a millenniumi fejlesztési célkitűzéseket (MDG), valamint az ENSZ „A gyermekekhez igazított világ” című cselekvési tervét is.

Az EU harmadik országokkal szemben gyakorolt emberi jogi és demokratizálási politikájában a gyermekek jogainak védelmét ugyancsak kiemelt figyelemmel kíséri, különösen A gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatára és a gyermekek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó EU-iránymutatások végrehajtásának vonatkozásában.

A bővítési folyamat, valamint a humanitárius segítségnyújtás is hasznos eszköz a gyermekek jogainak előmozdítására.

Az Európai Unió intézkedései

A fennálló számos kihívásra válaszul az EU a harmadik országokban élő gyermekek jogainak védelmére és előmozdítására irányuló, átfogó megközelítési keretet alakít ki. Ennek a megközelítésnek a gyermekjogok globális és egyetemes nézetén kell alapulnia, valamint átfogóbb fejlesztési és a szegénység csökkentését célzó stratégiákba kell illeszteni.

A külső fellépés összehangolásának érdekében az EU számos olyan intézkedéssel kíván fellépni, mint:

 • a szegénység gyökeres felszámolására irányuló fejlesztési együttműködés;
 • olyan kereskedelempolitika, amely összhangban van a gyermekek jogainak védelmével és előmozdításával. A kétoldalú megállapodásokban valójában a gyermekek jogainak kérdését a munkaügyi előírások részeként rendezik;
 • olyan politikai párbeszéd az EU és a harmadik országok között, amely lehetővé teszi a gyermekek jogairól szóló egyezményben foglalt kötelezettségek végrehajtásának sürgetését;
 • a nemzeti szintű fellépéseket kiegészítő regionális és globális fellépések a nemzetek feletti szintű kérdések esetében;
 • a gyermekek és a serdülők önrendelkezési lehetőségének megerősítése, lehetővé téve, hogy az őket közvetlenül érintő ügyek kapcsán tevékenyebb szerepet játszhassanak;
 • humanitárius segítségnyújtás, mivel a természeti katasztrófák vagy konfliktusok következtében kialakult nehéz helyzetekben a gyermekek különösen érintettek. A humanitárius segítségnyújtás a családjuktól elszakított vagy felnőtt felügyelete nélküli gyermekekre, a fegyveres erőkkel vagy fegyveres csoportokkal kapcsolatban lévő gyermekekre, valamint a gyermekek vészhelyzetek idején történő oktatására irányul.

Háttér

Ez a közlemény a 2006-os közlemény folyománya, amely javasolja az EU gyermekjogokra vonatkozó hosszú távú stratégiájának kialakítását. Kiegészíti azokat a 2007. december 10-én a Tanács által elfogadott, a gyermekek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó EU-iránymutatásokat, amelyek a gyermekjogok előmozdításával és védelmével kapcsolatos európai uniós külpolitika alapját képezik.

A jogszabályban használt mutatószámok

 • Iskolába nem járó gyermekek: 72 millió, ennek 57%-a lány.
 • Gyermekmunkát végző gyermekek száma: 110 millió.
 • Az anyák több mint 50%-át nem segíti gyakorlott szülésznő.
 • Több mint 3 millió gyermek hal meg a szülés alatt vagy közvetlenül a szülés után bekövetkező komplikációk miatt.
 • Évente több mint 300 000 HIV-fertőzött gyermek születik.
 • Minden évben legalább 10 millió gyermek hal meg ötéves kora előtt, noha haláluk megelőzhető lett volna.

Utolsó frissítés: 20.05.2008

Top